Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Landelijke Dag 2016 - Opening

 

Ds. H.G. Gunnink, emeritus GKv Ten Boer/Zuidwolde

05-03-16

 

Opening

 

Lezen: Psalm 95 (HSV)

Gebed

Zingen Psalm 138: 1,2,3,4

 

Openingswoord

 

Broeders en zusters, leden van één van de GKv-, één van de DGK- en één van de GKN-kerken, en ook eventuele andere aanwezigen, ik noem de verslaggever van het RD, namens de organiserende werkgroep heet ik u hartelijk welkom.

Ik hoop dat er van hieruit goede internetverbindingen zijn, zodat ook op andere plaatsen met ons hier kan worden meegeleefd, nu of later.

 

Broeders en zusters,
Deze Landelijke Dag heeft als doel, zo staat het in de uitnodigingsbrief:

 

“dienstbaar zijn aan de opbouw van het christelijk geloof door bespreking van onderwerpen bij het licht van de Schrift, het bevorderen van kerkelijke eenheid van broeders en zusters die trouw willen zijn en blijven aan Gods Woord en de gereformeerde belijdenis, en ontmoeten, kennismaken en wederzijds bemoedigen.”

 

Een hele mond vol. Wat meer is, een zware taak! Tegelijkertijd ook een opdracht die je dankbaar op je mag nemen, of je nu spreker bent, of hoorder. Want het is een vreugde om gereformeerd te zijn, de ‘bazuin’ van het Woord te laten klinken, en het is een vreugde gereformeerd te mogen blijven, het Woord ‘weerklank’ te laten hebben in je hart en leven!

De drie sprekers, ds. Van Egmond, br. Bolt en ds. Visser, zullen werken met het oog op dat gestelde doel.

 

Graag leg ikzelf nog de nadruk ook op het ‘elkaar ontmoeten en bemoedigen’. Iedereen komt hier vanuit zijn of haar eigen situatie. Heel verschillend. Laat vandaag vooral aan de orde mogen komen dat wat we samen beamen en dat waarin we, soms tegen heel veel in, onze diepe dankbaarheid en vreugde mogen vinden: de rijkdom aan beloften die de HEERE, onze God, ons in Zijn Woord telkens weer toezegt.

 

U hebt Psalm 95 gehoord. Ik heb díe psalm gekozen, omdat daarin centraal staat het ‘bij de HEERE op audiëntie mogen komen’. Dat geeft vaste vreugde, dat vraagt om een bijzondere houding en dat heeft een nadrukkelijke bedoeling. Over die vreugde had ik het net. De bijzondere houding is er een van diepe eerbied. Eerbied in de eredienst, met onlosmakelijk daaraan verbonden de eerbied voor de HEERE in heel het leven. Het is Zijn nadrukkelijke bedoeling dat wij naar Hem luisteren in strikte onderworpenheid.

Geve de HEERE ons door Zijn Geest dat we vandaag in eerbied voor Hem hier aan het werk zijn.

 

Het is mij een vreugde dat mensen die nog niet volledig met elkaar optrekken, hier samen zijn: broeders en zusters uit de DGK, de GKN en de GKv. Tegelijkertijd is dat iets wat mij, of mag ik zeggen: ons, verdrietig maakt. 

 

Ik sluit af. Ik hoop van harte dat wat we vandaag doen iets zal bijdragen aan het méér samen optrekken, zodat dat niet alleen gebeurt op een enkele zaterdag, maar ook in echte eenheid. Gebaseerd op de betrouwbare Schriften, de belijdenis van de kerk en een zuivere kerkorde. Naar de wil van de HEERE!