Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Help Oekraïne 9

 

D.J. Bolt/CERE

18-06-22

 

Graag weer een update over de situatie van broeders en zusters in de Oekraïne/Transcarpathia en hun hulpverlening, in twee onderdelen:

 

- Fotoverslag hulpverlening

- Financieel overzicht

 


 

Fotoverslag hulpverlening

 

17 juni 2022

 

Beste broeders en zusters,

 

De zomer is aangebroken, maar helaas, de oorlog is nog niet voorbij. Veel mensen gaan op vakantie maar velen hebben zelfs niet de mogelijkheid om de warme zomerdagen in hun eigen huis door te brengen.

God heeft een ander plan voor ons allemaal, en Hij vergist zich nooit.

 

Als ik in de overvolle kamers op scholen, kleuterscholen ben, realiseer ik me hoe dankbaar ik God moet zijn voor alles wat ik nog in de huidige situatie heb; voor de koele kamer, voor de rust om me heen, voor de stilte, ik kan in mijn eigen bed slapen, ik kan koken en ik kan eten wat ik zelf maak. En nog zoveel meer dingen.

 

 

Dat besefte ik nog temeer toen een van de rectoren me vertelde van een vluchteling die  onlangs uit Odessa was aangekomen. Omdat hij erg bang was en ook geen andere keus had, heeft hij die een lange afstand van bijna 800 kilometer gelopen!

 

En ook het verhaal van de jonge vrouw op de foto (sorry, ze vindt de foto niet mooi) die vertelde dat het mogelijk was geweest met de trein uit Charkov te komen. Zij hadden ook zitplaatsen, maar hun vrienden die ook met de trein waren gegaan hadden geen mogelijkheid om naar een badruimte of toilet te gaan. Door ruimtegebrek moesten ze uren op één been staan.

De vrouw en haar man hebben een kind dat Gode zij dank gezond is. Ze hadden heel moeilijke dagen gehad, vertelde zij. Ze zaten twee weken zonder elektriciteit, dus ook de verwarming werkte niet. Ze losten dat op met een gasfornuis. Gelukkig konden ze wel al die tijd over water beschikken. Hun familieleden echter woonden op een plek waar ook geen water meer was. Daar werd sneeuw in emmers gedaan en die gesmolten. Met dat water kon dan gewassen en zelfs gekookt worden.

 

 

We hebben de afgelopen weken weer verscheidene instellingen bezocht in zeven verschillende plaatsen. Helaas lopen de spanningen tussen vluchtelingen op veel plaatsen op. Wij denken dat de langdurige oorlog, het zeer warme weer en de grote onveiligheid ook sterk bijdragen aan de moeilijkheden. Veel mensen hebben Transkarpatië weer verlaten, gingen soms zelfs terug naar plaatsen waar nog steeds wordt gevochten, vanwege werk of naar familieleden die thuis waren gebleven. En ook omgekeerd,  mensen die wel naar huis gingen maar het niet toch veilig vonden en daarom weer terugkeerden naar Transkarpatië.
Er zijn nog steeds veel vluchtelingenkinderen. Veel moeders willen niet naar huis om hun kinderen. Het is heel moeilijk voor moeders om aan te zien dat hun kind bang is om te sterven. Dus hebben ze niet zo'n haast om naar huis te gaan.

 

Steeds meer instellingen in Transkarpatië waar vluchtelingen zijn, worden gesloten. Dat meldde ons onlangs ook het hoofd van een kleuterschool № 12 in Beregovo. Maandenlang namen ze vluchtelingen op. De directrice woonde in een kleuterschool om eten voor hen te regelen, hun accommodatie te verzorgen. Bij deze kleuterschool aan de rand van de stad was hulp nodig. Een kort bericht van mevrouw Nadiya Madarko:

 

"Kleuterschool 12.

Heel erg bedankt voor jullie voortdurende hulp. We sluiten vanaf 1 juni en bereiden ons voor om weer kinderen op te nemen. God zegene je voor je goede daden. Bedankt namens al het personeel van onze kleuterschool."

 

Op alle bijeenkomsten hebben we steeds gezegd dat God ons de mogelijkheid heeft gegeven om bemiddelaar te zijn, en dat wij zelf erg dankbaar zijn aan hun die het geld voor deze hulp geven.

Vergelijkbare bedankberichten zijn van verschillende plaatsen ontvangen. Velen zijn dankbaar voor de hulp die ze kregen, voor hulp die ze het meest nodig hadden. Producten die we het vaakst kochten waren worstjes, kaas, vlees (varken en kip), eieren, groenten, pasta, yoghurt en snoep voor kinderen, fruit, shampoo, douchegel, ontsmettingsmiddelen, potten, koelkasten en nog veel meer.

