Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode DGK Lutten – Nieuws 1

 

D.J. Bolt

15-01-22

 

Door de pandemie lag het vergaderwerk van de generale synode Lutten al enige tijd stil. Met name over de samensprekingen tussen DGK en GKN ontvangen we belangstellende vragen. Is er voortgang en hoe gaat het verder?

Onderstaande brief gericht aan de scribae van de DGK gemeenten geeft daarover belangrijke nieuws, waard om door ieder kennis van te nemen. Laat er veel gebed zijn voor dit werk van de kerkelijke vergaderingen van DGK en GKN.

 


 


 

Assen, 21 december 2021

 

Geachte broeders scribae,

 

Onlangs ontving u van het moderamen van de GS Lutten een email in verband met het uitstellen van de synodezitting van 11 december. Naast de coronasituatie was een belangrijke reden dat er noodzakelijk overleg nodig is tussen de deputaten van DGK en GKN. Inmiddels heeft er overleg tussen deputaten plaatsgevonden. Dit overleg, dat in goede harmonie plaatsvond, maakte duidelijk dat we in afwachting zijn van de uitkomst van de kerkelijke vergaderingen van de GKN. Hun classis Noord hoopt medio februari 2022 te vergaderen. Dan zal ook het samenroepen van een GKN-synode opnieuw besproken worden.

 

In verband hiermee heeft het moderamen overleg gehad met deputaten ACOBB. Deze deputaten hebben laten weten dat het voor de bespreking van het rapport van deputaten ACOBB/EGB belangrijk is om zo mogelijk parallel te vergaderen met de synode van de GKN. En dat het daarom op dit moment van belang is om te wachten op verdere stappen van de kerkelijke vergaderingen van de GKN.

 

Het moderamen heeft hierover overleg gehad met de afgevaardigden. Omdat er voldoende grond is om enig geduld op te brengen is besloten om de volgende synodevergaderingen op deze data D.V. te houden:

  • Zaterdag 29 januari 2022: behandeling van alle overige en openstaande zaken
  • Zaterdag 5 maart 2022: behandeling van het rapport ACOBB en aanverwante zaken.

Eventueel kunt u deze brief gebruiken om uw gemeente te informeren.

 

We wensen u gezegende feestdagen toe en Gods zegen voor het jaar 2022.

 

Hartelijke groeten,

Namens het moderamen,

 

M. Dijkstra, scriba 2 GS Lutten 2021/22

 

Pagina 1 van 1