Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Synodeverslag week 22 - Vraag GKv Smilde


D.J. Bolt
11-06-11

Op 4 juni 2011 besprak de synode te Harderwijk een vraag van de GKV Smilde over de hantering van art. 31 KO als er moeiten zijn met uitspraken van kerkleden. Deze kerk wil daar graag helderheid over.

 

Het moderamen heeft een concept antwoordbrief voorbereid, zie bijlage.

 

Vraag Gkv Smilde

 

Moderamen - Ds. Harmannij

Het is een interessante vraag. Op de synode Zwolle-Zuid lagen appels van individuele kerkleden die moeite hadden met uitspraken van bepaalde personen. Deze synode overwoog dat niet ieder zomaar tegen iedereen een appel aanhangig kan maken. Smilde wil doorpraten over die overweging. Reageren op wat voorgangers beweren kan nodig zijn, vergelijk de zaak Telder.

Maar we moeten niet inbreken in appelzaken. Het is niet een onderwerp om hier nu te bespreken. We kunnen er wel iets van vinden, maar er geen uittspraak over doen. Als je hier wat meer van wilt weten ga dan naar deputaten KO. Je zou er ook een quaestio van kunnen maken om het zo via de kerkelijke weg aan de orde te stellen.
Op de manier waarop Smilde het nu te berde brengt kunnen wij geen antwoord geven.

 

BESPREKING RONDE 1

 

Ds. Leeftink

Ik kan me vinden in de formele beantwoording. Maar we lopen wel tegen dit punt aan. Wat is het recht dat kerkleden en kerkenraden hebben als het gaat om handelingen van andere kerkenraden en kerkleden? In de nieuwe KO is bepaald dat kerkleden alleen maar bij hun kerkenraad terecht kunnen als zij niet in een zaak kunnen berusten en het om een eigen belang gaat. Maar als het gaat om zaken als van Telder draait wat zijn er dan nog voor mogelijkheden voor kerkleden en kerkenraden? Zou, als zich een dergelijk geval weer voordoet, Smilde nog ergens een rechtsingang hebben? Hoe stelt u zich dat nú voor?

 

Moderamen - Ds. Harmannij

Ik wil nu niet op Telder reageren. Daar wil ik buiten de vergadering wel over doorspreken want het kriebelt.

 

BESPREKING RONDE 2

 

Niemand meldt zich.

 

STEMMING

 

Besluit: aanvaard, VaaT00O00

 

Bijlage

 

Concept-brief aan GK Smilde 41-D-3 (was 12-7).

 

Geachte broeders,

 

In uw brief d.d. 12 april 2010 legt u de synode een vraag voor over de hantering van art. 31 KO (n.a.v. Acta GS Zwolle-Zuid, art. 54). U merkt terecht op dat ratificatie dan wel revisie voor u niet aan de orde is omdat u geen partij bent in het geding waarin met het betreffende besluit uitspraak werd gedaan. U wilt wel een vraag aan de synode voorleggen met een verzoek om helderheid te bieden.

DeSynodekan op uw verzoek niet ingaan.

Vragen om informatie kunt u aan deputaten kerkorde voorleggen.

Voor een quaestio kunt u zich wenden tot de classis.

 

Met broedergroet,