Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Uitnodiging studie- en ontmoetingsdag op Urk

 

Redactie een in waarheid

05-11-22

 

De Kerngroep bezinning GKv deelt het volgende mee.

 

Op zaterdag 19 november 2022 houden we, zo de Here wil, een studie- en ontmoetingsdag. Sommigen van u hebben al eens eerder zo’n dag meegemaakt. Op 24 september jl. hebben we ons in Amersfoort gericht op welke andere manier van omgaan met de Bijbel gebruikt wordt in een belangrijk synoderapport (Elkaar van harte dienen). En dat die manier de synode van Goes ertoe heeft gebracht om geen van de ingediende revisieverzoeken te honoreren, maar een aangepaste argumentatie te leggen onder de eerder genomen besluiten.

 

Op Urk, waar we elkaar nu hopen te ontmoeten, zullen we ons voornamelijk bezighouden met de nieuwe (concept-) Kerkorde van de fusiekerk die op 1 mei 2023 zal ontstaan uit de GKv en de NGK. Het zal duidelijk worden dat het in deze nieuwe kerkorde niet zomaar gaat om een modernisering, maar om een principiële koersverandering. Door een minder strakke binding aan de belijdenis en door het accent op de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerk krijgt deze andere omgang met de Bijbel gemakkelijk meer kerkelijk ruimte. Hieronder vindt u het programma van zaterdag 19 november.

 


 

Kerngroep bezinning GKv Studie- en ontmoetingsdag Urk zaterdag 19 november 2022

 

‘s Morgens: de nieuwe Kerkorde van de fusiekerk GKv - NGK:

  • ds. Jan Wesseling: Kerkorde tegen het Licht
  • dr. Bart van Egmond: De vrijheid van Christus’ gemeente. Binding aan de gereformeerde belijdenis in de fusiekerk
  • mr. dr. Pieter Pel: KO 2023 OK?

’s Middags: presentatie Kerngroep bezinning GKv:

  • Waar staan we voor
  • Welke perspectieven zien we
  • Publicatie ‘Het Woord in geding’

Tijd : 9.45 uur (v.a. 9.00 uur koffie) tot 15.00 uur

 

Locatie : Rehobothkerk, Nagel 32, Urk

 

Lunch : voor kostprijs (denk om aanmelding)

 

Aanmelden (noodzakelijk): info@bezinninggkv.nl

 


 

Met vriendelijke groet,
Kerngroep Bezinning GKv