Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Synodeverslag week 23 - Revisie revisie preekconsent

 

D.J. Bolt

18-06-11

 

De synodevergadering van 10 juni 2011 begon met een wijziging van een hagelnieuw besluit dat nog geen week eerder was genomen. Het ging over de revisie van het preekconsent. Daar was stevig over gesproken maar kennelijk was het besluit bij nader inzien toch niet geheel naar de zin. En dus vond er een revisie van een revisie plaats. Door de synode zelf.

 

Wat was het probleem?
Bij de eerdere behandeling van het oorspronkelijke revisieverzoek werd een amendement van ds. Feenstra aangenomen:

 

Een gemotiveerd positief advies van de begeleider-predikant is vereist; de classis zal dit advies in haar besluitvorming betrekken.

 

Het ging er namelijk om dat de synode niet wilde dat verlenging van een preekconsent slechts als een formaliteit door classes wordt afgehandeld. Er moet echt aandacht aan worden geschonken en een positief advies op tafel liggen dus. Vandaar het amendement dat met vrijwel alle stemmen door de synode werd aanvaard.

Maar …

 

Revisie revisie preekconsent

 

Preses

Ds. Feenstra heeft overlegd met ds. Ter Beek [van de commissie die het besluit over het preekconsent voorbereidde]. Toen zij nagingen welke stukken er nu bij de beoordeling van een preekconsentverlenging moeten worden overlegd, bleek daar iets moeilijks in te zitten. Er was volgens het amendement "een gemotiveerd positief advies nodig". En dat geeft problemen als het er niet is. Dan zou de behandeling van het verzoek kunnen worden geblokkeerd. Daarom zou ds. Feenstra zijn amendement alsnog willen terugnemen.

 

BESPREKING

 

Br. Feenstra

Ik ben hier blij mee [br. Feenstra had in de eerste bespreking er al op gewezen]. Maar mijn voorstel zou zijn, laat "positief" weg. Dan is het opgelost.

 

Br. Mars

Is het eerder voorgekomen dat een genomen besluit van de synode alsnog door de synode werd veranderd?

 

Preses

Ja, dat is eerder voorgekomen. Het is goed om deze wijziging de vergadering voor te leggen. Laten we "positief" weghalen, dat is de minste wijziging.

 

STEMMING

 

Aanvaard, V35T00O01