Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Help Oekraïne 26

 

D.J. Bolt/CERE

01-06-24

 

We zien met spanning de komende tijd tegemoet. Regelmatig horen we dat de Russen (kleine) vorderingen maken op weg naar wat nu hun eerstvolgende grote doel lijkt, Charchiv de tweede stad in grootte in Oekraïne met 1,4 miljoen(!) inwoners (2021).  

We hebben met bezorgdheid de problemen rond de Amerikaanse steunverlening aan Oekraïne gevolgd. Gelukkig zijn deze opgelost en wordt Oekraïne met veel geld en moderne wapens geholpen.

 

De laatste ontwikkeling is dat met Westerse moderne wapens nu ook militaire doelen rond Charchiv in Rusland zelf mogen worden aangevallen. Vreemd eigenlijk dat dit al niet veel eerder was toegestaan en ook in andere situaties (nog) niet mag. Want het is toch vreemd als bij wijze van spreken je buurman over de erfscheiding met bakstenen naar je hoofd gooit, je die op zijn eigen erf niet mag tegenhouden en hem afstraffen…

 

Natuurlijk, ieder is bang voor verdere escalatie. De kans daarop is ook niet klein. Want een meedogenloze dictator die zich al zo erg in zijn 'eer' moet aangetast voelen gezien het dramatische verloop van zijn 'speciale militaire operatie', zal het moeilijk kunnen verkroppen een nederlaag te lijden. En dan misschien alles in de strijd werpen. Met eschatologische gevolgen… 


Ondertussen werkt onze hulpverlening in Oekraïne door. Volhardend! Ook daar is moed en doorzettingsvermogen voor nodig. Steeds maar weer, zonder dat er nog uitzicht is op vrede. We hebben er veel respect voor.

 

Maar kunnen wij de ondersteuning ook volhouden?

Zie Financiën onder Stand van zaken.


- Fotoverslag hulpverlening

- Stand van zaken

 


 

Fotoverslag hulpverlening

 

Beste broeders en zusters!

 

Het is gewoon ongelofelijk hoe snel de tijd vliegt. De zomer is aangebroken en helaas is de situatie in het land nog steeds niet gemakkelijker, wordt immer moeilijker. De maar langer durende oorlog belast de harten en zielen van de mensen steeds meer. Veel mensen worden zo moe, zijn zo bedroefd door de zorgen en lasten van het dagelijks leven. Zelf zijn we ook vaak bezorgd en bang voor morgen, wat voor nieuwe dingen zal de morgen brengen?
De toekomst is niet alleen onzeker, maar ook angstaanjagend. Het is moeilijk voor iedereen die in Oekraïne woont, het is moeilijk voor de inwoners van Transkarpatië, het is moeilijk voor de vluchtelingen, maar ook voor degenen die vanwege de oorlog naar het buitenland zijn gegaan, alles veranderde zo plotseling.

 

Sommige mensen denken dat het leven van de mensen die in Transkarpatië wonen niet moeilijk is omdat er niet actief wordt gevochten. Bovendien, als iemand toevallig in Transkarpatië is en om zich heen kijkt, ziet hij niets van de oorlog voor ogen. Maar hij voelt of ziet niet wat er in de harten gebeurt, hoeveel angst en zorgen er zijn in het dagelijks leven van mensen, de vele eenzame oude mensen, de jonge mannen die in angst leven, vrouwen die bang zijn om hun kinderen en echtgenoten. En helaas wordt het leven van veel mensen steeds moeilijker door de steeds maar stijgende prijzen van voedsel en hogere rekeningen.

 

Maar ook het leven van vluchtelingen is niet gemakkelijk. De laatste keer dat we met de vluchtelingen spraken, zeiden velen van hen weer dat ze heel graag naar huis willen, maar dat het niet mogelijk is, omdat ze ofwel niets meer hebben, ofwel omdat het gebied waar ze vandaan kwamen al bezet is door de Russen.

De situatie van vluchtelingen is ook heel verschillend: er zijn mensen die in zeer goede maar ook die in slechte financiële omstandigheden verkeren. We danken God dat er mensen zijn die al helemaal ingeburgerd zijn in Transkarpatië. Echter er zijn er ook wier leven niet gemakkelijk is. Misschien is wel een van de meest bedreigde groepen, die waartoe gepensioneerden behoren. Zij hebben niet alleen te maken met de ontberingen van de oorlog maar ook met vele ziekten.

 

We zijn God dankbaar dat we tijdens het laatste bezoek de gelegenheid hadden om met enkele oudere vluchtelingen te spreken over Jezus Christus die stierf voor onze zonden. En niet alleen stierf, maar ook weer opstond en de dood overwon. En dat we een liefhebbende God hebben!
We hebben hen hulp gegeven die we van jullie kregen. Ze waren erg dankbaar!

 

     


    

Het echtpaar op de foto heeft 3 kinderen. Hun jongste kind is zelfs geboren in Transkarpatië, in hetzelfde gebouw (dat tot voor kort een school was) waar ze nog steeds wonen. Hij gaat al naar de kleuterschool. Hun andere twee kinderen zitten ook op school. Helaas hebben beide kinderen een spraakgebrek. Ook het kleine meisje heeft problemen. Ik weet de reden niet, maar volgens de moeder kon het kind prachtig schrijven maar is sinds het uitbreken van de oorlog haar schrijven bijna onleesbaar geworden. Ik denk dat de angst en de ontberingen van de oorlog ook een stempel op haar leven heeft gedrukt. Ze kwamen uit de omgeving van Kherson. Ze wonen alle vijf in één kamer.

