Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Kerk en Israël

 

Ds. M.A. Sneep

01-06-24

 

Lezing bondsdag 20 april 2024 te Lutten.

 


 

Kerk en Israël; Kerk en Israël beiden voorwerp van Gods ontferming

 

Ds. M.A. Sneep

 

Actualiteit

 

Israël en de plaats van Israël is weer volop in het nieuws. Natuurlijk aangewakkerd door...

Klik hier om naar de volledige item te gaanEen lege hemel?

 

D.J. Bolt
01-06-24

 

Het RD van 8 mei jl. deed verslag van een bijeenkomst op Theologische Universiteit Utrecht. Daar vond de presentatie plaats van een boek over ds. B. Telder uit Breda. De auteur dr. G. van Dijk overhandigde het eerste exemplaar aan een kleinzoon van Telder.

 

In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd ds. Telder werd binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt bovengemiddeld bekend, zo niet berucht, om zijn opvattingen over de zgn. 'tussentoestand'. Overledenen weten niets,...

Klik hier om naar de volledige item te gaanRegeren of adviseren

 

D.J. Bolt

04-05-24

 

Een van de zaken die de komende tijd weer in de belangstelling zal staan is 'de medewerking van de gemeente aan de verkiezing van ambtsdragers'. Immers in sommige GKN-gemeenten wordt de gemeente daarvoor ingeschakeld. Gemeente, d.w.z. broeders én zusters. Hoe zit dat?

We willen er enkele opmerkingen over maken.

 

Gereformeerde kerken kennen over het algemeen de volgende procedure om te voorzien in vacatures in leiding van de gemeenten. De volgende stappen worden doorlopen...

Klik hier om naar de volledige item te gaanVerbond en doop - 4

 

D. J. Bolt

09-03-24

 

4 Het verbondsteken voor de kinderen

 

Het is nu niet moeilijk meer om het vanzelfsprekende van de kinderdoop aan te tonen.

Want als Gods verbond met zijn volk in wezen alle eeuwen hetzelfde is gebleven kan het natuurlijk niet worden ontkend dat ook de kinderen bij dat verbond behoren. Het is trouwens ook vreemd om te spreken over een 'volk' als je kinderen er buiten laat. Als we over het volk van...

Klik hier om naar de volledige item te gaanBijbelse principes voor Bijbeluitleg

 

D.J. Bolt

24-02-24

 

Jaren geleden lazen we het boek Schriftbeginselen ter Schriftverklaring en historisch overzicht over theorieën en wijzen van Schriftuitlegging. Het werd geschreven door prof. dr. S. Greijdanus (1871-1948) en gepubliceerd in 1946. Prof. Greijdanus was hoogleraar in de dogmatiek aan de Kamper Universiteit.

Het boek was niet gemakkelijk door voor ons verouderde...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief