Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

DGK en GKN Zwolle laten verdeeldheid achter zich

 

Redactie een in waarheid

31-07-23

 

De kerkenraden van DGK Zwolle en GKN Zwolle gaven onderstaande gezamenlijke verklaring uit.

 


 

DGK en GKN Zwolle laten verdeeldheid achter zich

 

Dat komt naar voren uit een gezamenlijke verklaring van de kerkenraden van DGK en GKN Zwolle e.o. De Zwolse kerkenraden hadden, naar aanleiding van de landelijke herkenning tussen GKN en DGK, een reeks intensieve gesprekken met elkaar. De conclusie is dat onderlinge verschillen uit het verleden het niet rechtvaardigen om langer gescheiden op te trekken.

 

In de gesprekken tussen de kerkenraden is gebleken dat er van beide zijden een groot verlangen is naar eenheid. Er is intensief gesproken over de gebeurtenissen rond 2009 en de scheuring die daarop volgde. “Een deel van de gemeente was toentertijd van mening dat DGK in een onschriftuurlijke leer en kerkregering volhardde; een ander deel was van mening dat DGK niet afweek van Schrift,

belijdenis en kerkorde”, schrijven de kerkenraden in hun gezamenlijke verklaring. “In 2009/2010 hebben we elkaar niet weten te overtuigen.”

 

Ook nu komen de kerkenraden van GKN en DGK Zwolle e.o. niet tot een gelijkluidende beoordeling van de feiten aangaande het verleden. “Duidelijk is dat ieder toen in eigen geweten trouw aan Schrift, belijdenis en kerkorde meent te hebben gehandeld.” Door dat handelen is echter wel verwarring en verdeeldheid ontstaan, en dat rekenen de kerkenraden van DGK en GKN zich gezamenlijk aan als

schuld voor God. “Daar past berouw bij en de vraag om vergeving.”

 

Tegelijk constateren de kerkenraden in hun gezamenlijke verklaring dankbaar dat de Here hen nu samenbrengt en ze zich één weten in de aanvaarding van de Heilige Schrift als Gods onfeilbare Woord, de belijdenisgeschriften die de leer van de Bijbel betrouwbaar naspreken en het willen hanteren van de Dordtse Kerkorde als regel. “Vanuit deze overtuiging is het noodzakelijk om de

verschillende visies op historische feiten met de mantel van de liefde te bedekken en het oordeel daarover aan de Here te laten. De onderlinge verschillen uit het verleden rechtvaardigen het niet om langer gescheiden op te trekken in het heden, in het licht van de dure roeping tot kerkelijke eenheid.”

De kerkenraden constateren gezamenlijk dat nu de weg vrij is om elkaars ambtsdragers volledig te erkennen. De schorsingen uit het verleden zijn daarmee ook van tafel.

 

In november spreekt de generale synode van de GKN over een gezamenlijk rapport van deputaten van DGK en GKN, nadat de generale synode van de DGK dit in 2022 al deed. De kerkenraden in Zwolle zijn hoopvol, dat zo de Here wil, door Gods genade en onder Zijn zegen de kerkelijke vereniging van de beide kerkverbanden vorm mag krijgen.

 

 

Meer informatie: ds. P. Heres (DGK Zwolle e.o.), tel. 06-11817730