Ethiek

Liturgie en eredienst

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Het Woord gaat voort!

 

Redactie een in waarheid

21-03-20

 

Waar gaan we naar toe?

De dagelijkse vraag 'zal het ons, mij raken? beheerst het leven. Het plaatje van de sluipende verspreiding van het virus en de exponentiële dodencurve krijgt dagelijks angstige aandacht. De jammerklachten over omvallende business zijn niet van de lucht. 

Mensen worden 'opgehokt' als de kippen ten tijde van hun virusvariant. Regeerders, in uiterste inspanning om de dood in te dammen kunnen van vermoeidheid nauwelijks meer op hun voeten staan of zakken in elkaar. En als het al lukt het veelkoppig monster een kop af te hakken, zullen er niet drie voor in de plaats groeien?

Wat zal de toekomst brengen?
 

We hoorden afgelopen zondag de bediening van het Woord over Openbaring 6:1-8:

 

1 En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie!

2 En ik zag en zag een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.

3 En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!

4 En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.

5 En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand.

6 En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.

7 En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie!

8 En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

 

We werden bemoedigd, voor de keuze gesteld en vertroost.
Graag delen we het met onze lezers.

 


 

In de tijd van de gerichten gaat het Koninkrijk van Christus voort, met en door het Woord  

 

E. Heres 

 

Er is maar één ding dat deze dagen de media beheerst en dat is de Coronacrisis.

Het virus dat in China opgedoken is, blijkt in korte tijd, zich over heel de wereld te verspreiden. Complete regio’s gaan, zoals in Italië, in quarantaine. Werknemers wordt gevraagd om thuis te werken. En aan ‘sociale onthouding’ te doen. Scholen worden gesloten. Code rood voor de Brabantse ziekenhuizen. Vluchten worden geweerd en grenzen gesloten om het virus tegen te gaan.

Dat er kerkdiensten kunnen worden gehouden dat is nog een voorrecht, want de regering heeft immers ingrijpende maatregelen genomen waardoor in deze tijd veel manifestaties en samenkomsten worden afgelast.

 

Nadenken

 

Er leeft angst en bezorgdheid bij veel mensen. En dat is heel begrijpelijk want de wereld heeft ervaring met pandemieën, die miljoenen mensen het leven hebben gekost. Denk aan de Spaanse griep in de vorige eeuw. In deze eeuw de Mexicaanse griep en later het SARS virus. En dit nieuwe virus kan gevolgen hebben die wij nog niet weten. Als je er eens goed over nadenkt dat het leven eigenlijk altijd bedreigd wordt door ziekten en door de dood: wat is dat eigenlijk bijzonder!

En als je daarbij nog eens nadenkt over de grote economische gevolgen! In de afgelopen jaren was de economie juist weer mooi opgekrabbeld uit de crisis. Maar nu volgt de ene crisis op de andere. De stikstofcrisis heeft in de afgelopen maanden de gesprekken beheerst. Daarbij kwam de Brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China. 

 

Ja, en dan is daar opeens de Coronacrisis.

De aandelen beurzen zijn enorm gekelderd.  Kranten schrijven dat de economie van de eurozone door het virus ernstig in gevaar is. De Rabobank waarschuwt voor een zware recessie.

En dan, als je ook nog eens nadenkt over al het oorlogsgeweld in deze wereld. In heel de 20-ste eeuw is de wereld geen dag zonder oorlog geweest. En in deze tijd zijn er de verschrikkelijke berichten, bijvoorbeeld uit Syrië. Een bloedige oorlog waarbij al zoveel mensen gestorven zijn. Plus de aanhoudende stroom vluchtelingen, honderdduizenden mensen die op zoek zijn naar brood.

 

Als je er eens goed over nadenkt dat het leven zo vaak bedreigd wordt door ziekten en dood, door oorlog en geweld, door schaarste en honger, wat is dat eigenlijk bijzonder.

Maar hóe wordt er over nagedacht? Welke plááts krijgt het in het leven van de mensen? Gaat dat verder dan de deskundige commentaren op radio en tv.in de media? Gaat het ook vérder dan de grappen op de sociale media of een scherpzinnige tweet?

Hoe gaan wíj om met de dingen die in de wereld gebeuren. Hebben wij er een verklaring voor? Welke stuurkracht zit er achter? Zit er een boodschap in voor de mensen?

Of gebeurt het allemaal willekeurig en hangt de wereld van toevalligheden aan elkaar?

