Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Het is een feest gereformeerd te zijn

 

D.J. Bolt

23-03-24

 

Alleen al de titel maakt dat je als gereformeerde naar dit boekje grijpt. Want meestal wordt 'gereformeerd' synoniem geacht met vechten, geharrewar, ruzie, scheuring, om maar wat te noemen. En we kunnen er niet onderuit, daar zit zeker een kern van waarheid in. Het is niet moeilijk om vanuit de losse pols zo een reeks van voorbeelden te noemen.

 

Hoe komt de auteur, ds. P.F. Lameris, er dan bij zijn brochure zo'n enthousiaste titel te geven en erin ook regelmatig superlatieven te gebruiken voor zijn vreugde? Het is snel verklaard: de predikant bespreekt in kort bestek vijf gereformeerde belijdenissen waaronder hij ook de drie algemene belijdenissen rekent:  

  • De Apostolische Geloofsbelijdenis
  • De Geloofsbelijdenis van Nicea
  • De Geloofsbelijdenis van Athanasius.

Ieder die van harte gereformeerd is en dus de inhoud van deze geschriften als een betrouwbare samenvatting van het heerlijk Evangelie van zijn eeuwig behoud acht, kan alleen maar mee jubelen!

 

Tegelijk komt er heel wat niet-evangelie in de confessies aan de orde. Er wordt ook veel afgewezen. Want gereformeerden mogen, zoals aangegeven bekend staan om strijd, de goede strijd bleek inderdaad bitter noodzakelijk. Eigenzinnigheid, valse leer, dwaalgeesten, ketters in overvloed al de eeuwen door tot en met onze moderne tijd. Misschien juist wel in onze tijd, die behoort tot de (aller?)laatste dagen.

 

Het boekje, verlucht met prachtige platen, is een weergave van door ds. Lameris eerder gepubliceerde artikelen in de kerkbodes van DGK Dalfsen en DGK Lutten. De behandeling van de stof is 'eenvoudig' zoals de auteur zelf schrijft. Zijn stijl is populair aansprekend en zal zeker jongeren makkelijk bereiken. Basiskennis is noodzakelijk en het is aan te bevelen dat lezers van te voren de belijdenis of het belijdenisartikel zelf lezen en opkomende vragen registreren. En mochten die niet vanzelf opkomen, ds. Lameris weet ze in zijn behandeling wel op te roepen. Bovendien sluit hij elk onderdeel af met vragen waardoor er wel nagedacht móet worden.

 

Dat geldt zeker voor de introductie van de Dordtse Leerregels. Lameris besteedt daarin ook behoorlijk wat aandacht aan de vaderlandse geschiedenis rond het ontstaan ervan. Want de beroemde Dordtse Synode van 1618/19 vond plaats in de tijd dat de 'staat der Nederlanden' in wording was met alle verwikkelingen en spannende gebeurtenissen van dien. In een tijd waarin kerk en staat nauw verweven werden. Het gaf aanleiding tot allerlei grote moeiten, ook m.b.t. de voortgang van de reformatie van de kerken en het weerstaan van (remonstrantse) ketterijen.  

Boeiend om daar (weer) wat van te lezen en dat te vergelijken met onze moderne tijd.

 

Een paar zaken die ons al lezend opvielen.
In de tekst zijn de Nationale Synode en de doodstraf van Johan van Oldenbarnevelt ('moord', noemt de predikant dit verontwaardigd) zo nauw verweven dat de gedacht haast opwelt dat de Synode er mede de hand in heeft gehad. Dat is een misverstand, lijkt ons.

Soms is het boekje hier en daar wel wat moeilijk. Het 'axioma van de wetenschap' bijvoorbeeld uitleggen in één zin van bijna zeven regels is niet eenvoudig voor jongeren. 'Algemene genade' wordt aangeroerd (p21) en krijgt in de 'dwalingen' (p56) ook nog weer aandacht maar het wordt o.i. toch niet echt helder wat nou precies het probleem er mee is.
Verder zijn de vragen aan het eind van een onderdeel zinvol en maar ook soms bepaald niet simpel, bijvoorbeeld 3 op p13, 2 op p25. En 1 op p62 valt wat uit lucht, ontbreekt er wat?
Bij een volgend druk is wellicht een redactieslag wenselijk. Dan kan bijvoorbeeld de nummering van de dwalingen consequent worden doorgezet (deze ontbreekt bij hoofdstuk 3/4). Zou het ook een idee zijn om achter in het boekje (mogelijke) antwoorden op de vragen op te nemen? 

 

We bevelen het boekje hartelijk aan. Het is zeker voor jongeren, maar ook ouderen, een waardevolle introductie op onze belijdenissen en vormt een uitnodiging tot verdere studie. En dat is nodig in een tijd waarin het gereformeerde geloof van alle kanten wordt aangevallen.

 

Het boekje is te bestellen bij:

Ds. P.F. Lameris, 06 53259196

6,95 excl. verzendkosten.