Ethiek

Kerkrecht

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

De vrouw in het ambt


Dr. R.D. Anderson
17-11-12

 

Het verschil tussen mijzelf en mr. Bos is niet gering. Het is eigenlijk het verschil tussen twee aparte geloven. Dat zien we in wat Bos zegt aan het begin:

 

"Een groot probleem dat zich bij ons onderwerp voordoet is dat de uitleg die Paulus geeft van Gene­sis 1 en 2 niet overeenstemt met de tekst van die hoofdstukken. Men kan zelfs spreken van een tegenstrijdigheid. Bovendien heeft die uitleg door het beroep op de schep­pingsorde ver­gaande consequenties. Dr. Anderson lost die tegenstelling op door eenvoudig de bril van Paulus op te zetten en de vergaande consequenties ervan – naar we zullen zien - te beperken door ze te negeren. Ik meen echter dat het erom gaat dat je ervan overtuigd moet zijn dat voorgestane uitleg van Gods Woord goed en te verantwoorden is, Hem eert, het mensenleven laat opbloeien, en de gelovige optimaal in staat stelt in deze tijd als getuige van Christus te fungeren."

 

Ik geloof in de betrouwbaarheid van heel Gods Woord. Ik geloof dat Jezus apostelen in deze wereld uitgezonden heeft (waaronder Paulus) die met Zijn gezag spreken en handelen. Wanneer Jezus (d.m.v. zijn apostel) zijn uitleg geeft aan Gods Woord in Genesis, zal ik die uitleg nooit tegenspreken, maar aanvaarden als zijn wil. Ik zal mij daaraan onderwerpen. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonden en tekortkomingen gestorven is. Het gaat mij er niet om dat een uitleg van Gods Woord mij zo nodig doet opbloeien. Het gaat erom dat ik mijn Heiland volg en daardoor Hem in nederige dankbaarheid dien en plezier geef.

 

Wanneer zulke grote verschillen bestaan in hoe wij Gods Woord benaderen en hoe wij denken over het gezag van Jezus en zijn apostelen, heeft het weinig zin om verder over details met elkaar te spreken. Ik constateer dat wij beiden aanhangers zijn van verschillende geloven.

 

(23-11-12 kleine tekstuele updates)