Ethiek

Kerkrecht

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Doleantiekerkrecht

 

F. Hoogland

01-12-18

 

Nadere kennismaking met het boek “Nooit meer ene nieuwe hiërarchie” (van de presentatie maakten we in een vorig nummer gewag), geeft aanleiding om afzonderlijk aandacht te vragen voor het zgn. “Doleantiekerkrecht”. Dat recht werd immers zo sterk voorgestaan en verdedigd door de kerkrechtprofessoren F.L. Rutgers en P. en D. Deddens, aan wier leven en werk onlangs in Kampen een symposium werd gewijd. Daar vond ook een presentatie van het betreffende boek...

Klik hier om naar de volledige item te gaanArtikel 31 hersteld? 2

 

D.J. Bolt

04-03-17

 

In het vorige artikel van deze serie bespraken we een voorgestelde revisie van de pas in werking getreden nieuwe GKv kerkorde, de zgn. Herziene Kerkorde (HKO) of KO-2014. Die revisie heeft betrekking op de diepe betekenis van het beroemde artikel 31 DKO zoals die verwoord is in KO-1978 van de vrijgemaakte kerken:

 

Beroep op een meerdere vergadering

Als iemand van oordeel is dat hem door een uitspraak van een mindere vergadering onrecht is aangedaan, kan hij...

Klik hier om naar de volledige item te gaanArtikel 31 hersteld? 1

 

D.J. Bolt

10-12-16

 

Vorig jaar 20 maart stuurde ik een 'Brandbrief', click hier, naar alle vrijgemaakt-gereformeerde kerkenraden over de zgn. Herziene Kerkorde, nu formeel Kerkorde 2014 geheten. In dit artikel gebruik ik nog steeds die eerste identificatie HKO van de vrijgemaakte kerkorde omdat die het meest de lading dekt in dit verhaal.

 

Wat was (is?) het probleem met deze HKO dat ik aan de orde stelde? M.i....

Klik hier om naar de volledige item te gaanDe Herziene Kerkorde – Valse voorlichting 2

 

D.J. Bolt

30-05-15

 

In het vrijgemaakte Gereformeerd Kerkblad van Midden- en Zuid-Nederland reageerde  ds. H.J. Siegers enige tijd geleden op de zgn. Brandbrief m.b.t. de Herziene Kerkorde die ik aan alle GKv-kerkenraden zond[1]. Ik achtte zijn oordeel erover beneden de maat en stuurde het blad het volgende ingezonden dat in de editie 68e jaargang nummer 11 - 22 mei 2015 werd geplaatst, afgezien van, opmerkelijk, de kop en de eerste twee alinea's, die ik...

Klik hier om naar de volledige item te gaanDe Herziene Kerkorde – Valse voorlichting 1

 

D.J. Bolt

02-05-15

 

We horen van verschillende zijden dat de Herziene Kerkorde (HKO) aandacht krijgt, gemeenten worden voorgelicht, kerkenraden nemen besluiten en de media geven er aandacht aan. Zo meldden we in de vorige aflevering in deze serie een artikel in Nader Bekeken[1] en gaven daar het nodige commentaar op.

Aan de voorlichtingsstrijd is nu weer een nieuw hoofdstukje toegevoegd. In het vrijgemaakte gereformeerd Kerkblad van...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief