Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 99

 

R. Sollie-Sleijster

07-03-20

 

‘Synode mijdt gesprek op inhoud’

ND 28-2-2020

 

Stevige kritiek uiten de ouderlingen Dick Slump en Pieter Pel, beiden jurist, op de werkwijze van de GKv-synode Goes.

Slump: ‘De sfeer op de synode, de eensgezindheid, de grapjes over ‘flexigese’, het hand-in-hand zingen op Mennorode na twee ‘heidagen’ samen met de NGK afgevaardigden, het roept vervreemding op. Wie nu nog tegen is, komt over als degene die het feestje verpest.’

Pel sluit aan: ‘De synode is in principe openbaar. Ze mag achter gesloten deuren vergaderen als het over personen gaat, of als er een dringende reden voor is. Er waren twee besloten dagen over vrouwelijke ambtsdragers. Ik zie hier geen reden voor en de synode heeft dat ook niet toegelicht. Integendeel, toen ik daarop wees zei de synode dat ze die reden niet openbaar hoeft te maken. Dat is een machtswoord. Maar het gaat over een onderwerp dat alle kerken beroert. Daar horen geen achterkamertjes bij.’

Beiden storen zich vooral aan het  ontbreken van een inhoudelijk Bijbels gesprek over vrouwelijke ambtsdragers.

 

De synode heeft de kerken die revisie vragen van de besluiten over de vrouw in het ambt in twee groepen ingedeeld. Pel en Slump behoren tot de groep kerken die het besluit en de gronden willen heroverwegen. De andere groep wil alleen de onderbouwing van de besluiten veranderd zien. Met deze laatste groep is de synodecommissie in gesprek over een nog geheim ‘raamdocument’. Maar de andere groep, met Pel als voorzitter, heeft dat document nog nooit gezien. Zij mogen het alleen inzien als het gesprek is gevoerd, maar dan alleen een gesprek over vragen die door de synodecommissie bedacht zijn, zo eist deze commissie. Die vragen gaan echter niet over inhoud en argumenten.

 

Pel: ‘De besluiten over vrouwen staan niet los van de eenwording met de NGK. Dat vrouwen ambtsdrager mogen zijn, maakt die eenwording mogelijk en daarmee hol je de discussie over vrouwen uit.’

Slump: ‘De gezamenlijke vergaderingen met de NGK stonden al op de agenda voordat de revisieverzoeken waren besproken. Dat wekt de indruk dat dit proces niet meer te stoppen is.’

 

De broeders willen hun kerkgenootschap niet verlaten zolang er nog een kans is op revisie. Die kans lijkt wel heel klein, zo stellen zij, want het lijkt er nu op dat de besluiten nieuwe gronden krijgen, maar niet worden teruggedraaid. De lokale kerken mogen zelf bepalen of ze vrouwelijke ambtsdragers aanstellen, maar dat is geen oplossing. De Bijbel is in het geding. Wat doet de synode met de teksten van Paulus en zijn conclusies? Beiden willen zich niet bij de situatie neerleggen. Pel doet nog een oproep:

 

‘We willen niet op voorhand opgeven, omdat het kansloos zou zijn. Laat de synode ophouden met dit ondoorzichtige gedoe. Laten we de inhoud op tafel leggen en het gesprek daarover voeren.’

 

Synode mist interne tegenspraak

ND 29-2-2020

 

Ook Eline Kuijper, redacteur kerknieuws van het ND, constateert dat zich onder de afvaardiging naar de GKv-synode geen enkele tegenstander van vrouwelijke ambtsdragers bevindt. Een groot manco, zo merkt zij op. Op Mennorode wordt ‘een feestje gevierd: de afgevaardigden zingen hand in hand, drinken ’s avonds nog gezellig wat aan de bar, geven elkaar een hug als ze naar huis gaan. Maar voor de bezwaarde vrijgemaakten valt er weinig te vieren. Zij maken zich grote zorgen.’

De synode van drie jaar geleden waakte voor een jubelstemming, zo vervolgt Kuijper. Toen waren er nog mannen die intens verdrietig waren over de genomen besluiten en dat op een indringende wijze duidelijk maakten. Maar nu zijn die er niet.

 

Tweede voorzitter Dinand Krol gaf aan dat het vergaderen achter gesloten deuren diende om elkaars nieren te proeven en zich veilig te voelen. Kuijper protesteert:

 

‘Maar die veiligheid is geen doel op zich. Die is juist bedoeld om onderling goed met ingrijpende verschillen om te gaan en die blijken er nu juist niet te zijn tussen de afgevaardigden. (-) De synode staat ten dienste van de kerken en daarom moeten alle leden kunnen volgen wat daar gebeurt.’

 

De nieuwsbrief van de synode met eigen verslagen van het besprokene is onvoldoende en zij typeert die als:

 

‘Wij van wc-eend adviseren wc-eend. (-) De synode moet laten zien wat ze doet, zeker nu het tegengeluid niet van binnenuit klinkt.’

 

Felle kritiek op Pence om gebed met coronateam

RD 3-3-2020

 

Vicepresident Mike Pence is door Trump aangewezen om leiding te geven aan een crisisteam dat maatregelen moet nemen tegen de verspreiding van het coronavirus in Amerika. Met zo’n vijftien leden ging Pence in gebed op het Witte Huis. Critici vinden dat Pence daarmee de scheiding van kerk en staat geweld heeft aangedaan. Thomas Chatterton Williams, New York Magazine, twitterde dat hij zich bij de neus genomen voelt. En Matt Novak, wetenschapsredacteur bij platform Gizmodo, schreef dat Pence kan bidden wanneer hij wil, maar het vreemd te vinden dat hij dat doet tijdens een vergadering met gerenommeerde wetenschappers.

Vanuit de democratische politieke hoek kwam Alexandra Ocasio-Cortez met het verwijt het absurd te vinden dat Pence leiding geeft aan het team, want: ‘hij gelooft in gebed en niet in wetenschap’. Als bewijs hierbij wees zij op het feit dat Pence niet capabel zou zijn, o.a. omdat hij de evolutietheorie afwijst.

 

Er waren ook tegengeluiden. Zo noemde de evangelist Franklin Graham de foto waarop Pence met zijn team bidt ‘ontroerend en krachtig’. Hij riep op zich aan te sluiten en ook te bidden om wijsheid en hulp in de strijd tegen het virus. Anderen sloten zich bij zijn oproep aan.

En de schrijver Jonathan Merritt stelde dat mensen het beleid van Pence kunnen afwijzen, maar dat kritiek op zijn bidden misplaatst is. Dergelijk commentaar is reden dat veel gewone Amerikanen ‘de libertijnse elite verachten’.

Robert P George, docent politieke filosofie, noemt het heftige debat over het bidden van Pence ‘illustratief voor de politieke kloof in Amerika’. Hij pleit voor ruimte voor christenen die er behoefte aan hebben te bidden.