Ethiek

Uit het verleden

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Satanische tactiek en de eenheid der kerk


Redactie een in waarheid

21-04-12

 

In de politieke wereld is het een aloude bekende tactiek: Verdeel en heers. Maar alleen daar?
We kwamen in Woord en Kerk[1], verzamelde werken van prof.dr. K. Schilder een boeiende korte beschouwing tegen over deze tactiek die naar zijn oordeel een veel bredere toepassing vindt. Op de hem bekende wijze mediteert hij daarover en zet de zaken scherp neer.

Goed om ook in onze tijd te overwegen.

  

 

Satanische tactiek en de eenheid der kerk[2]

 

‘Verdeel en heers’!, zou dat alleen de leuze zijn geweest van imperialisten[3] en usurpators[4]? Zou alleen het militarisme en het wereldrijk, dat voor ogen is, er mee gebaat zijn?

Dwaas is, wie het gelooft.

 

Verdeel en heers’, deze leuze is het wachtwoord van de hel, een vondst van satanisch vernuft. Satanisch vernuft, want het grote doel van de duivel is alle ontbinding van wat God heeft samengebonden. Maar dan ook satanisch vernuft. De duivel toch schrijft niet in plompe pompositeit[5] 't geheim van zijn zegevierende oorlogstactiek in zijn vaandel maar houdt het stilletjes voor zichzelf alleen. Dat is 't beste oorlogsgeheim; dat is de krijgslist die niet achter de feiten aankomt, maar eraan vooraf gaat. Bij Satan is dat een methode. Niet een krijgslist voor één keer, hij past het steeds weer toe.

 

Tegen zijn ingewijden zegt hij: Verdeel, zaai twist en vorm secte op secte.

Maar tegen wie hem niet aanvaarden en hem schuwen in zijn naaktheid, houdt hij een redevoering over eenheid en houdt daarbij de twee staven ‘liefelijkheid’ en ‘samenbinding’[6] in zijn handen.

Zijn redevoering gaat ook over de eenheid van de kerk en over de (toekomstige) kerk van eenheid. Met zijn verfijnde logica brengt de duivel in zijn redebeleid een opzettelijke logische fout aan, natuurlijk gemaskeerd achter vrome argumentatie. Hij tracht het zover te brengen, dat ook de kerk verdeeld en verbrokkeld wordt in naam der eenheid. Zodat hij straks in zijn troon op haar puinhopen kan heersen. En zonder dat ze het wilden, wel méé door hen, die meenden de heilige oorlog tegen Satan te voeren.

En zo maakt Satan vele slachtoffers.

 

Wie kunnen zijn tactiek onderkennen?
Degenen van wie vernuft en perversiteit[7] vergelijkbaar is met die van de duivel. Maar ook door hen die zich de grondgedachten van het Woord van God hebben eigengemaakt. Van de God wiens vernuft dat van de Satan overschaduwt.

Slachtoffers van de duivelse logica zijn daarom altijd respectabele mensen. Ze behoren niet tot de ingewijden van Satan; hij weet dat ze het goede zoeken voor de gemeente van alle eeuwen en dat hij daarom zijn tactiek voor hen verbergen moet achter schone schijn. Hun fout is alleen, dat ze niet genoeg zijn doorgedrongen tot de grondgedachte van de Schrift; dat hun logica niet evenredig is aan hun goede wil.

 

 


[1] Om Woord en Kerk, deel 2, pag. 44.

[2] De tekst is herschreven naar hedendaags taalgebruik.

[3] Naar macht strevers.

[4] Overweldigers.

[5] Hoogdravend.

[6] Zach. 11.

[7] Verdorvenheid.