Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Kerkgeschiedenis in Katwijk

 

Redactie een in waarheid

05-11-22

 

We ontvingen het volgende persbericht van DGK Rijnsburg e.o.

 


 

Kerkgeschiedenis geschreven in Katwijk

 

Op zondag 30 oktober, precies één jaar na de eerste dienst van de Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o., zijn de verkozen ambtsdragers bevestigd en is deze kerk geïnstitueerd en aangesloten bij het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld).

 

De Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. is gevormd uit leden van de GKv Rijnsburg en de GKv Katwijk die reeds lange tijd moeite hadden met de ontwikkelingen in die kerken. De reden van het verlaten van de genoemde GKv-kerken ligt in de koers die de kerkenraden zijn ingeslagen op basis van Synodebesluiten, die niet overeenkomen met de Bijbel.

 

De eerste bijeenkomst van Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. vond plaats op 31 oktober 2021 In Katwijk. Er is altijd voorziening geweest in de Dienst van het Woord die tweemaal per zondag wordt gehouden. Het grootste deel van de preekvoorziening werd verzorgd door drs. G. den Dulk.

Zo is onze gemeente gegroeid van ca. 30 leden tot ruim 60 leden. Dit ervaren wij als Gods zegen op het kerkvergaderend werk.

 

Op zondagmorgen 30 oktober jl. werd een bijzondere eredienst gehouden. Ds. C. Koster van de DGK Lansingerland heeft met toestemming van de classis Zuidwest de ambtsdragers (4 ouderlingen en 2 diakenen) bevestigd. Hierdoor is de Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. volwaardig kerk van Christus geworden waarin de sacramenten mogen worden bediend en de herderlijke zorg kan worden verleend door de kerkenraad.

 

Ds. H. Sj. Wiersma van de Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg heeft het Woord bediend met als tekst: 1 Petrus 2: 4 en 5a.

Het thema was:

 

Bouwen aan het huis van God:

  1. De HEERE wil jou gebruiken
  2.  om op Christus
  3.   Zijn gemeente te bouwen
  4.    door Zijn Woord.

Na afloop van de eredienst hebben de bevestigde ambtsdragers voor het oog van de gemeente hun handtekening gezet onder het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers. Er zijn toespraken gehouden door ds. C. Koster en ds. H.Sj. Wiersma.

 

Naast de gemeenteleden waren er ca. 40 bezoekers die de dienst bijwoonden zoals genodigden en belangstellenden. Het geheel had een feestelijk karakter.

 

De gemeente is blij en dankbaar voor de nieuwe fase die nu is ingegaan. Vanaf heden is de naam van deze gemeente van Christus: De Gereformeerde Kerk (hersteld) Rijnsburg e.o. Het is een nieuw hoofdstuk in de kerkgeschiedenis.