Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Goes - Bericht 01 - Planning GS en LV na de zomer

 

D.J. Bolt

04-07-20

 

We ontvangen van het synodesecretariaat een planning van de werkzaamheden van de generale synode en de landelijke vergadering.

 

Begin september wordt gestart met de digitale ronden voor de ‘kleinere’ deputaatschappen: EM. AD/CAD, DSH/CDP, DAO/MRLV, SMKR/CMSM, RKO/CCHO, GVM/CCP, DE/ISK.
De besluitvormende ronde is dan eind oktober en half november.

 

In oktober zal er eerst een weekend worden gesproken ter voorbereiding op de bespreking KO, dus niet inhoudelijk, maar meer waar de kerken staan en wat voor kerk zij straks willen zijn. Er zijn 4 weekenden daarvoor gereserveerd, maar het is nog niet zeker of ook allemaal gebruikt moeten worden.

 

Na de zomer zullen er geen gasten aanwezig mogen zijn bij de bespreking GS/LV en de losse GS-dagen MV. Wel mogen er maximaal 3 persmensen aanwezig zijn. Voor geïnteresseerde kerkleden zal een livestream opgetuigd worden, zodat zeker voor de MV discussie, er wel kan worden meegeleefd.

 

De heidagen in oktober zijn besloten.

 

Voor het planningsoverzicht, click hier.