Nou, kinderen van God hoeven bij zulke vragen niet met de mond vol tanden te staan.

Er valt heel wat te zeggen over de dingen die gebeuren. Tenminste, als je leeft bij een open Bijbel!

 

Perspectief

 

Zeker, je weet mee te praten van angst voor de dingen die gebeuren en van de zorgen. Maar je weet óók dat er een God is, in de hemel, die de dingen laat gebeuren.

Én dat het is aangekondigd in de Bijbel. Heel sterk ook in het boek Openbaring.

Wat de apostel Johannes te zien krijgt in visioenen dat is vaak heel indrukwekkend. Verschrikkelijke dingen, verbijsterend. Maar als je dat dan leest dan ontdek je dat Gods oordelen, zijn gerichten vóór de dag van de wederkomst over de wereld gaan.

In het tekstgedeelte komen we de dingen tegen waar we vandaag in de wereld ook mee te maken hebben: pandemieën, dood, geweld, economische crisis en armoede. Zou je er niet treurig en triest van worden? Als je al die verschrikkelijke dingen leest denken we misschien: ‘is dit nog wel een Evangelieboek?’

 

Maar dit ingrijpende hoofdstuk Openbaring 6 staat in een verrassend perspectief!

En dat is het perspectief van het Lam, het Lam dat de zegels opent! De zegels van de boekrol! Het Lam is Christus, Hij bepaalt hoe het gaat met de oordelen in de wereld.

De . Heere Jezus Christus heeft de bevoegdheid om de oordelen op gang te brengen.

Maar dát niet alleen. Er is méér, en dat is het mooie dat we mogen zien!

Het Koninkrijk van Christus gaat verder, ja want het evangeliewoord gaat verder!

Daar moet zelfs alles aan meewerken, ook de erge dingen die gebeuren.

 

Thema:

In de tijd van de gerichten gaat het Koninkrijk van Christus voort, met en door het Woord.   

 

Het visioen van de vier paarden toont

 

1 - De gang van het Woord is niet tegen te houden

2 - De gang van de gerichten wordt nog ingehouden       

 

1 - De gang van het Woord is niet tegen te houden

 

Het gaat in dit gedeelte van het boek Openbaring over de boekrol die gesloten is met zeven zegels. Zie Openbaring 5. Daar worden de raadsbesluiten van God voorgesteld als een boekrol. Het gaat om dingen die God in Zijn raadsplan Zich voorgenomen heeft.

Maar dan staat daar die ingrijpende mededeling dat niemand bevoegd is de zegels open te breken en de boekrol af te rollen. Dat betekent er is niemand die het recht heeft of de bevoegdheid om het stuur van de wereld, van de wereldgeschiedenis in handen te nemen.

Niemand?

Niemand, behalve Eén en dat is het Lam dat eerst geslacht is: Jezus Christus.

Openbaring 5 is een sterk getuigenis dat Jezus Christus, de Immanuel is, de Vredekoning, de sterke God. Hij is bevoegd om de zegels te verbreken. En dat gebéurt ook. Het Lam, Christus, verbreekt één voor één de zegels en de boekrol gaat telkens een stuk verder afgerold worden.

Wat betékent dat? Dit: Hij mag dit doen, bepaalt de dingen die gebeuren in de geschiedenis. Hij behéérst de feiten die zich voltrekken. Christus stuurt niet alleen de dingen van de kérkgeschiedenis, Hij beheerst ook de geschiedenis van de wéreld.

Christus heeft álle macht, álle bevoegdheid in hemel en op aarde. De afwikkeling van het programma van God is Hem in handen gegeven.

 

Presentatie

 

Kijk, daar krijgt de apostel Johannes in dit visioen een presentatie van te zien. Zegel voor zegel wordt opengebroken, de draad wordt afgewikkeld. Daar zit geweldige power achter, dringende stuwkracht! Stuwkracht naar het einde toe. Naar de Jongste Dag.

Maar, dat gaat niet in één keer, recht toe recht aan. Het gaat schoksgewijs. De zeven zegels worden geopend maar als straks in hoofdstuk 8 het láátste, zévende zegel werkelijk geopend wordt, dán blijken er zeven éngelen te zijn. Met zeven bazuinen. Elk met oordeelsaankondigingen. En dáárna nog weer zeven schalen vol van Gods toorn.

