Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Help Oekraïne 1

 

D.J. Bolt, CERE

12-03-22

 

De gezamenlijke predikanten van de Evangéliumi Református Egyház (Evangelisch Gereformeerde Kerken in Oekraïne/Transcarpathia) schreven ons het volgende.

 


 

10 maart 2022

 

Beste broeders en zusters

 

We zien in deze tijd mensen achtergelaten worden, zonder steun en hulp. Dan ervaren we hoe geweldig het is om bij Gods volk te horen en te merken dat we er niet alleen voor staan in deze wereld ​​met onze ellende. Dat er broeders en zusters zijn die voor ons bidden en ons helpen in onze moeilijkheden.

Hartelijk dank voor jullie gebeden. Dank dat we op jullie kunnen rekenen en jullie openstaan voor onze vragen. De afstand tussen ons is wel groot maar het is zo fijn dat die voor jullie geen belemmering is om ons te helpen. Elk bericht, telefoontje of bemoedigend woord betekent veel voor ons. We zijn God erg dankbaar dat wij jullie kennen en leren ook veel van jullie.  

 

Laat ons iets vertellen hoe mensen in Transcarpathia [ook Subcarpatia genoemd, djb] momenteel leven. Transcarpathia is een deel van west-Oekraïne, het bevindt zich op een paar honderd kilometer van de gevechten [de gemeenten bevinden zich in het rood omcirkelde gebied, djb]. Maar helaas hebben de moeiten van de oorlog ook ons gebied al bereikt.

 

Dat betekent ...

 

Veel vluchtelingen

Tussen al die mensen die vluchten zijn er ook met problemen. Zo moest de verkoop van alcohol op sommige plaatsen worden verboden omdat alcoholgebruik leidde tot serieuze problemen. Zo zelfs dat mensen die nog in de dorpen zijn achtergebleven hierdoor soms bang waren de straat op te gaan.

 

Levensmiddelen en medicijnen

Schappen met levensmiddelen in grotere winkels raken leeg, vooral die die met producten uit Oost-Oekraïne werden gevuld. In de dorpen gaat het voorlopig nog wat beter, maar de prijzen van basisvoedsel zijn flink gestegen. In de meeste winkels is voedsel nog slechts in beperkte hoeveelheden verkrijgbaar, b.v. 1 kg rijst, 1 kg suiker. Sterker nog, de meeste soorten meel en rijst zijn niet of nauwelijks meer verkrijgbaar. Veel winkels zijn ook gesloten aangezien de Oekraïense hrivna veel van zijn waarde verliest en zij niet met verlies willen werken.
Veel medicijnen zijn alleen tegen veel hogere prijzen of helemaal niet meer verkrijgbaar.

 

Militaire dienst

Veel mensen hebben Transcarpathia verlaten, vooral gezinnen waarvan de echtgenoten, vaders en zonen in het leger kunnen worden opgeroepen. Een uitzondering daarop geldt voor gezinnen met minsten drie kinderen [jonger dan 18 jaar, djb].

 

Vele jongeren zijn gevlucht omdat ze geen oorlog willen, en ook uit angst en onzekerheid. Want de oorlogstoestand kan zó tot gevolg hebben dat een ontheffing van de dienstplicht wordt ingetrokken. Bovendien hebben de meeste mensen helemaal geen militaire kwalificaties, ze hebben nooit wapens gedragen of een militaire training gehad.
 

Veelal zijn de straten leeg, mensen blijven zo veel mogelijk thuis omdat gewapende politie op de wegen patrouilleert en mannen aanhoudt: dat is gevaarlijk want ze kunnen zonder pardon iemand onmiddellijk voor militaire dienst meenemen. Velen verstoppen zich daarom zelfs.
 

Woningen

Veel mensen worstelen er mee hoe het nu verder moet. Degenen die naar het buitenland zijn gevlucht, piekeren erover of het wel de juiste beslissing was om hun huis, hun akkers, ja alles achter te laten. Terwijl ieder die thuisblijft bang is dat er plotseling iets gaat gebeuren en dat zijn kinderen thuis niet veilig zijn. En een groot deel van de ouderen wil natuurlijk niet alles waarvoor ze hun hele leven hebben gewerkt, achterlaten.
 

De huizen die leeg zijn achtergelaten worden veelal bewaakt door degenen die niet vertrokken zijn, bijvoorbeeld door buren als die tenminste ook niet weggingen. Maar je hoort steeds meer over inbrekers die de huizen binnendringen en dingen stelen. Het is ook verschrikkelijk dat volgens de laatste voorspelling honderdduizenden nieuwe vluchtelingen worden verwacht en dat onder de staat van beleg leegstaande huizen in beslag genomen kunnen worden. Ook dat maakt mensen dus angstig - hoe en wanneer kunnen zij terugkeren in hun huizen?

 

Voedsel

Er is nog geen hongersnood in Transcarpathia. Veel mensen hebben kleinere reserves, hoewel, natuurlijk niet iedereen. Echter als de oorlog weken, maanden duurt, verwachten we moeilijke tijden. Sommige banen zijn al verloren gegaan en steeds meer mensen krijgen een steeds lager salaris.

Veel van onze gemeenteleden leven van de landbouw, maar door een gebrek aan mannen en professionals zijn ze nu op veel plaatsen bang of niet in staat, om met het lentewerk te beginnen. Dat veroorzaakt nog meer financiële problemen, en ook zíj kunnen zonder inkomen komen te zitten. Aangezien velen alleen maar voedsel voor zichzelf kunnen verbouwen, zal dit later leiden tot voedseltekorten elders. Voor het binnenland van Oekraïne en Oost-Oekraïne geldt dit nog veel meer. Het kan op de lange termijn grote problemen veroorzaken.

Want 'wie niet zaait, zal ook niet oogsten'...

 

Brandstof

Brandstof kan door verschillende oorzaken alleen maar beperkt worden gekocht aangezien Oekraïne ook brandstof betrekt uit Rusland en Wit-Rusland.

 

Grensverkeer

Voor degenen die de grens met Hongarije nog kunnen oversteken (bijvoorbeeld vrouwen) is de wachttijd nu gedaald tot 10 à 12 uur. Die was aan het begin van de oorlog nog wel tot twee dagen.
Helaas is blijven in het Westen voor velen verleidelijk, velen zijn niet meer van plan om weer naar huis te gaan.

De Hongaarse bevolking in Oekraïne krimpt zo. En ook als de oorlog voorbij is, zullen velen die van hier gevlucht zijn, voor lange tijd niet kunnen terugkeren omdat ze hun huis zijn kwijtgeraakt. Dat zal de samenstelling van de lokale bevolking veranderen en ook hun houding ten opzichte van elkaar. Ook dat veroorzaakt angst.

 

Hulpverlening

Het grootste probleem van de mensen is op dit moment onzekerheid, angst.
Toch merken we van anderen veel liefde. En we willen proberen de vluchtelingen die hier arriveren te helpen. In veel dorpen zijn vluchtelingen uit Oost-Oekraïne in scholen en kleuterscholen ondergebracht. We proberen op onze eigen manier hulp te bieden. Sommigen helpen met koken, anderen geven onderdak voor een paar dagen, ook zijn er die onderdak helpen zoeken, weer anderen brengen voedsel of financiële hulp aan mensen in moeilijkheden.
Broeders en zusters proberen met elkaar in contact te blijven, zo mogelijk ook online, en anderen te bemoedigen door met hen te bidden.

 

Hoe moeilijk de situatie ook is, het is zo goed om te ervaren dat we een God hebben Die ons niet alléén in ellende laat, en zelfs Zijn aanwezigheid in deze situatie sterker doet ervaren. De dingen die we vanzelfsprekend vonden, worden waardevoller: huis, veiligheid, vrede. En andere dingen worden minder belangrijk, zoals de materiële spullen die wel fijn zijn om te hebben, maar die we elk moment weer kunnen verliezen.

 

We streven ernaar om de donaties die we van jullie hebben ontvangen op een goede manier te gebruiken en daarmee diegenen te helpen die het nodig hebben. Vooral leden van de kerk, maar ook veel buitenstaanders die moeite hebben hun dagelijks leven te leiden, ook al toen er nog geen oorlog was. Meestal geven wij financiële hulp aan gemeenteleden, terwijl we voedselpakketten maken voor buitenstaanders. Ook proberen we zieken te ondersteunen met medicijnen.
 

De donaties van broeders en zusters en de gemeenten zijn van grote waarde. De predikanten en ouderlingen coördineren de verdeling van jullie donaties en de financiële hulp van andere instanties, evenals de verdeling daarvan over behoeftigen.

Onze kerken bidden voortdurend dat God Zijn volk zal beschermen. We zijn dankbaar dat Hij hulp biedt. Satan wil dat geloof aan het wankelen brengen. Hoe goed is het dan om gesterkt te worden door het Woord, door jullie gebeden, jullie bemoediging dat God de vaste Rots is bij Wie we kunnen aanlopen voor hulp en bescherming.

 

Met een broederlijke omarming namens de leden van de Evangelisch Gereformeerde Kerk:

 

Gyula Kopasz

Attila Pál

Gyula Sütő

Zoltán Tóth

 

[vertaling D.J. Bolt]

 


 

Deze brief geeft ons een 'uit het leven gegrepen' indruk van de situatie waarin de broeders en zusters en anderen daar nu verkeren. Wat een zorgen en onzekerheid! De gruwelen zoals in Oost-Oekraïne en rond Kiev zijn dan nog wel vele kilometers ver weg maar de hete oorlogsadem strijkt als het ware al over hun leven en komt dichterbij.

Wat is het dan een voorrecht dat we hen mogen helpen al is het op afstand en (voorlopig nog) alleen met financiën.

Wat is het ook goed te merken waar zij hun kracht en bescherming zoeken, namelijk bij de Heere, ook hun vaste Rots! Daarin voelen we ons zo met hen verbonden!

 

Ondersteuning

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van wat er de afgelopen periode aan giften is gegeven en wat aan de ERE kerken is overgemaakt. Het geld wordt op verzoek van de ontvangers overgemaakt in dollars, de waarde in euro's is er naast gegeven.

We weten dat het bedrag aan donaties nog verhoogd zal worden want er komen nog giften binnen en in verschillende kerken zijn collecten gepland of gehouden waarvan de  opbrengsten nog onderweg zijn. We hopen over veertien dagen de volgende update te geven.

 

Giften kunnen worden overgemaakt op:

 

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 

Gebeden

 

Steeds weer worden geconfronteerd met de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne. En het is zo tergend dat we er als mensen machteloos bij staan te kijken. Wie zou niet willen ingrijpen?
Het is fijn dat we met elkaar toch iets van de nood daar kunnen lenigen. En misschien straks nog wel wat meer, wie zal het zeggen.

Laten we niet moe worden onze gebeden op te zenden naar Gods troon en vragen om hulp, bescherming en een nieuwe vrede in dit geteisterde land. Onze contacten daar vragen er ook voortdurend om. Bidden in de wetenschap dat wat er ook gebeurt Christus Koning is en alle dingen in Zijn hand houdt en regeert.

 

Ruwe stormen mogen woeden
Alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht
Moet ik lang zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mij leiden
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht
voert hij mij in ’t eeuwig licht