We hadden ook de gelegenheid om christelijke lectuur naar sommige plaatsen te brengen.

 

Dank voor de hulp aan zo velen. We zijn blij dat we mochten en mogen deelnemen in dit werk. De oorlog maakt het leven van ons allemaal hier in Oekraïne moeilijker, we worstelen zelf met moeiten en angsten, maar het is goed om steeds zo samen te werken.

 

 

Dank voor al jullie hulp, jullie financiële steun, en de gebeden voor ons. Wij hebben ook door jullie de genade van God overvloedig ervaren. God zegene jullie allen.

 

Met broederlijke liefde,

vrienden uit Transkarpatië

 

(Op de laatste plaatjes staan ds. Attila Pál en zr. Agnes Sütő, djb)

 


 

Financieel overzicht

 

Je merkt het, de aandacht voor de oorlog in Oekraïne verflauwt. Af en toe flakkert in de media de interesse even op maar dan is al gauw ander nieuws belangrijker. Want het normale leven hier in het Westen lijkt vrijwel ongestoord z'n gang te gaan. Nou ja, de prijzen stijgen en aan de pomp merk je het zeker. Maar voorlopig kunnen we vooruit, en ook weg, Schiphol kan de vakantiegangers nauwelijks meer verwerken.

 

Toch voelt het vreemd. In de grote 'achtertuin' van ons continent woedt een strijd op leven en dood, met honderden doden en nog veel meer gewonden, per dag, en wij kunnen haast ongehinderd onze gang blijven gaan. Alsof we er nauwelijks echt iets mee te maken hebben.

Maar dat is, denken we, een vergissing. Want even een zwart scenario.
Want stel even Rusland wint op alle fronten (waar hebben we dat eerder gehoord?). Onze (en ook andere m.n. Afrikaanse landen) basale voedselvoorziening komt dan vrijwel geheel in handen van het dictatoriale Putin-regiem: dat van Rusland zelf én van Oekraïne. Dat zullen we merken, in onze beurzen en magen!  

En als het Russische imperialisme uiteindelijk, zij het moeizaam, zo heeft gezegevierd, zal zijn landhonger vast niet gestild zijn. De historie in het laatste decennium bewijst het. 

 

Kortom, we zijn en blijven, behalve moreel, ook politiek bij de gebeurtenissen in Oost-Europa nauw betrokken. Laten we daarom onze aandacht gericht houden op wat er daar gebeurt en waar mogelijk daartoe ook anderen opwekken. Bijvoorbeeld zoals ds. H. Drost dat doet in zijn emailtjes, waarin hij standaard opneemt:

Pray for Oekraïne, Bid voor Oekraïne.
 

Dat kan ieder doen!

 

Pacifisme

Is er sprake van een oplevend pacifisme in ons land? Een groep dominees, theologen, wetenschappers en anderen waaronder de zgn. Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier deed met Pinksteren een oproep om Oekraïne niet meer met wapens te steunen en ook te stoppen met het isoleren van Rusland. Er zou onderhandeld moeten worden.
Nu is dat een goede zaak. Maar dat is vanuit het Westen al vele malen geprobeerd: zijn leiders vliegen af en aan naar het Oosten. Maar zonder enige resultaat want de Russische politiek is 'eerst pakken dan praten'. Nu de hulp aan Oekraïne stoppen betekent een dolksteek in de rug van dat land in nood en een overwinning van de agressieve dictator in het Kremlin.

Met alle gevolgen van dien, ook voor ons.

 

Financiële stand van zaken

 

Onderstaand schema laat zien dat er m.n. door de kerken d.m.v. collecten weer royaal is bijdragen aan de hulpverlening! Het maakt mogelijk de broeders en zusters in Transcarpathia/Hongarije voor hun werk de komende tijd maandelijks de toegezegde $5000 over te maken, zoals we ook afgelopen maanden konden doen..

Tijdens de zomerperiode gaat EIW een poosje uit de lucht. Maar ls er bijzondere ontwikkelingen zullen we daarvan tussentijds melding doen. In de loop van september willen DV de reguliere reportages en verantwoordingen weer te hervatten.
We zijn blij dat we met elkaar iets kunnen doen om de grote nood van het Oekraiense volk te lenigen, en broeders en zusters daar van middelen te voorzien om leed te verzachten..

 

 

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

 

Giften kunnen worden overgemaakt op

 

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 

 

Vertalingen: DJB