Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode Harderwijk Persbericht 02-06-12


02-06-12 


PERSBERICHT


Dr. Koert van Bekkum benoemd tot universitair docent

 


Synode ##


De voortgezette synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) heeft besloten dr. Koert van Bekkum te benoemen tot universitair docent aan de Theologische Universiteit (TU) in Kampen. Hij krijgt een leeropdracht in de bibliologie, speciaal in de vakken van het Oude Testament. Dr. Van Bekkum, die momenteel adjunct-hoofdredacteur is van het Nederlands Dagblad, is sinds 2011 voor 1 dag per week als postdoc onderzoeker werkzaam aan de universiteit.


Met de benoeming van dr. Van Bekkum wordt invulling gegeven aan de vacature van 0,5 fte die per 1 september 2012 ontstaat door de parttime aanstelling van professor dr. G. Kwakkel aan de Faculté Jean Calvin te Aix-en-Provence (Frankrijk).


Koert van Bekkum (1970) studeerde van 1989 tot 1997 aan de TU. Daarnaast studeerde hij archeologie van Palestina aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Akkadisch aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Van 1998 tot 2002 was hij assistent in opleiding bij prof. dr. G. Kwakkel. In dat kader nam hij gedurende de zomers van 1998 en 2000 deel aan de Megiddo Expedition, de hernieuwde opgraving van Tel Megiddo, in Israël. In de herfst van 2000 verbleef hij twee maanden aan het Archaeological Institute van Hebrew University te Jeruzalem voor aanvullende literatuurstudie en historisch-geografisch veldwerk. Op 18 maart 2010 promoveerde Van Bekkum cum laude op een proefschrift getiteld

From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel’s Settlement in Canaan. In deze studie heeft hij op een vernieuwende wijze de oudtestamentische geschiedschrijving onderzocht, door het zorgvuldig analyseren van de Bijbeltekst te combineren met gegevens uit archeologie en buitenbijbelse bronnen.


De Theologische Universiteit is verheugd dat Van Bekkum de veelzijdige kennis en ervaring die hij heeft opgedaan als adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad (sinds 2002) en als onderzoeker en auteur van diverse publicaties wil inzetten ten dienste van de gereformeerde theologie en de kerken.

 


Koert van Bekkum is getrouwd met Alied van Bekkum-Veling en vader van Lodewijk en Jente. Het gezin is lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Amersfoort-West.