Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Ds. E. Heres 40 jaar predikant!

 

Redactie een in waarheid

18-11-23

 

We ontvingen de volgende aankondiging met uitnodiging.

 


 

‘Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die de vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!’

Romeinen 10:15b

 

Op D.V. maandag 4 december 2023 is het 40 jaar geleden dat onze emeritus predikant

 

Ds. E. Heres

 

werd bevestigd in het ambt van dienaar van het Woord.

 

Ds. Heres diende achtereenvolgens de gemeenten van Surhuisterveen i.c.m. Opende, Assen-Noord, Spakenburg-Zuid en Dalfsen.

Wij zijn de HERE dankbaar voor de vele gaven en de gezondheid die ds. Heres mocht ontvangen om zijn ambt trouw te vervullen als verkondiger van de blijde boodschap.

Al die jaren stond zijn vrouw hem terzijde.

 

Als kerkenraad bieden wij ds. en mevr. Heres een receptie aan op D.V. zaterdag 9 december 2023 van 16.30 – 18.00 uur in de Gereformeerde Kerk (hersteld) in Dalfsen, Polhaarweg 22.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

 

Graag even een bericht naar de scriba om te laten weten of u van plan bent te komen en met hoeveel personen.

 

Namens kerkenraad en gemeente van de Geref. Kerk (hersteld) te Dalfsen

 

F.W. Velthuis, preses                            J.C. Huige, scriba

 

 

Contact: scriba@gereformeerde-kerk-dalfsen.nl

Het adres van ds. E. Heres: Agnietenhof 8, 7721 EN  Dalfsen

Email: e.heres@hetnet.nl