Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
Signalen



Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:



printen

mailen

Synodeverslag week 20 - Eredienst en Steunpunt Liturgie 2


D.J. Bolt
28-05-11

Op 21-05-11 sprak de synode te Harderwijk opnieuw uitvoerig over eredienst en liturgie. Nu kwamen de nieuwe liturgische formulieren inhoudelijk aan de orde. In de vorige bespreking was al aan de bespreking begonnen maar het aantal amendementen was zeer groot, "25 pagina's" meldde de voorbereidende synodecommissie Zuiden. Daarop was eerst nog enige bezinning nodig geweest. Maar nu vond dan de behandeling plaats

 

Nadere informatie over de behandeling van de amendementen en de vaststelling van de formulieren volgt nog.