Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Christenvervolging vragen

 

Redactie een in waarheid

23-01-21

 

Kamervragen over extreem geweld in Ranglijst Christenvervolging

 

De christelijke partijen SGP, CU en CDA reageren geschokt op de onrustbarende trends in de Ranglijst Christenvervolging die op 13 januari gepresenteerd werd. Zij dringen aan op optreden van regering en de ministers Kaag en Blok om landen als Nigeria en India aan te spreken op geweldsincidenten tegen christenen en straffeloosheid van de geweldplegers.

 

SGP fractievoorzitter Kees van der Staaij nam het voortouw bij het formuleren van de in totaal 24 vragen. Hij is geschokt over de verslechtering die in de meeste landen op de ranglijst plaatsvond.

 

 “Wereldwijd lijden 340 miljoen christenen onder vervolging. Iedere keer schrik ik er weer van. Deze keer vielen onder meer China en Turkije op als landen waar de druk enorm wordt opgevoerd en soms vele kerken gesloten worden. De schrikbarende cijfers onderstrepen hoe urgent het is om hulp te bieden aan deze allergrootste groep onderdrukten in de wereld.

 

Opvallend in de vragen is hoe expliciet het geweld in Nigeria benoemd wordt. Het falen van de Nigeriaanse overheid om haar burgers te beschermen is een belangrijk aandachtspunt en daarnaast wordt gevraagd nader onderzoek te doen naar mogelijke misdaden tegen de menselijkheid en genocide door Boko Haram en ISWAP.

Een ander belangrijk onderwerp is de toenemende staatscontrole en vervolging in China. Scherpere controle op naleving van exportregels en het EU-China Investeringsakkoord (CAI) zijn daarbij volgens de indieners goede middelen om in te zetten.

 

Van der Staaij is van mening dat het indienen van schriftelijke vragen aan ministers een duidelijk doel heeft:

 

 “de bestrijding van christenvervolgingen moet veel meer een speerpunt worden in ons buitenlandbeleid. Daar hoort bij het bevorderen van een mensenrechtendialoog, het leveren van praktische hulp, en het bestrijden van de terreur van moslimextremisme.”

 

Ook in landen als het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Italië, Duitsland en Spanje werd de ranglijst gisteren gepresenteerd en goed ontvangen door politici, speciaal gezanten vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en media. De komende weken vinden nog presentaties in Brussel en in andere Europese landen plaats.

 

 

De man van Kirti uit India werd vermoord omdat hij zich niet langer Hindoe wenste te noemen. Ze rouwt bij zijn graf.