Het is net als bij een tocht in de bergen. Het eindpunt lijkt wel dichtbij maar verkijk je er niet op, het duurt lánger dan je dénkt. Er zijn nog heel wat tussenliggende bergtoppen en dalen. De tocht naar het eindpunt bestaat uit meerdere trajecten.

 

Het eindpunt komt steeds dichterbij en Gods oordelen worden intensiever.

Maar het éérste dat Johannes de wéreld in ziet gaan is niet een oordeel!

Vóór alles uit gaat de ruiter op het witte paard!

 

‘En ik zag hoe het Lam het eerste van de zeven zegels opende, en ik hoorde één van de vier dieren roepen met een stem als van de donder: ‘Kom!’.

‘En ik zag en zie, een wit paard’.

 

Paarden

 

Johannes ziet in de verzen 1–8 víer paarden.

Straks bij de opening van het vijfde zegel gaat het niet meer over paarden. Daarom zijn deze eerste vier zegels wel een groep die bij elkaar hoort. Maar er is toch groot verschil tussen de láátste drie paarden en dat éérste paard. Rood, zwart en grauw, zijn de kleuren van de laatste drie paarden. Rood is de kleur van bloed, zwart de kleur van de honger en grauw, vaalbleek, de kleur van de dood. Het zijn de symbolen van geweld, oorlog, honger en dood, zo wordt er bij gezegd.

 

Het witte paard en zijn ruiter

 

Maar dat éérste paard, wat betekent dát?

Wie of wát is die ruiter op het witte paard, die gekroonde ruiter, die gewapend is met de boog? Daar zijn de Bijbeluitleggers het lang niet allemaal over eens.

Er is wel gezegd: die vólgende drie paarden zijn ramppaarden, oordeelspaarden, dan

moet het eerste paard óók wel een ramppaard zijn. Sommigen zien het witte paard als een teken, het symbool van de antichrist. Anderen zeggen: het slaat voor het imperialisme, het streven naar grote politieke wereldmacht, en de boog is dan het oorlogswapen om die bereiken.

Maar vers 1 en 2 geven helemaal niet dat negatieve beeld. Het witte paard lijkt helemáál niet op een gruwelijk oorlogspaard. Het beeld van dit paard is schitterend en licht. Het is een hémelse macht die ook hemelse eer krijgt. De ruiter wordt gekroond met een erekrans, een overwinningskrans! De ruiters die in het kielzog van deze eerste ruiter worden opgeroepen zien er onheilspellend uit, maar het éérste paard is ánders!

En let ook op de kleur! Wit het is de kleur van hemels licht! Het licht van de heerlijkheid van de . HEERE. Wit is ook de kleur van zuiverheid, van reinheid, van gewassen zijn van de zonden. Denk aan de witte klederen, waarmee de heiligen worden bekleed.

 

Koninkrijk

 

Dit witte paard overwint! Niet maar één keer maar het maakt een ware triomftocht!

Zijn gang is niet tegen te houden. Die overwinning gaat dóór tot het einde toe!

Er is wel gezegd dat de ruiter op het witte paard Christus is. Maar dat kunnen we zó niet zeggen. Christus is het Lam dat de zegels openbreekt. Hij is niet Zélf de ruiter op het witte paard. De ruiter op het witte paard is het bééld, het zinnebeeld van een záák! De zaak van het Koninkrijk van God, de zaak van het Koninkrijk van Christus!

Het Koninkrijk van Christus verbreidt zich vanaf de Hemelvaart van Christus in de hele wereld, winnend en overwinnend. Dat is het Rijk van de genade van Christus, het rijk van Zijn genadeheerschappij dat zich verbreidt door het Woord. de verkondiging van het Evangeliewoord! Dát wordt aangeduid met het beeld van de boog.

 

Evangelie

 

De ruiter heeft een boog!

Het Woord dat gepredikt wordt raakt harten van mensen en overwint harten van mensen! Het witte paard met ruiter en boog is het éérste dat uittrekt in de wereld. De prediking van het evangeliewoord is het eerste dat centraal staat in de tijd na Hemelvaartsdag!

Het sluit helemaal aan bij wat we lezen in Matth. 24. De woorden die de Heere Jezus Zelf gesproken heeft over de eindtijd. Zeker, daar spreekt Hij óók over oorlogen en geruchten van oorlogen. hongersnood en aardbevingen. Maar in dat verband zegt Hij óók: ‘En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor álle volken, en dán zal het einde komen’

En denkt u eens aan Pinksteren: Pinksteren betekent: ‘bloed en vuur en rookwalm’ in de wereld. Máár, vóór de oordelen uit gaat het evangéliewoord de wereld in! De grote daden van God worden verkondigd, zodat het voor alle volken te verstaan is.

