Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Gekker (2)

D.J. Bolt
09-03-07

Oók Deputaten Kerkelijke Eenheid

"Op een vergadering met DKE in het afgelopen voorjaar is het punt ook aan de orde geweest. Zij schaarden zich achter hetgeen door Te Velde naar voren was gebracht. Verder zeiden zij dat wij een pioniersfunctie hebben in dezen omdat er geen duidelijke precedenten zijn."

pioniersfunctie sAmen externe [1]Onderling confessioneel vertrouwen

de onbalansNader Bekeken [2] .
Balans [3]

Dat kan moeilijk anders getypeerd worden dan een wending van de eerdere koers, althans voor zover het DKE betreft. Hoe dicht je elkaar ook in de gesprekken nadert, aan de feitelijke situatie binnen de NGK is niets veranderd. In de NGK blijft men achter het AKS staan. En wordt aanvaarding van de Preambule voldoende gevonden. De gereformeerde Kerken in Nederland hebben dit steeds afgewezen. Hier gaat in de Balans een wissel om.

ongenoemd"Kader voor plaatselijke samensprekingen en contacten met andere kerken" [4] al in 2005 de wissel omgezet
'Balans' Daaruit

hoe lang nog?
Tot hiertoe en niet verder!Stilzwijgen

[5] "NGK krijgen teveel ruimte voor lossere binding belijdenis" .

"Wilschut wil zich met zijn uitspraak niet keren tegen een samengaan van beide kerken. "De verdeeldheid van de gereformeerde gezindte zal ons tot nood en schuld voor God zijn. Tegelijk kan die verdeeldheid niet via de binnenbocht opgelost worden. Het zal ook intern de vrede schaden en tot veel gewetensnood leiden. Hier gaan de zorg om en de liefde voor Gods kerk hand in hand."

gezien de huidige situatie in de NGK, "via de binnenbocht" ,

Balans. "voorbarig" , "heel voorbarig" .
Balans
niet voorbarig Balans

Opbouw Hoe jammer die constatering ook is Open Brief niets
 


open Avondmaal open kansels externe predikanten?


Dat is "consequent" .[1] Hadden we overigens al geen precedent met ds. Th. Oosterhuis die voorganger in de Protestantse Kerk op Aruba?

[2] Nader Bekeken, februari 2007, Het blijvend probleem.

[3] Een rapportage over de bevindingen en werkzaamheden van de DKE m.b.t. de samensprekingen met de NGK.

[4] Acta GS Amersfoort-Centrum, Bijlage X - III, hoofdstuk 7.8.

[5] ND 26 februari 2007.