Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Gereformeerde Basisschool de Triangel

­­­­­

Redactie een in waarheid

20-04-24

 

De Triangel is een kleinschalige, particuliere basisschool waarbij Gods woord centraal staat. We zijn in eenvoud gericht op de Heere, net als thuis en in de kerk.

Op de Triangel werken ervaren leerkrachten in twee verschillende groepen: De onderbouw en de bovenbouw.

 

Het is alweer een tijdje geleden dat we .gestart zijn in ons nieuwe schoolgebouw aan de Dotterbloemstraat in Assen. We zijn de Heere erg dankbaar dat de verbouwing voorspoedig mocht verlopen.

 

Het is erg belangrijk dat het Gereformeerd onderwijs door blijft gaan, zodat de kinderen ook op school Bijbels onderwijs krijgen en mogen groeien in de kennis en liefde tot God. Mocht u de voortgang van het Gereformeerd basisonderwijs ook belangrijk vinden, dan zou u lid kunnen-worden van de VvGO. Wij willen u erop attenderen dat u ook lid kunt worden als u geen kinderen meer in de basisschoolleeftijd heeft.

 

Mocht u lid willen worden, dan kunt u contact opnemen met secretariaat.vvgo@gmail.com. Ook is het mogelijk om een gift te geven, dat kan op NL95RBRB0954866614 ten name van VvGQ.