Ethiek

TU Kampen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Kerkrecht aan de TUK

 

F. Hoogland

29-01-20

 

In de GKv-nieuwsbrief die met regelmaat op internet verschijnt viel te lezen dat aan de Anglicaanse theologe mevrouw Jane Steen, de ‘Deddens-Scriptieprijs Kerkrecht’ werd uitgereikt door dr. Leon van den Broeke, PKN-predikant en hoogleraar Kerkrecht aan de Vrije Universiteit en aan de Theologische Universiteit van Kampen (TUK).  Zij onderzocht de rol van het geweten zoals die gebruikt wordt in debatten die leiden tot wetswijzigingen in de Church of England. Tijdens een studiedag aan de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanTUK in zwaar weer

 

R. Sollie-Sleijster

13-12-14

 

Op de site van de vrijgemaakte Theologische Universiteit te Kampen (TUK) kwam ik een notitie tegen met als titel: Theologie in Kampen – ontwikkelingen, context, profiel[1]. Het stuk is ondertekend door Hans Burger en dateert van november 2013. Opmerkelijke inzichten en overwegingen komen naar voren. Een paar daarvan wil ik hier graag onder de aandacht brengen om vervolgens een paar vragen en opmerkingen daar aan te...

Klik hier om naar de volledige item te gaanIn memoriam prof.dr. C. Trimp


Dr. M.J. Arntzen

07-04-12

  

Bij het overlijden van Prof. dr. C.Trimp op 9 maart j.l. vermenigvuldigen zich onze gedachten. Prof. C.(Kees) Trimp was iemand van grote belezenheid en geleerdheid. Hij was een echte hooggeleerde. Daarbij heeft hij in een kritieke periode in de vrijgemaakt gereformeerde kerken krachtige en besliste leiding gegeven waarbij hij toch steeds de goede toon wist te bewaren. Als hoogleraar in de zogenaamde ambtelijke vakken in de theologie (prediking, pastoraat, dienst van barmhartigheid) heeft hij steeds grote nadruk gelegd op...

Klik hier om naar de volledige item te gaanOver theologiebeoefening en de opleiding van onze predikanten

Dr. M.J. Arntzen, Bilthoven
26-03-11

  In het ND van 14 maart stond een belangwekkend artikel van Dr. Koert van Bekkum waar uiteengezet wordt dat religie in deze tijd wel weer “ïn" is, maar de wetenschappelijke beoefening van de theologie (dat is toch de GODgeleerdheid) weinig begrip ontmoet. Er wordt gewezen op de situatie in plm. 1850 toen men de faculteit van de theologie maar wilde veranderen in godsdienstwetenschap. Maar dan gaat het dus niet meer om het onderzoek naar wat God van Zichzelf heeft bekend gemaakt in "natuur en Schriftuur" maar over de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanVertrouwen gevraagd - Enkele reacties (3)

D.J. Bolt
27-03-08

Het interview met prof.dr. G. Harinck krijgt nog steeds aandacht in de pers1. Het is waardevol om daar kennis van te nemen. Ook interesseert het ons hoe anderen aan de Theologische Universiteit denken voor over allerlei zaken rond het thema kerk en kerkgemeenschap. We zetten een aantal reacties op een rij.

Prof. dr. J. Douma

Douma, emeritushoogleraar van de TU, is enthousiast over de Verklaring: Hij kon zich "geheel vinden in de Kamper verklaring en...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief