Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Gezag en interpretatie van de Bijbel

 

Ds. J.M. Batteau

27-03-23

 

Graag attenderen wij u op een lezing die D.V. gehouden zal worden op vrijdagavond 12 mei 2023 in Dorpshuis De Stuw, Brink 10 te Hoevelaken.

 

Ds. J.M. Batteau (emerituspredikant in de GKv) spreekt dan over:

 

Gezag en interpretatie van de Bijbel

 

Hoe gaan we als gereformeerden om met het gezag van God? Laten we ons door Hem in alle opzichten leren en gezeggen? Of brengt de tijdgeest voor ons ook belemmeringen daarin mee, ook bij het lezen en interpreteren van de Bijbel? Laten we onze interpretatie van de Bijbel kleuren bij de toepassing van wat God zegt voor ons dagelijks leven? En voor ons kerkelijke leven? Is ons duidelijk wat de nieuwe hermeneutiek in dit opzicht teweeg brengt? Is de Bijbel wel steeds zo (direct) duidelijk?

 

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Na de lezing is er gelegenheid vragen te stellen.

Er zal een collecte worden gehouden om de kosten te bestrijden.

Er is uiteraard tijd voor onderlinge ontmoeting.

 

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Bij voorkeur tevoren opgave op info@samengereformeerd.nl.

 

Wilt u deze uitnodiging doorsturen, aan diegenen van wie u verwacht dat ze belangstelling zouden kunnen hebben?

 

Deze lezing wordt georganiseerd door het comité Samen Gereformeerd, zie www.samengereformeerd.nl.