Printen

Welkom! 1

 

D.J. Bolt

01-10-16

 

Op zijn website YINKAHDINAY (click hier) schreef dr. Wes Bredenhof een instruerend artikel over de manieren waarop we bezoekers/gasten meer de ervaring kunnen geven dat zij welkom zijn in de kerk. Ds. Bredenhof is predikant van de Free Reformed Church te Launceston, Tasmania.

 


Dr. Wes Bredenhof

 

We willen graag aandacht geven aan wat hij onder de titel Ten Ways to a More Welcoming Church te berde brengt. Zoals gewoonlijk is het compacte Engels moeilijk letterlijk in fatsoenlijk Nederlands te vertalen. We maken van de titel Tien keer welkom in de kerk.

 


 

Tien keer welkom in de kerk

 

Dr. Wes Bredenhof

 

Gereformeerde kerken die de Heidelbergse Catechismus kennen weten dat als Christus ons leert te bidden Uw koninkrijk kome een onderdeel daarvan is de vraag aan God om zijn kerk te bewaren en te vermeerderen (HC v/a 123).

Zoals ik elders heb uitgelegd dat het woord 'vermeerderen' heel specifiek betrekking heeft op toename in aantal. Christus leert ons te bidden voor de getalsmatige groei van de kerk. Indien we dat oprecht bidden dan moeten we ook echt gereed zijn als God aan zo'n bede gehoor geeft en klaar zijn om de gasten te verwelkomen. En dat op de meest liefdevolle wijze, tot eer van God. Laat mij tien manieren met u mogen delen waarop kerken een vriendelijker gezicht aan nieuwkomers kunnen tonen.   

 

 

Voor we beginnen nog twee dingen.

Ten eerste, ik schrijf vooral ten behoeve van de Free Reformed Churches en de Canadian Reformed Churches. Ook anderen mogen iets waardevols vinden in wat ik hier naar voren breng, maar mijn primaire luisteraars zijn het volkje dat ik het best ken.

In de tweede plaats, wat ik voorstel heeft niets te maken met aanpassing van de eredienst zelf. Een vriendelijk verwelkomende kerk betekent dus niet dat elementen van de eredienst zelf moeten worden aangepast. Het ontzag en de eerbied voor God blijven onveranderd.
 

Tien manieren

Er zijn heel veel meer zaken die kunnen worden genoemd maar deze helpen het meest. Realisatie van twee of drie punten van de lijst maken al dat bezoekers aan jouw kerk zich meer welkom voelen – en het maakt dat mensen de liefde en gastvrijheid van onze Redder Jezus ervaren die ons tot deze houding dringt en vormt.   

 


 

Nog wat

 

Bovenstaande aanbevelingen en aandachtspunten van dr. Bredenhof lijken ons van grote waarde. Een aantal ervan is niet onbekend en soms zijn ze geheel of gedeeltelijk al gerealiseerd in onze kerken. Andere punten vragen beslist aandacht.

 

Aan het begin van zijn voorstellen gaf ds. Bredenhof aan dat zijn voorstellen 'niets te maken hebben met aanpassing van de eredienst zelf'. Dat is ook zo. Maar in de lijn van zijn streven zouden wij toch het een en ander naar voren willen brengen dat wél betrekking heeft op zaken die gebeuren nadat de gast is binnengeloodst in de kerkzaal. En die te maken hebben met elementen van de eredienst.

 

Wordt vervolgd