Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Help Oekraïne 15

 

D.J. Bolt/CERE

11-02-23

 

We raken er bijna aan gewend, die oorlog in Oekraïne. We horen immers geen gebulder van kanonnen, luchtalarmen en raketinslagen. Maar het is wel de dagelijkse werkelijkheid in m.n. het oosten van die geteisterde land. En het 'gewone leven' met z'n moeiten en ziekten gaat ook door. Opnieuw een indringend openhartig inkijkje daarin.

 

- Fotoverslag hulpverlening

- Stand van zaken

 


 

Fotoverslag hulpverlening

 

7 februari 2023

 

Geliefde broeders en zusters,

 

De tijd vliegt, het jaar 2023 is nog maar net begonnen, of er is alweer meer dan een maand voorbij. Maar helaas, het is nog steeds oorlog. Velen van ons wachten op het einde ervan want we willen graag weer leven als voorheen. Maar misschien voelen we ook allemaal wel aan dat het nooit meer hetzelfde zal zijn als tevoren.

Echter, God ziet alles. We weten het niet waarom Hij ons deze oorlog doet overkomen. Wil Hij ons onderwijzen of beproeven, oordelen? Maar toch ervaren we dat Hij ons zelfs midden in beproevingen, steeds genadig draagt en zijn volk niet vergeet. Wel zijn er  momenten waarop we bang zijn, gefrustreerd of gewoon nerveus en gespannen, ook al weten we dat God met ons is.

We hebben jullie zo nodig om voor ons en voor ons volk te bidden!

 

Transkarpatië is nog steeds een van de kleine eilanden van Oekraïne waar het sinds de oorlog rustig is geweest. Maar de moeilijkheden veroorzaakt door de oorlog zijn hier wel steeds voelbaar. Hoewel de situatie een beetje is verbeterd, komt stroomuitval vaak voor. Dat geeft veel problemen vooral in deze koude dagen, misschien wel de koudste van de winter tot nu toe.

En de oorlog duurt maar voort. Veel van de mannen die thuis zijn durven hun huizen niet meer uit (al weken, maanden), omdat ze bang zijn dat ze naar het front worden gestuurd. De afgelopen weken heeft de politie zeer intensief naar mannen gezocht op de wegen, in de straten van de dorpen, in winkels, enzovoort.

Zij die om de een of andere reden zijn vrijgesteld van militaire dienst zijn daar blij mee. Veel mensen kunnen niet naar het ziekenhuis, ook al zijn ze zo ziek. Mannen willen niet opgepakt worden door de politie, vrouwen kunnen er niet komen omdat er niemand is om hen er naartoe kan brengen. En iedereen klampt zich vast aan het leven, bang om te sterven.

 

In de afgelopen maand hebben we uw donaties verdeeld over vluchtelingen in verschillende plaatsen, over armere mensen die in onze omgeving wonen en broeders en zusters in onze gemeenten. Sommigen van hen bezochten we voor het eerst, anderen inmiddels meerdere keren.

Met Kerst (8 januari) bezochten we zeven instellingen waar vluchtelingen verblijven en zongen enkele christelijke liederen voor hen. Een van onze kerkleden vertelde het Kerstevangelie. Het was zo goed dat we ook die gelegenheid kregen om over het geloof in God te praten.

Een vrouw, tot tranen geroerd, zei dat ze zo dankbaar waren voor alles wat ze kregen. Onze auto's zijn inmiddels zo bekend dat ze weten dat er hulp aan komt als een van onze auto's voor het gebouw stopt. Het is ook zo nodig dat ze regelmatig hulp krijgen en dat we aan hen blijven denken.

(Voedselpakketten worden ook medegefinancierd door een andere Nederlandse kerk.)

 

 


De mensen op de foto zijn wellicht geen vreemden voor jullie, ik heb al eerder een foto van hen gestuurd. Meerdere keren boden we hun hulp. Ze wonen op dit moment in een kleuterschool in Beregszász. Ze kwamen daar vanuit de regio Donetsk. De man vecht in de oorlog en de vrouw is nu al bijna een jaar in Transkarpatië met haar twee kinderen. Het bleek dat ze kanker heeft en ondergaat nu een chemotherapie. Ze is daardoor erg verzwakt, en haar haar is al uitgevallen maar dat is het minst erge. Ook de vele moeilijkheden bevorderen haar genezing niet.

 

De vrouw op de foto komt uit Kramatorsk, samen met haar kind. Helaas is ze kortgeleden haar huis kwijtgeraakt, nu hebben ze niet veel meer. Maar ze zijn God dankbaar dat ze nog leven en hier kunnen zijn.

Het is ook zo'n leuk jongetje!

 

  

De twee vrouwen op de foto kregen voor het eerst financiële hulp. Een van hen komt uit Kiev en de andere, 86-jaar, uit Mariupool. Ze waren heel blij dat er voor hen werd gezorgd en het nodige ontvingen. De vrouw uit Kiev kan niet lopen maar ze probeert wel het een en ander te doen, bijvoorbeeld pelt ze noten, en kan zo meehelpen in haar gezin. En wat de oma uit Mariupool betreft, het is haast onbegrijpelijk voor ons dat ze op zo'n hoge leeftijd nog een nieuw leven kan beginnen.
Maar hoe ver ook van huis, het leven van elke dag gaat door.

 

Zoltán en Èva Mátè behoren tot de ERE kerk van Beregújfalu. Ze hebben geen vaste baan en kunnen helaas ook nog niet met pensioen. Zoltán doet klussen als metselaar en Èva verkoopt melk van hun enige koe. Wel kampen ze nu beiden met ziekte, Zoltán heeft een hartaandoening en zijn vrouw rugproblemen.

 

Elemèr en Ilike Mondik, meest links en rechts op de foto zijn ook beiden ziek. Elemèr doet metselwerk maar kan slechts halve dagen werken. Ilike maakt handwerk met Hongaarse motieven. Dat ze verkoopt om inkomsten te hebben. Zij behoren ook tot de kerk van Beregújfalu.

 

László en Valèria Bilák, nog net niet gepensioneerd, hebben ook de nodige problemen. László is zwaar diabeet. Kleinzoon Gáborka en zijn gescheiden moeder wonen bij hen in. Samen voeden ze Gáborka op.

 

Hartelijk dank dat jullie aan ons denken, voor ons bidt. En ook ons financieel steunt.

1Kon. 8: 57-58

 

'Moge de HEERE, onze God, met ons zijn, zoals Hij met onze vaderen is geweest. Moge Hij ons niet verlaten en ons niet in de steek laten, door ons hart voor Zich te winnen, zodat wij in al Zijn wegen gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen, die Hij onze vaderen geboden heeft, in acht nemen.'

We hopen en wensen dat Gods zegen jullie vergezelt in het dagelijkse leven!

 

Met broederlijke liefde vanuit Subcarpatia.

 


 

Stand van zaken

 

Iedereen houdt zijn hart vast: wat zal er gebeuren in Oekraïne op 24 februari a.s.? Want dan is het precies 1 jaar geleden dat rusland Oekraïne binnenviel en een vernietigende oorlog tegen het land begon. Het nieuws meldt dat het kremlin op grote schaal mobiliseert, het zou om honderdduizenden mensen gaan die ingezet gaan worden op het slagveld. Angstaanjagend!

Tegelijk doet de Oekraïense president Zelenski met zijn regering verwoede pogingen om zijn strijdmacht klaar te stomen om deze dreiging het hoofd te kunnen bieden en zo mogelijk een succesvolle tegenaanval uit te voeren. Daarvoor smeken ze haast om moderne Westers wapentuig, na tanks nu ook gevechtsvliegtuigen.

Hoe zal het gaan?

Laten we de Heere Die alle dingen leidt en in Zijn hand houdt aanhoudend blijven smeken om een einde aan het bloedvergieten en om een rechtvaardige vrede voor het geteisterde Oekraïense land en volk.  

 

Warme kleding

 

Zoals de vorige keer gemeld liep er in DGK Opeinde een actie om warme kleding in te zamelen. En dat is gelukt! Maar liefst 15 verhuisdozen konden barstenvol worden gevuld met allerlei kleding. En we vulden ook nog een doos met vitaminen, verzorgingsmiddelen, powerbanks etc.

 

 

Van achteren vol, midden vol, en vóór vol. Maar we kwamen aan bij DHL!

 

Echter hoe krijg je het op de bestemde plaats bij de hulpverleningsbasis in Noord-Hongarije tegen zo gering mogelijke kosten? We deden vele pogingen om vervoer te realiseren. Er waren toezeggingen, maar die bleken het transport toch niet op korte termijn waar te kunnen maken.

Tenslotte, zijn we naar de commerciële internationale bezorgservice DHL gegaan. Zij waren gaarne bereid om de 15 dozen bij de hulpverlening af te leveren. Tarief €31,50 per doos. Een hoop geld dus.
Maar…, we kwamen in aanmerking voor 25% korting! En ook, iemand wilde graag het transport sponsoren! En zo konden we de spullen snel afleveren en mogen we verwachten dat ze deze week zijn afgeleverd!
En dat is natuurlijk belangrijk want zoals uit het fotoverslag blijk is het erg koud aan het  worden in Oekraïne.

 

En 't is er!

 

Financiën

 

We hebben weer een overzicht gemaakt van de financiële situatie. Het ziet er nog steeds gezond uit. Maar we moeten wel de vinger aan de pols houden. Want de tijd vliegt, zoals de auteur van het fotoverslag zr. Agnes Sútõ al schreef. Zeker nu ook de aardbevingsramp Turkije en Syrië veel aandacht vraagt.

 

 

Wilt u een actie starten t.b.v. deze noodhulp, graag even overleggen met CERE zodat er geen verwarring ontstaat. Email: info@eeninwaarheid.info.

 

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

 

Giften kunnen worden overgemaakt op

 

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 

Vertalingen: DJB