Het witte paard trekt úit en gaat ván overwinning tót overwinning!

Het Woord van genade en verzoening met God, door het bloed van het Lam, doorboort als een pijl harde harten van zondaren en overwint ze en neemt ze in beslag!

Het evangeliewoord wordt uitgeroepen aan alle stranden, het wordt verbreid, van oord tot oord. In Europa, in Azië, in Afrika. Er draaft een wit paard door de wereld!

Soms lijkt zijn overwinning klein en gering. Maar dán weer ben je er verwonderd over hoe krachtig de overwinning weer is op ándere plaatsen!

De prediking van het Woord en zending en evangelisatie kunnen dan ook nooit tweederangs worden in de kerk van Christus.

Dat zal altijd prioriteit, altijd voorrang blijven houden, als het goed is.

 

Prioriteit

 

Als de zeven zegels geopend worden door het Lam dan staat de zaak van het Koninkrijk van God voorop! Als dat bij de HEERE zo is, dan zal dat gemeente, bij óns toch óók zo zijn! Bij alles wat we doen. altijd eerst letten op de vraag: staat nu de zaak van het Koninkrijk van God wel vóórop? Dragen onze plannen wel bíj aan de gangen van de ruiter op het witte paard,  aan de voortgang van het evangelie?

Je kunt zeggen: we zijn maar een klein kerkverband, we hebben nauwelijks mogelijkheden en bovendien, er zijn toch haast geen landen meer, waar het Evangeliewoord nog niet gebracht is?

Maar we leven inmiddels in een land waar generaties opgroeien, mensen op wie de pijlen van het evangelie nog nooit zijn afgevuurd. Dán is de vraag, ‘wat doe ik daaraan?’ Wat doen wij daaraan?

De ruiter op het witte paard gaat vóórt, overwinnend en om te overwinnen totdat het overal geweest is waar de Heere het wilde hebben! Totdat de kerk vergaderd is, compleet!

 

Strijdkracht

 

Als je nu zó deze heerlijkheid ziet, het positieve van het witte paard, dan blijft er toch nog wél een vraag. Déze: Waarom is het beeld van dit paard met zijn gekroonde ruiter zo strijdbaar?! Is het niet merkwaardig dat de ruiter een ‘militaire uitrusting’ heeft? Is dat niet in strijd met de inhoud van het evangelie zelf??

Het antwoord op die vraag is: 'Nee’.

Want de prediking van het evangelie ís ook strijdmiddel van de HEERE! Nee, het komt niet met geweld, maar het Woord is niet vrijblijvend. Het is niet een zoetsappig praatje. De Heere komt niet met de vraag: ‘Mag mijn evangeliewoord alstublieft een beetje ruimte in uw leven, wil jij misschien als het jou past?

Nee, Johannes ziet een strijdros dat oprukt! Triomferend! Het neemt z’n plaats in onder de volken. Het Woord is krachtig en het keert niet leeg terug!

De pijlen van het Woord treffen doel, dringen dóór in gepantserde harten. Dat is de wonderlijke kracht van het Woord van de HEERE!

 

Overgave

 

Hoe is dat bij onszelf?

Wij zijn toch óók geraakt en wórden toch ook steeds weer geraakt door het Woord van Gods genade? De ruiter op het witte paard heeft ook ons in het vizier gehad!

Maar, láten we ons ook altijd wéér raken, en laten we ons wéér overwinnen? Of weren we onszelf een beetje áf zodat de concrete woorden van de HEERE niet ál te dichtbij komen? Bedenk goed, de pijlen van het Woord zijn gedrenkt in het kostbare zoenbloed van de Heere Jezus!  De redding uit het oordeel word je aangezegd!

En als je mág geloven, als je mag horen bij het volk dat godvrezend met de HEERE leeft, zijn we daar dan ook gelovig dankbaar voor en diep verwonderd?

Want wat is het een heerlijke werkelijkheid dat je in deze wereld die steeds meer rijp wordt voor het oordeel mag staan onder de genadeheerschappij van het Koninkrijk van Christus!

En als het in ons leven misschien anders is? Als je nog een stille strijd voert tégen de ruiter op het witte paard? Een stil verzet, een innerlijke weerstand kent?

