Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Kerk in Oekraïne – Resultaat actie

 

Redactie een in waarheid

29-01-22

 

Vorige maand vestigden we de aandacht op de Evangéliumi Református Egyház (ERE), de Evangelisch Gereformeerde Kerken in de Oekraïne. We vroegen om zo mogelijk enige financiële ondersteuning te geven aan de vier predikantsgezinnen die het moeilijk hebben, m.n. in de wintertijd. Want mogen de energievoorziening en -prijzen in ons land voortdurende zaken van discussie zijn, daar is de situatie bepaald niet rooskleuriger. En de winter is er, landklimaat!, streng.

 

Er kwam een hartverwarmende response op deze speciale 'kerstactie'! Onze lezers brachten samen € 1560 bij elkaar! Elke gezin kon dus € 400 krijgen. Hun reactie na dat het geld was over gemaakt

 

'The pastors were very pleased with the help from you, a very big help for all of us especially in this winter time.'

(De predikanten waren erg blij met uw hulp, het is een grote steun voor ieder van ons, speciaal in deze wintertijd.)

 

Ja, het is fijn om dit met elkaar te doen. Juist ook voor christenen in een land waar een donkere dreiging uit het oosten elke dag voelbaar is. Laten we voor hen blijven bidden om Gods bescherming tegen duistere machten.

 

NB: Naast giften in het kader van deze actie zijn er ook veel gaven geven door personen en diaconieën voor o.a. het Medical Fund (medisch hulpfonds), zorg voor armen, jeugdwerk en evangelisatie van deze kerken!

Giften kunnen worden overgemaakt op NL88RBRB0827785585 van de Gereformeerde Kerk Opeinde. Vermeld daarbij CERE..

 

 

Dominee en mevrouw Tóth van de gemeente te Beregújfula in de winterse kou van Oekraïne