Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Persverslag

 

Redactie een in waarheid

04-03-17

 

Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van De Gereformeerde Kerken (DGK) en Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) met elkaar gesproken. We ontvingen onderstaand persverslag daarvan. Zie ook Vastberaden nee 9, in de rubriek Kerkverband.

 


 

Gezamenlijk persverslag namens DGK en GKN afgevaardigden

 

Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van De Gereformeerde Kerken (DGK) en Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) met elkaar gesproken. Tussen beide kerken is er gesprek sinds begin 2016 en ligt er een briefwisseling. De agenda van de bespreking van 17 februari bestond uit het bespreken van die briefwisseling en de toelichting die daarop vanuit de GKN gegeven zou gaan worden volgens de opdracht die de GKN synode op 17 november jl. daartoe gegeven heeft.

 

De broeders van de GKN hebben op 17 februari toegelicht waar moeiten zijn ontstaan met de door de DGK aan deputaten ACOBB verstrekte opdracht en bijbehorende door DGK op het internet gepubliceerde agendapunten. De broeders van beide kerken hebben hierover gesprek gevoerd. Over en weer is toegelicht hoe moeiten zijn ontstaan en hoe teleurstellingen zijn gevoeld op basis van op internet verspreidde agendapunten en daarop naar elkaar toe verstuurde brieven. Er is ruim de tijd genomen om elkaar toe te lichten wat de achterliggende motivatie, bedoeling en strekking daarvan was en is. Er is doorgesproken over de door DGK in haar acta gepubliceerde agendapunten en over allerlei andere aspecten uit de briefwisseling tussen DGK en GKN. Dit heeft over en weer verhelderend gewerkt. Duidelijk is geworden: het fundament van de kerk is Schrift en belijdenis. De kerkorde, kerkelijke rechtspraak en kerkgeschiedenis behoren niet tot het fundament zelf. De punten uit de acta van DGK zijn bedoeld als agendapunten voor een gesprek en hebben niet de bedoeling een oordeel richting de GKN uit te spreken. Ook zijn ze niet bedoeld als voorwaarden voor het gesprek.

 

De afgevaardigden van de DGK en GKN hebben uitgesproken dat ze het als een positief gesprek ervaren hebben dat openingen geeft, en tevens is naar elkaar uitgesproken dat er blijdschap is over het gevoerde gesprek, de openheid en de opheldering.

 

De afgevaardigden van de GKN zullen dit ook op hun volgende synode van 18 maart naar voren brengen en bespreken.

 

De vergadering is afgesloten met gebed: of de Here Zelf de toenadering tussen beide kerken wil zegenen.