     

 


 

De oude dame op de foto kwam met haar man en dochter uit Sloviansk [Donetsk Oblast]. Haar dochter werkt op een kleuterschool, ze vindt het erg leuk om met kinderen te werken. Helaas heeft ze zelf geen kinderen. Haar man vecht aan het front. Het is heel moeilijk om zo ver van elkaar verwijderd te zijn. Maar we danken God dat ze allemaal leven! Ze wonen samen in één kamer.
Helaas zijn de omstandigheden waarin ze momenteel verkeren niet de beste, maar in de huidige situatie is in-leven-zijn veel belangrijker dan wat dan ook. (Haar dochter is de dame in het geruite overhemd [vorige foto]).

 

 

 

Het is steeds weer lastig om jullie met foto's en niet persoonlijk te kunnen laten zien waar de van jullie ontvangen donaties precies naartoe gaan. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat deze mensen dankbaar zijn dat jullie aan hen denken en hen helpt in deze moeilijke tijd!

Hartelijk dank dat jullie met liefde aan ons blijven denken, voor ons bidden en de financiële lasten dragen die door de oorlog op ons rusten.

 

Wij wensen jullie een gezegende vakantietijd toe. Het is goed om te weten dat we niet alleen zijn. Onze Heer zond de beloofde Trooster, Beschermer. In alle moeilijkheden kunnen we weten dat Hij bij ons is. Moge God ons allen genadig blijven.

 

Met broederlijke liefde uit Transkarpatië

 

(Op 17-05-24 ontvangen van zr. Agnes Sütő)

 


 

Stand van zaken

 

Het fotoverslag maakt duidelijk dat nog steeds ondersteuning nodig is. Het is goed dat zr. Agnes Sütő schrijft over de oorlogssituatie in Transkarpatia. Weliswaar is daar (nog) geen sprake van directe oorlogshandelingen maar de situatie van land-in-oorlog heeft veel invloed op de mensen. En dat is goed voor te stellen. Ze gaf dat in het bijzonder aan voor de groep gepensioneerden die wellicht een rustige levensavond hadden verwacht maar nu geconfronteerd worden met grote onzekerheid over de toekomst. Soms met verlies van huis en haard en vervallen in armoede, nog verergerd door de stijgende kosten van levensonderhoud. En dan ook de spanning om hen die vechten aan het front, overleven ze het, en hoe? En het diepe verdriet als geliefden sneuvelen of omkomen bij bombardementen. Op een afstand zien we er soms iets van in de media en proberen we mee te voelen maar hoe zullen we de diepte van het leed peilen?

 

Laten we proberen, hoe bescheiden ook, onze hulp aan hen voort te zetten. En aanhoudend bidden om vrede voor een land dat zo wreed wordt getormenteerd.

 

Financiën 

 

Zoals eerder gemeld, de stichting CERE is tot stand gekomen heeft nu ook zelf een bankrekening, met een inmiddels toegekende ANBI status. De gelden op de diaconierekening van DGK Opeinde zijn overgemaakt op onze rekening. Mochten gevers alsnog giften voor CERE hebben overgemaakt op die rekening dan worden ze uiteraard doorgesluisd naar CERE.

 

Kascontrole

We hebben de diaconie van DGK Opeinde gevraagd om een kascontrole te verrichten over het jaar 2023. Dat is inmiddels gebeurd. Twee broeders diakenen meldden het volgende:

Inmiddels zijn de financiële werkzaamheden overgedragen van de voorzitter aan de penningmeester van CERE, br. Sj. van de Meulen.

 

Financieel overzicht

De penningmeester meldt het volgende m.b.t. de noodhulp aan Oekraïne.

 

 

Begin dit jaar is in overleg met de hulpverleners afgesproken $4000 per maand te doneren. Daarmee kunnen ongeveer 70 vluchtelingen met $40/maand worden geholpen. De rest van $1200 wordt besteed aan hulp in levensonderhoud van mensen binnen en buiten de kerken. Vorige week is in overleg met zr. Sütő afgesproken voor de komende tijd de hoogte van het bedrag te handhaven.
 

Oproep

Het is wel nodig om weer even vooruit te kijken! Want een eenvoudige rekensom leert dat zonder giften de kas begin september leeg is! Daarom doen we een dringend beroep op onze broeders en zusters en allen die dit werk een warm hart toedragen, om de kas voldoende bij te vullen zodat we zonder zorgen de herfst/winter in kunnen gaan. Gezien de geschiedenis van CERE tot nu toe hebben we daar ook het volste vertrouwen in!

Nog even een punt. Het gaat dus om de noodhulp, dus vermeld Oekraïne op uw gift. Op dit moment wordt geen bijdrage gevraagd voor andere activiteiten in de ERE kerken daar is voldoende geld voor in kas.

 

Uw giften voor CERE kunt u overmaken naar onze bankrekening met

IBAN NL64 RABO 0380 7623 15, t.n.v. Stichting CERE  met vermelding

"Oekraïne"  indien gift voor Noodhulp

ANBI/RSIN nr: 865621706

 

Giften die werden overgemaakt naar de diaconierekening worden alsnog overgeschreven op de CERE rekening.

Voor meer informatie over de stichting en voor verdere contactgegevens kunt u terecht op genoemde website www.stichtingcere.nl.

 

Wilt u zelf een actie starten t.b.v. deze noodhulp, graag even overleggen met CERE zodat er geen verwarring ontstaat. Email: info@eeninwaarheid.info.

 

CERE - Charity Eastern Regions Europe