Ethiek

Liturgie en eredienst

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Welkom! 1

 

D.J. Bolt

01-10-16

 

Op zijn website YINKAHDINAY (click hier) schreef dr. Wes Bredenhof een instruerend artikel over de manieren waarop we bezoekers/gasten meer de ervaring kunnen geven dat zij welkom zijn in de kerk. Ds. Bredenhof is predikant van de Free Reformed Church te Launceston, Tasmania.

 


Dr. Wes Bredenhof

 

We willen graag aandacht geven aan wat hij onder de titel Ten Ways to a More Welcoming Church te berde brengt. Zoals gewoonlijk is het compacte Engels moeilijk letterlijk in fatsoenlijk Nederlands te vertalen. We maken van de titel Tien keer welkom in de kerk.

 


 

Tien keer welkom in de kerk

 

Dr. Wes Bredenhof

 

Gereformeerde kerken die de Heidelbergse Catechismus kennen weten dat als Christus ons leert te bidden Uw koninkrijk kome een onderdeel daarvan is de vraag aan God om zijn kerk te bewaren en te vermeerderen (HC v/a 123).

Zoals ik elders heb uitgelegd dat het woord 'vermeerderen' heel specifiek betrekking heeft op toename in aantal. Christus leert ons te bidden voor de getalsmatige groei van de kerk. Indien we dat oprecht bidden dan moeten we ook echt gereed zijn als God aan zo'n bede gehoor geeft en klaar zijn om de gasten te verwelkomen. En dat op de meest liefdevolle wijze, tot eer van God. Laat mij tien manieren met u mogen delen waarop kerken een vriendelijker gezicht aan nieuwkomers kunnen tonen.   

 

 

Voor we beginnen nog twee dingen.

Ten eerste, ik schrijf vooral ten behoeve van de Free Reformed Churches en de Canadian Reformed Churches. Ook anderen mogen iets waardevols vinden in wat ik hier naar voren breng, maar mijn primaire luisteraars zijn het volkje dat ik het best ken.

In de tweede plaats, wat ik voorstel heeft niets te maken met aanpassing van de eredienst zelf. Een vriendelijk verwelkomende kerk betekent dus niet dat elementen van de eredienst zelf moeten worden aangepast. Het ontzag en de eerbied voor God blijven onveranderd.
 

Tien manieren

 • Professionele en informatieve websites
  Voordat bezoekers door de kerkdeur binnenkomen hebben de meesten de website van de kerk al bezocht. Voor de wereld vormt deze het gezicht van jouw kerk. Het is van doorslaggevende betekenis dat we onze uiterste best doen om een heldere, dus niet rommelige site te bieden waarop gemakkelijk te navigeren is naar gewenste informatie.
  Recent zag ik een kerkwebsite die geen adres en aanvangstijden van diensten, ja zelfs geen contact informatie vermeldde – onvergefelijk.
   
 • Hulp bij parkeren
  Ik moet dit nog zien gebeuren bij elke gereformeerde kerk, maar het is een geweldig idee. Het is vooral van belang als je parkeerplaats als vol staat met auto's van eigen leden. Want het laatste wat je wilt is dat een bezoeker die naar jouw kerk rijdt besluit ergens anders naar toe of naar huis te gaan omdat de parkeerplaats vol is.
   
 • Duidelijk aanwijzingen voor de crèche
  We willen dat bezoekers zich vrij voelen hun kinderen mee te nemen. Dat kan effectief worden gecommuniceerd door aan te geven waar de crèche gevonden kan worden. Zoeken moet niet nodig zijn.
   
 • Oplettende en vriendelijke ontvangst
  Sommige kerken hebben 'verwelkomers' en 'deurwachters' maar zij kunnen net zo goed gemist worden want ze doen werkelijk niets. Zij maken zelfs geen oogcontact met eigen leden, laat staan met bezoekers. Maar een kerk die zijn bezoekers opvangt bij de ingang heeft vriendelijke gezichten nodig die iedereen warm welkom heten. En de leden van zo'n  kerk ontgaat het niet als een bezoeker geen Bijbel of psalmboek heeft en ze zullen daarvoor gaan zorgen. Zulke deurwachters staan in de frontlinie van een verwelkomende kerk. Als zij het er bij laten zitten zullen veel andere zaken niet van de grond komen.
   
 • Vrije plaatsen
  Niets in de kerk suggereert meer dat je niet welkom bent als alle plaatsen gereserveerd zijn voor leden al voordat ze zijn aangekomen. 'Sorry, u kunt hier niet zitten, want dit is meneer-zus-en-me-zo zijn plek'. Als jouw kerk om wat voor reden dan ook blijft bij het reserveren van plaatsen dan moeten deurwachters weten waar bezoekers een plaats kunnen vinden.
  En zelfs, als iemand op 'jouw plaats' zit, vraag hem dan alsjeblieft niet ergens anders te gaan zitten. Nee, verwelkom hem met een glimlach en ga ergens anders zitten. Zo zijn basale christelijke manieren – zou  Christus zo ook niet doen als Hij in jouw schoenen zou staan?
   