Geef je toch maar over! Geef je gewonnen aan het Woord van verlossing, van vergeving van je zonden, van redding van je leven en van tot rust komen bij Hem, Jezus Christus,  het Lam van God, dat de macht heeft om de zegels van de boekrol te openen.

 

2 - De gang van de gerichten wordt nog ingehouden       

 

In de tijd van de gerichten gaat het Koninkrijk van Christus voort met en door het Woord. In dit visioen van de vier paarden zagen we: De gang van het Woord is niet tegen te houden. Maar de gang van de gerichten wordt nog ingehouden.

Sinds Pinksteren gaat niet alleen het evangéliewoord door de wereld. De profeet Joël al, heeft voor de laatste dagen, de periode na Pinksteren, ook bloed en vuur en rookwalm aangekondigd. En ook de profeet Zacharia sprak over de oordeelspaarden die over het wereldtoneel zullen stormen. Nu de vervulling voor de Nieuwtestamentische bedeling voor de deur staat,  krijgt de apostel Johannes het te zien in het visioen.

 

Het rode paard

 

De twééde ruiter die Johannes ziet is een rood paard, de kleur van bloed en vuur. Dit paard is beeld van geweld, van oorlog en van bloedvergieten. Deze tweede ruiter krijgt de bevoegdheid om de vréde van de aarde weg te nemen. Zodat de mensen elkaar afslachten.

De eeuwen door zijn er geweldige idealen geweest om wereldvréde te stichten.  

Wereldlijke machthebbers hebben het beweerd: Wij gaan een rijk stichten met vrede voor alle mensen: Romeinse keizers. Napoleon. Hitler. Communistische leiders.

Echter al die rijken van 'wereldvrede', waren ook machtsblokken van opstand tégen God.

‘Vrede op aarde’ is vaak een bondgenootschap tegen God. Maar die valse wereldvrede wordt verbróken. Met de tijd neemt de wetteloosheid toe, en verkilt de liefde tussen de mensen.

 

Stromen bloed

 

Christus heeft in Matth. 24 Zélf heel direct gesproken over oorlogen en geruchten van oorlogen als tékenen die voorafgaan aan Zijn komst! Volk zal opstaan tegen volk. Het zal er uit komen dat de wereld vól is van de geest van Kaïn. Het ‘grote zwaard’ in vers 4, wijst naar de stromen bloed, die zullen vloeien als gevolg van geweld met wapens. Als je de geschiedenis bestudeert, dan merk je hoeveel bloed, hoe onnoemlijk veel bloed, er gevloeid heeft in oorlogen en geweldsuitbarstingen.

Wij herdenken dit jaar dat 75 jaar geleden de Wereldoorlog II geëindigd is. Miljoenen mensen zijn omgekomen in de oorlog. in de concentratiekampen. En denk eens aan de killing fields van Pol Pot en aan de genocide in Afrikaanse landen. De oorlog in Syrië, het geweld in Afghanistan. Ach, het is veel te veel om op te noemen.

Inderdaad. wie zal niet vragen naar de betékenis daarvan?

Is hierin ook de regering van het Lam?

 

Ingehouden

 

Het antwoord geeft de HEERE Zelf in Zijn Woord. Het wítte paard wordt gevolgd door het róde! En dat gebeurt als het Lám het tweede zegel opent. In Zijn oordelende kracht laat de HEERE het toe dat ménsen hun haat en geweld de vrije loop laten. Maar bedenk wel óndanks het geweld, óndanks de oorlogen en de geruchten van oorlogen: tóch houdt de . HEERE de weg open voor het witte paard met zijn ruiter en boog! De gang van de oordelen wordt ingehouden. want het witte paard met de gekroonde ruiter heeft Zijn werk, zijn triomftocht met het Woord, nog niet klaar.

 

Het zwarte paard

 

Vers 5 en 6 gaan over het dérde zegel. Als het opengaat ziet Johannes een zwárt paard.

Een indrukwekkende verschijning. De ruiter erop heeft een weegschaal in de hand. Er moet vóedsel afgewogen worden.

Er klinkt een stém uit het midden van de vier dieren. ‘Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning’. Dat betekent: Er zal nijpend voedseltekort zijn. grote schaarste. Het zwarte paard is het teken van de economische crisis van armoede en honger. Voedsel voor één persoon voor één dag, daar moet je een woekerprijs voor betalen. Het voedsel dat nodig is voor het normale levensonderhoud moet nu duur betaald worden. omdat er te weinig van is.

 

Tegenstelling

 

Maar wat extra treurig is? De dúúrdere producten, olie en wijn waar de rijken zich te góed aan doen, die worden níet beschadigd! Ook dát is een oordeel van God in deze wereld:  aan de ene kant wordt de rijken steeds rijker in hun overdadige luxe terwijl aan de andere kant zoveel mensen te weinig hebben om in het dagelijkse levensonderhoud te voorzien. Ook vandaag is dat één van de diepe wereldproblemen, de schrijnende tegenstelling tussen rijk en arm, de rijke landen en de arme landen. kan maar niet overbrugd worden.

En die nood, die economische nood, daar is de HEERE niet de oorzaak van. Maar Hij gebrúikt het wel om de mensen te bepalen bij hun eigen ónmacht, om de ogen te openen voor de diepe menselijke afhankelijkheid van Hém, de God die leeft!.

 

Het grauwe paard

 

En dan komt de opening van het vierde zegel.  Als de stem van het láátste van de vier dieren klinkt, ziet Johannes het paard met de vaalbleke. de grauwe kleur. Het is de akelige kleur van ziekte en van de dood. De náám van deze ruiter is ook ‘de dood’.

En zijn compagnon, het dodenrijk, vólgt hem. Aan de dood is geweldige macht gegeven.

De wereld heeft machteloos gestaan bij de uitbraak van pestepidemieën, bij de uitbraak van cholera-epidemieën of andere ernstige ziekten die als pandemieën door de wereld getrokken zíjn. En die ook vandaag door de wereld trekken.

 

Gods raadsplan

 

En nu leert Openbaring 6 ons, dat alles is opgesloten in Gods raadsbesluiten. God heeft ze in Zijn raadsplan bepaald en ze kómen door de hand van Christus, die de zegels van de boekrol opent! Dat doet niets af van de ernst van de oordelen en van de verschrikkingen van de dood. Maar kinderen van God mogen weten: het zijn middelen die de HEERE gebruikt! Het rode, het zwarte en het grauwe paard, zijn middelen, om het witte paard het einddoel te laten bereiken! Het Koninkrijk van Christus komt straks in heerlijkheid dat is niet tegen te houden!

 

Troost

 

Ook kinderen van God kunnen vandaag te maken krijgen met de macht van het tweede paard, dus met geweld. geweld door vervolging, of door oorlog en terreur. Ook gelovige kinderen van God kunnen in hun eigen leven  de gevolgen ervaren van economische crisis. Ook als gelovig kind van God kan je een ernstige ziekte krijgen. Je bent als christen niet immuun voor het Coronavirus.  Je doet er goed aan om net als ieder ander mens de aangegeven maatregelen op te volgen.

Máár, als je schuilt bij het Lam, Christus, als je geraakt bent door de pijlen van de eerste ruiter, als je je hebt laten overwinnen door het evangeliewoord van Christus dan mag je zeker weten dat geen macht ter wereld, ook niet de dood, nee dat niets je kan scheiden van liefde van Christus. Ja, dat je méé mag in de overwinning! Wat een troost dat je een veilige schuilplaats hebt! Dat je veilig bent bij Hém. die ons kent en je ziet!

 

Door het geloof zie je ook dat de gang van Gods gerichten nog wordt ingehouden! Dat zie je ook bij het vierde paard. Daar staat in vers 8: Zijn macht om te doden betreft ‘slechts’ het vierde deel van de aarde. Dat is veel maar láng niet het geheel! God legt zijn gerichten nog aan banden! Het einde is er nog niet! Het is nóg de tijd waarin er ruimte is voor de genade van God.

 

Roepstem

 

Als je nadenkt over de dingen die er gebeuren in de wereld, als je de berichten volgt over het Coronavirus  en over oorlogsgeweld en vluchtelingencrisis, bedenk dan: Hij gebruikt ook déze dingen om de mensen terug te leiden naar Hem toe!   

Het klinkt als een machtige roepstem: Hóór naar het Woord van de God die lééft!

Luister naar die roepstem! Geloof en kom tot inkeer! Láát je overwinnen door de ruiter op het witte paard.  De HEERE wil Zich ontfermen over elk die zich bekeert.

Het Woord van Gods Koninkrijk spreekt nog steeds van genade waardoor je gered wordt!

 

Amen.