Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Informatiebijeenkomst Zuidhorn

 

Redactie een in waarheid

06-05-23

 

We ontvingen het volgende persbericht.

 


 

Informatiebijeenkomst

 

Op D.V. vrijdagavond 12 mei 2023 organiseert de Studiegroep Midden Nederland in de Rank in Zuidhorn een informatiebijeenkomst over het samen gaan van de kerkverbanden GKv en NGK in het nieuwe kerkverband de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NeGK).
 

Het overgrote deel van de plaatselijke kerken die deel uitmaakten van de kerkverbanden van de GKv en van de NGK zijn vanaf 1 mei 2023 aangesloten bij het nieuwe kerkverband NeGK. Enkele plaatselijke kerken hebben aangegeven niet mee te gaan met deze fusie.


Mr. Pieter Pel en ds. Rob Visser zullen als sprekers aan de bijeenkomst meewerken. Na de pauze is er een forum met daarin de beide sprekers, Koos Roorda en Jan Jarig van der Tol. Ds. Sipke Alserda zal de bijeenkomst als voorzitter leiden.
 

De bijeenkomst begint om 20.00 uur, u bent welkom vanaf 19.30 uur. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunnen schriftelijk vragen worden ingediend op de avond of vooraf.
 

Het kerkgebouw De Rank staat aan de Westergast 8, 9801 AZ Zuidhorn Als u ons vooraf wilt laten weten dat u komt, stellen wij dat zeer op prijs. Maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten wordt er een collecte gehouden.
 

Vanuit Zuidhorn aan de Studiegroep Midden Nederland gevraagd nogmaals een
informatiebijeenkomst te organiseren. Eerder, eind 2018 , organiseerde de Studiegroep in Zuidhorn een bijeenkomst waarin ds. Rob Visser sprak over de kerkelijke situatie in Nederland 2018. Hij deed dat onder de titel: HOE KON HET GEBEUREN? Vervolgens sprak dr. Pieter Boonstra begin 2019 onder de titel: WAT IS ER GEBEURD? over het besluit tot openstelling van alle ambten voor vrouwen.
Twee maanden later besteedde Jan Jarig van der Tol aandacht aan de synodebesluiten van Meppel 2017, in het bijzonder over het komen tot eenheid van de GKv met de NGK. Zijn lezing droeg de titel: Onderzoek en beproef de geesten en strijdt zo de goede strijd en wees vooral wijs met je rijkdom!


We zijn nu vier jaren verder. Jaren waarin op het kerkelijk erf heel veel is gebeurd. Op 12 mei zal terug worden gekeken en naar voren gezien. Daarbij zal vooral aandacht besteed worden aan wat er veranderd is in de GKv en wat er met de nieuwe kerkorde in het nieuwe kerkverband verder veranderen kan in de plaatselijke kerken. Ook zal gekeken worden naar hoe de onderlinge verhoudingen in classes en regionale vergaderingen waren en hoe die in het nieuwe kerkverband gaan worden. O.a. wat er verandert in het samenleven als kerken in het nieuwe kerkverband. In het bijzonder welke gevolgen die veranderingen hebben en kunnen hebben voor leer en leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord zoals de kerk ontvangen heeft in de Heilige Schrift. En wat het gaat betekenen voor het op elkaar toezien, het heilig houden van de tafel van de Here, de plaats en status van de Drie Formulieren van Eenheid. Wat het betekent voor de prediking, de invulling van kerkdiensten tot eer van God en het onderwijs aan de jeugd, de ambtsdienst en het samenleven als gemeente.
 

Studiegroep Midden Nederland,
studiegroepmiddennederland@gmail.com
tel: 06-53672343
http://www.studiegroepmiddennederland.nl