Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode Kampen 2023 – Groeten van SERK

 

D.J. Bolt

09-02-23

 

Op 2 december jl., de dag waarop de GKN voorstellen voor eenwording met DGK behandelde, hield dr. Victor E. d’Assonville van de Selbständige Evangelisch Reformierte Kirche een korte toespraak.
Met zijn toestemming geven wij die door.

 


 

Geachte broeders en zusters in ons Heere Jezus Christus

 

Aanvullend aan ons “Grußwort” (in Duits aan u gestuurd), wil ik graag daaraan het volgende toevoegen.

 

In zijn boek, Om deUnica Catholica”, schreef prof. C. Veenhof in 1949 hoe belangrijk de katholiciteit van de kerk is. Ook prof. Herman Bavinck heeft ons dit geleerd. Groot is dus het voorrecht voor mij om de SERKen in Duitsland bij deze Synode te vertegenwoordigen, als medeafgevaardigde van mijn collega ds. Raphael Schuster die op 4 november hier aanwezig was. In aansluiting bij zijn “Grußwort” verwijs ik weer naar Psalm 133 en ook naar Johannes 17, die volgens mij ook op de grafsteen van prof. Klaas Schilder aangehaald wordt.

In Christus zijn we één – slechts in Christus. En slechts in Christus heeft de katholiciteit van de kerk ook zijn betekenis.

 

De wens van de SERKen in Duitsland is om samen met u, in de eenheid van leer, dienst en tucht, en op de basis van de leer van de profeten en de apostelen, in de erkenning van de Heilige Schrift als het Woord Gods, onze Heere te dienen.
We hebben elkaar nodig in dit verband.

 

Met dank en waardering groeten we u en bidden we voor uw synode om de zegen van onze hemelse Vader in Christus.

 

Namens de SERKen in Duitsland

 

Dr. Victor E. d’Assonville

 

SERKen in Duitsland