Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Help Oekraïne 19

 

D.J. Bolt/CERE

23-09-23

 

Graag informeren we weer over de situatie Oekraïne/Transcarpathia.

 

- Fotoverslag hulpverlening

- Stand van zaken

 


 

Fotoverslag hulpverlening

11 september 2023

 

Beste Broeders en Zusters,

 

Ik hoop dat het goed met u gaat en dat u de zomer in alle rust kon doorbrengen. Stilte en vrede zijn waarden die we pas echt begrijpen als we ze verliezen, als God ze van ons afneemt.
Haast zonder dat we het merkten vloog ook deze zomer voorbij. Maar helaas, de oorlog is nog niet over. Elke dag zijn er meer slachtoffers, steeds meer moeders verliezen hun kinderen, steeds meer vrouwen verliezen hun man. Veel mensen verliezen alles waarvoor ze een leven lang hebben gewerkt. Weliswaar is het in Transkarpatië nog rustig, maar iedereen kijkt met angst naar de komende winter. De regering geeft al aan dat er binnenkort de stroom weer zal uitvallen, dan zal ook de verwarming een probleem voor velen zijn. De zomer zijn verwarming is wat dat betreft een gemakkelijker tijd. En ook is het leven er goedkoper dan in de winter want veel mensen verbouwen wat ze nodig hadden in hun tuin.

Maar de zomer is voorbij. De koudere, moeilijker periode nadert.

 

Toch was de spanning er in de zomer niet minder om. De steeds langer durende oorlog maakt mensen meer en meer nerveus. Het drukt ook steeds meer een stempel op menselijke relaties. Er zijn veel gespannen verhoudingen en ruzies. En zijn ook veel verdrietige en eenzame mensen.
Laat me als voorbeeld onszelf geven. Momenteel leeft ons gezin in Hongarije, maar ik ga wekelijks naar huis. Onze jongens, een van zestien en een van bijna 18, doen dat ook, hoewel minder vaak. En als ik dan thuis kom en alleen in onze woonkamer ben moet ik vaak huilen om de situatie waarin we verkeren. Maar tegelijk, ons probleem is nog klein vergeleken met die van mijn ouders en tantes die wachten op hun jongens aan het front. Wij kunnen vaak nog naar ons huis omdat we dicht bij de grens wonen maar zoveel mensen kunnen dat niet, kunnen slechts heel nou en dan ouderen bezoeken die ver van huis verblijven.

 

Deze zomermaanden waren veel minder druk dan de voorgaande maanden. Steeds minder vluchtelingen verbleven in opvangplekken. Degenen die de mogelijkheid hadden om naar huis te gaan, deden dat. Maar ook veel vluchtelingen verhuisden naar appartementen, probeerden werk te vinden om weer een normaal leven te leiden. Toch zijn nog steeds mensen die niet naar huis kunnen en niet de financiële middelen hebben om iets te gaan huren.

 

 

Moeder en zoon.
De zoon is 42 jaar oud. Ze kwamen uit Charkov. Hun huis is beschadigd, het zal veel werk kosten om dat weer leefbaar te maken, maar ze willen in het najaar toch weer terug. Sommige mensen gaan al naar huis ondanks dat er nog geen volledige rust is in het gebied waar ze wonen, en ook niet bekend is wanneer er echte vrede zal zijn. Veel mensen raken er bijna aan gewend om in angst te midden van schietpartijen verder te leven.

 

 

 

Een moeder en haar tienjarige zoon.

Ze kwamen uit het district Mikolájiv. De vrouw is gescheiden, en dat betekent dat zij niet terug naar huis kunnen. En aangezien de moeder geen baan heeft is ergens iets huren ook niet mogelijk. In de huidige situatie is het zelfs met steun erg moeilijk om ergens een plek te vinden.