 • Bijbels en psalmboeken bij de hand
  Ik heb gemerkt dat in sommige kerken nog al eens een levendige discussie is of er wel of niet Bijbels en psalmboeken in de kerkbanken moeten worden gelegd. Als je het wél doet zijn ze gelijk beschikbaar voor bezoekers. Ik kan begrijpen waarom je het niet zou doen maar dan moeten in een verwelkomende kerk de boeken wel gemakkelijk beschikbaar worden gesteld aan bezoekers.
  In mijn huidige (en vorige) gemeente waren de deurwachters er verantwoordelijk voor dat bezoekers een Bijbel en psalmboek kregen. Er moeten dan wel voldoende beschikbaar zijn natuurlijk – zeker bij bijzondere gelegenheden als dopen en openbare geloofsbelijdenis.
   
 • Literatuur – Gratis documentatie
  Sommige kerken hebben een welkomstcentrum waarin ook literatuur kan worden verkregen over kerk en geloof. Deze informatie, folders en boeken, is gratis voor bezoekers. Gewone leden en ambtsdragers kunnen desgewenst deze informatie halen en aan bezoekers geven.
  In mijn vorige gemeente hielden we een voorraad bij van onder andere 'Welkom in de gereformeerde kerk', 'Jezus houdt van kleine kinderen', 'Wij geloven' (Welcome to a Reformed Church, Jesus Loves the Little Children, We Believe,). Ook hadden we extra kopieën van Clarion en Reformed Perspective beschikbaar.
   
 • Betrokken kerkleden
  In een ideale verwelkomende kerk hebben de leden een open oog voor bezoekers – en handelen adequaat. Als je tijdens een dienst een jongere in verwarring ziet omdat hij geen psalmboek heeft, geef je hem het jouwe en kijkt zelf mee met je buurman. Wijs ook het lied aan dat je zingt of gaat zingen.
  Zie je na de dienst een mevrouw maar wat rond staan kijken in de hoop dat iemand haar aanspreekt, ga dan naar haar toe, stel je zelf voor, heet haar hartelijk welkom en knoop een gesprekje aan. Biedt haar aan kennis te maken met de predikant of met andere ambtsdragers. Geef aandacht aan en behandel mensen die 'vreemd' zijn zó als je zélf zou willen worden behandeld in zo'n situatie.
   
 • Nodig bezoekers uit voor koffiedrinken
  Veel kerken hebben regelmatig koffiebijeenkomsten na de dienst. Ik herinner mij een bezoek aan de United Reformed Church in Lynden (WA). Een ouderling deed de afkondigingen en meldde dat er na de dienst samen koffie en fris kon worden gedronken. Hij voegde er aan toe: Indien u gast bent, blijf alstublieft bij ons zodat we kennis met u kunnen maken. En dat meenden ze ook.
  Na een dienst in een andere URC, Brantford, Ontario, moest ons gezin gelijk vertrekken. Maar een van de ouderlingen liep ons achterna tot op het parkeerterrein en vroeg ons alsjeblieft mee te gaan naar de koffiebijeenkomst. Dat is nog eens een verwelkomende kerk!
   
 • Nazorg
  Dit is in het bijzonder van belang voor ambtsdragers. Als je een bezoeker ontmoet wissel dan contactinformatie met hem uit zodat het contact kan worden voortgezet. Geef hem een notitie of bel hem en informeer of er vragen zijn. Of biedt aan samen te gaan koffiedrinken. Deze persoonlijke benadering laat voelen dat je belangstelling en oprechte zorg hebt voor deze persoon.

Er zijn heel veel meer zaken die kunnen worden genoemd maar deze helpen het meest. Realisatie van twee of drie punten van de lijst maken al dat bezoekers aan jouw kerk zich meer welkom voelen – en het maakt dat mensen de liefde en gastvrijheid van onze Redder Jezus ervaren die ons tot deze houding dringt en vormt.   

 


 

Nog wat

 

Bovenstaande aanbevelingen en aandachtspunten van dr. Bredenhof lijken ons van grote waarde. Een aantal ervan is niet onbekend en soms zijn ze geheel of gedeeltelijk al gerealiseerd in onze kerken. Andere punten vragen beslist aandacht.

 

Aan het begin van zijn voorstellen gaf ds. Bredenhof aan dat zijn voorstellen 'niets te maken hebben met aanpassing van de eredienst zelf'. Dat is ook zo. Maar in de lijn van zijn streven zouden wij toch het een en ander naar voren willen brengen dat wél betrekking heeft op zaken die gebeuren nadat de gast is binnengeloodst in de kerkzaal. En die te maken hebben met elementen van de eredienst.

 

Wordt vervolgd