Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Verkeerde wissels en Christus’ spoor


Ds. M.A. Sneep

04-07-17

 

De besluiten van de synode van de GKV om de bijzondere ambten open te stellen voor vrouwen is niet alleen in kerkelijk Nederland nieuws, maar ook daarbuiten. Landelijk krijgt het aandacht in het nieuws, zoals in het programma van radio 1 ‘Nieuws en co’. Een met enige regelmaat terugkerende gast in dat programma is ds. Ad van Nieuwpoort. Predikant van de protestantse gemeente in Bloemendaal.

Voor het oor van vele luisteraars ging hij in op het besluit om ook vrouwen toegang te verlenen tot het bijzondere ambt in de Gkv. Voor hem was het in elk geval ‘goed nieuws’ dat de GKv overstag is gegaan. ‘Er is een wissel om gegaan’, zó typeerde hij de besluiten van de GKv. Hij zag het als een positieve ontwikkeling. Het interview en de opinie van deze predikant was niet heel verheffend. Maar hij maakte naar mijn mening wel één rake opmerking. Namelijk dat deze wissel álles te maken heeft met Bijbelteksten die anders gelezen worden dan vroeger.

Met de invoering van de vrouw in het bijzondere ambt van zowel diaken, ouderling als predikant, zet de GKv een streep door haar eigen verleden. Een streep door de wijze van omgaan met de Schrift, nu óók op dit gebied. En welke wissels zullen er op de volgende synode gepasseerd worden? Is de omgang met homoseksualiteit het volgende besluit waarbij men de Bijbelteksten anders zal lezen en uitleggen dan de kerk altijd gedaan heeft en daarin Gods wil geëerbiedigd heeft?

Bij elke wissel die gepasseerd wordt sta je voor de keuze: welke kant ga ik op? Welke kant dringt Gods Woord mij op? Zijn Woord moet daarbij altijd leidend zijn. En bij elke wissel geldt dat wij het 'Spoorboek' (met eerbied gesproken) op een juiste wijze gebruiken. Dat is dus niet op een creatieve wijze, waardoor Bijbelteksten worden uitgelegd zodat ze beantwoorden aan onze vooringenomen standpunten. Of de Bijbel uitleggen op een manier die ons past in de tijd waarin wij leven.

Nee, we moeten Gods Woord lezen, toepassen naar de regels van de Heilige Geest zelf, zodat recht wordt gedaan aan de Auteur van dat Woord. God zelf. Ook als de inhoud van Zijn Woord soms schuurt met of haaks staat op de cultuur waarin wij leven. Gods onfeilbaar Woord bepaalt als het goed is onze koers. En daarbij is de Schrift haar eigen uitlegster.

De trein van de GKv bevindt zich op zeer gevaarlijk spoor en dreigt al langere tijd te ontsporen. Als zij al niet ontspoord is. Met alle gevaren voor de passagiers die zich in de trein bevinden. Er zijn inmiddels meerdere reizigers die de trein verlaten hebben.

Als predikant binnen het kerkverband van De Gereformeerde kerken (hersteld, DGK) spreek ik regelmatig met mensen die zich zorgen maken over de vele wissels die al in de GKv gepasseerd zijn. En daardoor zelf ook in nood zijn gekomen. Ik heb deze nood persoonlijk ook ervaren als voormalig lid van de GKv.

In zo’n gesprek probeer ik hen dan te bemoedigen, aan te sporen niet de moed te verliezen maar trouw het spoor achter Christus aan te volgen. Dat bid ik ook u en jou als lezer toe.

Als daar verontrusting is over de onschriftuurlijke koers van de GKv, weet dan van dat machtige wonder. Het wonder van Christus’ spoor. Christus' kerkvergaderende spoor gaat verder. En Christus gaat daarbij voorop. Hij is Koning en Hij gaat verder met Zijn machtige kerkvergaderende werk. Station voor station wordt gepasseerd. Geen verkeerde wissel wordt door Hem genomen. Wie achter Hem gaat is veilig. Onderweg naar die heerlijke eindbestemming: Het hemelse Jeruzalem. En in Zijn spoor vind je rust.

Dat voor ogen houdend hoop en bid ik of de HEERE eenheid wil geven met al Zijn passagiers die trouw willen zijn en blijven aan Gods onfeilbaar Woord. Veel reizigers zijn zoekend om het juiste kerkelijke spoor te vinden. Wat zou het goed zijn als we samen onze weg zouden vervolgen. Misschien voelt u zich te midden van alle kerkelijke moeiten een vermoeide reiziger. Dan mogen deze woorden van psalm 84 voor u tot bemoediging zijn:

Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.

Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.

Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.

HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob.

M.A. Sneep


Ds. M.A. Sneep is predikant van De Gereformeerde kerken (hersteld, DGK) te Groningen.