Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Canada breekt met Nederland 2

 

Redactie een in waarheid

01-06-19

 

De Canadian Reformed Churches hebben de zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt beëindigd. De synode die in Edmonton vergadert heeft daartoe besloten: zie het artikel Canada breekt met Nederland 1 waar het besluit zoals opgenomen in de voorlopige acta, is weergegeven.

Een eerste reactie vanuit de Australische kerken (FRCA) door dr. W. Bredenhof geven we  hieronder weer.

 


 

Nog een vaarwel GKv

 

Dr. Wes Bredenhof

 

Er is niet veel nieuws van de CanRC synode in Edmonton. De synode heeft acta gepubliceerd vanaf het begin van de vergadering tot nu toe, maar er is niet veel echt substantieels te melden. De live stream zendt alleen de zittingen uit met de toespraken van de broeders die als buitenlandafgevaardigden aanwezig zijn.

Echter, op de officiële Canadese website deed de synode de volgende mededeling:

 

'Met droefheid heeft de Generale Synode 2019 van de Canadese Gereformeerde Kerken unaniem besloten de zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv) niet voort te zetten en de kerken van de CanRC te smeken om voor de GKv te blijven bidden. Moge de Heere hen en ons genadig zijn.'

 

Het besluit verbaast niet. We wisten allemaal dat het er aan stond te komen. Toch is het zo treurig - niet het besluit zelf – maar dat de GKv geen gehoor gaf aan herhaalde vermaningen vanuit Canada, Australië en elders.

 

Wat gaat er nu gebeuren? Net als waartoe de Aussies vorig jaar besloten, gaan de Canadezen en de Nederlanders nu gescheiden wegen. Intussen is er wel een beweging in de GKv om de volgende GKv-synode zover te krijgen dat zij het besluit over de vrouw in het ambt herziet. Zie hun website. Afgelopen zaterdag was er een vergadering in Bunschoten voor verontruste GKv-ers. Volgens het verslag in het Reformatorisch Dagblad waren er ongeveer 325 mensen aanwezig. Eén van de sprekers was de Canadese seminarie professor dr. Arjan de Visser. Hij gaf de scherpste kritiek op het besluit over de vrouw in het ambt.

 

Is het mogelijk dit besluit in de GKv terug te draaien? In principe zou dat kunnen. Maar praktisch gezien zijn er onoverkomelijke obstakels. Want wat doe je met plaatselijke kerken die niet alleen maar hebben besloten de vrouw tot het ambt toe te laten, maar het ook al hebben ingevoerd? In september 2018 werd al gemeld dat dit minstens in 50 gemeenten het geval is. Of worden zij nu met ‘pensioen’ gestuurd? Daarom lijkt het vrijwel onmogelijk om hier weer eenheid te bereiken nu binnen het kerkverband al zo verschillende wegen worden gegaan.

 

Hoe vaak is het in de geschiedenis gebeurd dat een kerk terugkwam op de vrouw in het ambt, het naderhand weer verwierp? Het is zeldzaam. De enige realistische manier om verder te gaan is afscheiding door degenen die het gezag van Gods Woord in deze zaken willen laten gelden. Je kunt geen lid van een kerk of kerkverband zijn waar vast wordt gehouden aan het ondermijnen van de Schriften.

Zo zijn ook de United Reformed Churches in Noord-Amerika uit de Christian Reformed Churches ontstaan. Ook toen waren er mensen die in de Christian Reformed Church bleven hangen, omdat zij dachten de kerk misschien weer op het rechte pad terug te kunnen brengen. Maar is dat gebeurd…?

 

Het zou bovendien kortzichtig zijn te denken - net als in de Christian Reformed Churches toen nog gemeend werd - dat het terugdraaien van één synodebesluit over de vrouw in het ambt de GKv zou redden. Want er zijn meer dingen gaande die het gezag van de Schrift ondermijnen. Ik denk hierbij vooral aan onderwerpen als homoseksualiteit. En aan ook het hele probleem van een gecompromitteerde Theologische Universiteit, en aan de relatie met de NGK. Eén herzien besluit over de vrouw in het ambt maakt dat alles niet als bij toverslag weer goed.

 

Mijn hart gaat uit naar de trouwe broeders en zusters die zich nog in de GKv bevinden. U zit in een lastig parket. U hebt de GKv lief. Ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk het zal zijn om afscheid te nemen – maar blijven? Ik kan me ook niet voorstellen hoeveel erger dat nog is.

 


 

Dr. Wes Bredenhof is predikant van de Free Reformed Church, Launceston, Tasmanië, Australië.

Overgenomen via zijn website YINKAHDINAY 20 mei 2019.

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster