Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

DGK Amersfoort zelfstandig

 

Redactie een in waarheid

07-07-18

 

Persbericht - DGK Amersfoort zelfstandige gemeente

 

De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Amersfoort e.o. is met ingang van zondag 1 juli 2018 een zelfstandige gemeente. Deze gemeente was voorheen wijkgemeente van DGK Lansingerland. In de afgelopen jaren zijn, dankzij een groeiend ledenaantal, al veel taken door de gemeente zelf ingevuld. Door deze mooie ontwikkeling is besloten om over te gaan tot volledige verzelfstandiging. Daartoe heeft de classis Zuid-West van het kerkverband enkele weken geleden toestemming gegeven. Dus vanaf juli 2018 is Amersfoort niet meer een wijkgemeente, maar een zelfstandige kerk binnen het kerkverband van DGK.

 

De gemeente heeft nu zes ambtsdragers, waarvan de helft ouderling en de helft diaken is. Ds. C. Koster was voorheen de eigen predikant van de gemeente, in combinatie met de gemeente Lansingerland. Met het zelfstandig worden van Amersfoort is de gemeente ook vacant geworden. Ds. Koster is nu consulent van de gemeente geworden, in een uitgebreid consulentschap. Zo zal hij ook in de komende tijd bijna elke zondag wel voorgaan in één van de zondagse erediensten. En blijft hij ook pastorale taken op zich nemen.

 

De zondagse erediensten van DGK Amersfoort vinden sinds zondag 3 juni 2018 plaats in Woudenberg. De gemeente is aangesloten bij het kerkverband van DGK. Dit is een kerkverband dat zich kenmerkt door Bijbelgetrouw onderwijs, waarin wordt vastgehouden aan de Drie Formuleren van Enigheid. Er is een verbondsmatige prediking en het kerkverband heeft alleen mannelijke ambtsdragers. Dit kerkverband is ontstaan in 2003 en bestaat uit christenen waarvan de meesten voorheen lid waren in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Maar vanwege de nieuwe en on-Bijbelse koers van die kerken zijn ze daar uit weg gegaan.

 

Algemene informatie van DGK Amersfoort
Adres waar de zondagse erediensten gehouden worden: Henschoterlaan 44, Woudenberg
Erediensten worden belegd elke zondag om 10.00u en 16.30u. Contactadres voor meer informatie, br. J. Bruijn, tel. 0341-470579, e-mail: contact@dgk-amersfoort.nl
Meer informatie kunt u vinden op onze website: http://dgk-amersfoort.nl/

 

18-06-2018