 

 

 

Een moeder met haar drie zonen. Haar man zit in het leger en kan dus niet bij zijn gezin zijn. De jongste zoon werd hier in Transkarpatië geboren, in een kleuterschool die vluchtelingen opvangt. De oudste jongen is doofstom.
Ze kwamen uit een rustiger gebied en willen over een paar dagen weer naar huis. Want het is niet gemakkelijk om met drie kinderen een kamer met 6 of 8 bedden te delen met anderen. Dus heel begrijpelijk dat ze uiteindelijk toch weer naar hun eigen huis terugkeren.

 

Op de vluchtelingenschool in Jánosi kwam bijna iedereen uit een plaats waar nog steeds actief wordt gevochten. Daarom kunnen velen van hen beslist niet naar huis. Ook is er een gezin uit het gebied waar de dam brak waarbij ook hun huis ernstig beschadigd raakte door de overstroming.
Voor bijna iedereen hier is naar huis gaan zo onzeker.
Velen zijn ook erg arm en bejaard.

 

        

        

        

        

We kochten en bereidden deze zomer verschillende keren voedselpakketten voor de vluchtelingen. Ze waren er erg blij mee en dankbaar voor. Voor velen betekent jullie hulp vreugde in deze moeilijke dagen!

Dank voor jullie liefdevol denken aan ons en jullie gebed voor ons in de afgelopen maanden.
God zegene jullie leven en werk in de periode die voor ons ligt.

Dank voor alles, de helpende handen, de biddende harten.

 

Met broederlijke liefde,

 

Jullie broeders en zusters in Transkarpatië

 


 

Stand van zaken

 

Het verhaal weerspiegelt aspecten van de zich ontwikkelende situatie in Oekraïne. Enerzijds raakt men haast gewend aan de oorlog, anderzijds is de psychische last van de oorlog en zijn gevolgen steeds moeilijker te dragen. Al met al is het leed van het Oekraïense land en volk niet te overzien. Wat kun je er vurig naar verlangen dat er een eind komt aan het bloedvergieten, de wreedheden, de verwoestingen. Maar het zal, als er geen wonder van Boven komt, nog wel de nodige tijd duren, zo wordt gevreesd door deskundigen op het gebied van oorlogsvoering.

Laten we er niet aan wennen, hoe weinig de oorlog ook directe impact heeft op ons dagelijkse leven. En als die al merkbaar is, m.n. in de kosten van levensonderhoud, dan staat een legertje van politici klaar om te vechten voor 'bestaanszekerheid'…

En, we blijven het vragen, laten we dagelijks blijven bidden voor het Oekraïense volk, voor haar regering, voor de mannen aan het front, voor Gods kinderen daar. En voor bekering van hen die Gods wetten van vrede en gerechtigheid verschrikkelijk met voeten treden.

 

Financiën

 

De zomerperiode is rustig verlopen, zo kunnen we uit het fotoverslag opmaken. Er zijn minder mensen om te ondersteunen en voor een deel slaagt men er in in het eigen levensonderhoud te voorzien. Dat heeft ook invloed op de uitgaven voor hulp uiteraard.
We hebben elke maand met de hulpverlening daar de balans opgemaakt en op basis daarvan besloten of de 'Monthly', de maandelijks $5000, moest worden overgemaakt.

Het bleek dat gedurende de maanden juni, juli en augustus er voldoende geld in de kas beschikbaar was om in de actuele nood te voorzien.

 

Uit het fotoverslag blijkt ook dat men vreest voor de komende winter. Dan zal er ongetwijfeld meer ondersteuning nodig zijn. Maar daarvoor is ons huidige saldo dan ook voorlopig voldoende en hoeft op dit moment niet te worden aangevuld.
De volgende keer kunt u weer een financiële kwartaalverantwoording tegemoet zien.

 

Wilt u een actie starten t.b.v. de noodhulp, graag even overleggen met CERE zodat er geen verwarring ontstaat. Email: info@eeninwaarheid.info.

 

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

 

Giften kunnen worden overgemaakt op

 

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 

 

Vertalingen: DJB