Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Persbericht toelating ambt

 

Redactie een in waarheid

01-06-19

 

We ontvingen het volgende persbericht van de classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken (hersteld).

 

Persbericht toelating tot de ambtelijke bediening ad art. 9 KO

 

Lectori Salutem,

 

De classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken in Nederland, in buitengewone zitting bijeen op 17 mei 2019 te Hooghalen, heeft overeenkomstig de synodale bepalingen ad art. 9 KO onderzocht de weleerwaarde heer ds. P.F. Lameris, (emeritus) dienaar van het Woord van God, voorheen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, en hem, gehoord het gunstig advies van de deputaten ad art. 49 K.O. en na ondertekening van het formulier, dat voor de dienaren van het Woord is vastgesteld door de generale synode van Groningen-Zuid 1978, met blijdschap en vrijmoedigheid toegelaten tot de dienst des Woords in De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld).

 

Namens de classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld), in buitengewone vergadering bijeen op vrijdag 17 mei 2019,

 

Ds. M.A. Sneep (preses h.t.)

Br. K. Schaak (assessor h.t.)

Br. A.F. Weening (scriba h.t.)

 

 

Ds. Lameris tijdens het onderzoek op de classis

 

En de felicitaties natuurlijk.