Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Wie van drie?

Een nieuwe kerk in Groningen

 

D.J. Bolt

25-09-21

 

Op een zaterdagmorgen begin van de maand, viel mijn oog op een 'tip', een kleine advertentie in het ND: 

 

GRONINGEN Geref. Kerk Regio
Zuidoost Groningen
Semmelweisstraat 182
Zondag 5 september 10.00 &
16.30 uur Ds. L. Heres

Start erediensten in Groningen.
Van harte WELKOM! voor
deelname zie www.
gkzuidoostgroningen.nl

 

Het zal geen verbazing wekken dat onmiddellijk de vraag opborrelde: Maar in Groningen ís toch al een orthodox gereformeerde kerk? Weliswaar komt die om praktische redenen voor erediensten bijeen in De Goede Herderkerk te Bedum maar het is toch een DGK-gemeente met het adjectief Groningen, dus voor Stad en Ommelanden bedoeld? Gaat het misschien om een wijkgemeente ervan, gesticht voor het zuidoostelijke deel van de provincie omdat die kerk zo hard groeit?

 

We stelden de navigatie in op Semmelweisstraat 182. Maar dat adres was niet bekend. 170, 160 misschien? Ook niet. Pas bij 130 was het raak. Welnu, gewoon de straat verder uitrijden dus.  En zo reed ik zondagmorgen op tijd naar Groningen, een kwartiertje reserve.

De straat was snel gevonden. Maar waar was nummer 182? Aan het eind van de weg doemde een kerkgebouw op, dat moest het haast wel zijn. Met enige moeite parkeerde ik in een van de weinige overgebleven vakken. Een jongeman liep richting het gebouw, ik vroeg hem of dit nummer 182 was. Hij haalde zijn schouders op. De ingang is dáár over het hek rond het parkeerterrein, wees hij, maar wat is dat voor een boek dat u daar in de hand hebt? Een Bijbel, antwoordde ik. Oh, zei hij, wat is uw naam?

In klom over het hek, ging de hal binnen. In de kerkzaal zaten mensen van allerlei nationaliteiten, zo te zien op vereiste corona-afstand. 

 

Een mondgemaskerde man sprak me aan. Ik vertel hem dat ik een gereformeerde kerk zocht. Ah, zei hij, dan bent u hier verkeerd, u bent hier in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Och du Liebe! Nu weet ik me zeker ook lid van die kerk maar mijn geloof is gebaseerd op de Bijbel en niet op Joseph Smith's Boek van Mormon. Nu begreep ik ook de vraag van de jongeling op het parkeerterrein. Ik was hier dus duidelijk niet aan het goede adres.

Maar de vriendelijke heer in de hal begreep wat ik wilde en wees me de weg. Het was nogal ingewikkeld: omdraaien omdat de straat verder tegendraads eenrichting werd, rotondes in de Paterwoldse weg, links, rechts,…
Ik bedankte de wegwijzer hartelijk en wrong me weer snel uit de parkeerplaats.

 

Het lukte, ik zag een kerkgebouw, dat moest het zijn! Ook hier was de straat overladen met vervoermiddelen zodat niets anders overbleef dan de uitgang van een steeg in de weg te gaan staan. Een gezin met jonge kinderen haastte zich in de richting van het stoere kerkgebouw.

In de ruime hal voor een open kerkzaal stond een koster op wacht die me vragend aankeek. Maar ik had het al gezien. Mijn al te naïeve gedachte dat het gebouw van de Gereformeerde Gemeente was verhuurd aan de Gereformeerde Kerk Zuidoost Groningen was reeds verdampt door het zicht op behoedde zusters. De koster probeerde me duidelijk te maken waar ik vrijgemaakte kerken kon vinden maar dat was natuurlijk overbodige moeite.

 

Voor een laatste poging keerde ik terug naar de ingang van de Semmelweisstraat, nummer 1. Een man liet z'n hond uit. Bent u hier bekend?, vroeg ik hem. Dat is meestal het geval als je hier woont, zei hij met Groningse humor. Hier moet een gereformeerde kerk zijn, probeerde ik weer. Ja, zei hij, u staat er voor, hier is een kerkje dat bijeenkomt in een zaaltje daar. En hij wees naar een hoog wijkgebouw. U kunt gewoon naar binnen, de deur gaat vanzelf open.

 

Ik bedankte de man hartelijk.

Maar inmiddels was het twaalf over tien. En dan nog een zaal binnenstormen en de dienst verstoren? Ik besloot maar naar huis te gaan.

Bah, jammer. In gedachten verzonken miste ik de afslag Drachten. Ook dat nog.

 

***

Maar dat 'kerkje' liet me niet los.

's Middags om half drie ging ds. (Peter) Heres voor in DGK Opeinde. Mijn orgeldienst liet niet toe om die dienst te verzuimen. Maar dat hoefde ook niet want de dienst van Gereformeerde Kerk Groningen Zuidoost begon immers om half vijf volgens de krantentip.

En ja, nu was ik ruim op tijd! Zag bekende en ook onbekende gezichten. Zelfs mensen uit m'n geboortedorp. Soms heel verbaasd! Maar desgevraagd, ik was zeker welkom!

 

Ongeveer dertig vrijwel uitsluitend grijs gehaarde ouderen vulden de zaal. Als lid van DGK nam ik bescheiden plaats achter in het zaaltje. Een bekwame organist zorgde voor een gewijde sfeer. Klokslag halfvijf kwamen ds. L(aurens) Heres (GKN Kornhorn), samen met een ouderling en diaken binnen.

In de leerdienst preekte ds. Heres over het onderwijs van de Schrift zoals dat samengevat is in HC Zondag 10. En dat deed hij, diepgaand en aansprekend, tot blijdschap en bemoediging.

 

***

 

Het verhaal is dat de nieuwe gemeente in Onnen, vlak bij Haren en op 11 kilometer afstand van Groningen, zou vergaderen. Maar aangezien het beoogde gebouw om de een of andere reden niet beschikbaar kwam werd uitgeweken naar de Stad zelf.
Vandaar …

 

We hopen en bidden dat de tijd komt waarin op de vraag

Wie preekt er vanmorgen?

geantwoord wordt:

Heres

en dan

Ja, dat weet ik, maar wie van de drie?