Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

F.J. Bakker dienaar des Woords

 

Redactie een in waarheid

29-07-23

 

We ontvingen onderstaand persbericht

 


 

Kandidaat F.J. Bakker toegelaten tot het ambt van dienaar des Woords

Woensdag 5 juli 2023 is kandidaat F.J. Bakker toegelaten tot het ambt van dienaar des Woords. In de opzet van de kerkorde 2017 (GKv) heeft het toelatend onderzoek (TLO) het karakter van een geestelijk kennismakingsgesprek in de kring waarin de toekomstige predikant hoopt te gaan werken. In de bijzondere situatie van de GKv Rehoboth Urk is dat de kring van de voormalige GKv-kerken, en breder, de gereformeerde kerken waarmee we samen op trekken. Vanuit deze kerken zijn voor dit TLO dan ook ouderlingen en predikanten uit een brede kring van Gereformeerde kerken uitgenodigd. Naast een afvaardiging namens de genabuurde GKv kerken; Capelle a/d IJssel Noord, Urk en Vroomshoop, waren aanwezig ds. H.K. Sok (CGK), ds. M. Sneep (DGK), ds J.R. Visser (GKN) en ds. H.Sj. Wiersma (HGK).

In het TLO kwamen de volgende thema’s aan de orde:

1. De betekenis van het geloof in God voor zijn persoonlijk leven.
2. Zijn motivatie voor en visie op het predikantschap (in de beoogde gemeente).
3. Hoe ziet de kandidaat de samenwerking plaatselijk en met andere gereformeerde kerken?
4. Wat betekent het voor de kandidaat om als gereformeerd predikant in de gemeente aan het werk te gaan? [hier kunnen vragen gesteld worden over de kennis van de gereformeerde belijdenis, en het belang van het ondertekenen van de drie formulieren van enigheid]
5. Ervaringen en ontwikkelingen die de kandidaat sinds het ontvangen van de preekbevoegdheid heeft mee- en doorgemaakt.

De aanwezigen hebben uitgebreid gesproken met kandidaat F.J. Bakker en kwamen eensgezind tot het advies om deze broeder toe te laten tot het ambt van dienaar des Woords. Waarna door de afvaardiging van de drie GKv kerken, de acte van toelating is ondertekend. Tijdens deze vergadering heeft kandidaat F.J. Bakker het bindingsformulier ondertekend.

De kerkenraad van de GKv Urk bedankt de afgevaardigden hartelijk voor hun inbreng en ondersteuning bij het TLO. Zij feliciteert kandidaat F.J. Bakker van harte. Zondag 3 september 2023 zal kandidaat F.J. Bakker worden bevestigd als predikant van de GKv Rehoboth Urk. Daar gaat hij samenwerken met ds. H.T. Wendt, welke 10 september 2023 zal worden bevestigd. Dit alles D.V.