Ethiek

Schriftoverdenkingen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Zoomers

 

D.J. Bolt

04-04-20

 

Na de bevrijding in 1945 ontstond er een hoge vlucht in geboorten, het was booming, zo heet dat in het Engels. Dus als u geboren bent in de periode 1945-1955 dan bent u een boomer[1]! Maar liefst 2,4 miljoen kinderen werden in die periode geboren! Vandaar dat mensen die toen het levenslicht zagen boomers zijn gaan heten.

De leeftijd van een boomer is dus nu tussen de 65 en 75 jaar. Dat is wel schrikken in deze coronatijd. Want wie worden er nogal door het virus getroffen, zie deze grafiek.

 

 

Als we de RIVM-grafiek mogen geloven, is het overgrote deel van degenen die bezwijken aan het virus is boomer of ouder! De grijze golf zoals deze generatie ook wordt getypeerd, bevindt zich in de doodsvallei.

De situatie in Nederland blijft ondanks alle maatregelen verre van rooskleurig. Er is veel terechte ontzetting over de ontwikkelingen in Noord-Italië en Spanje maar in het lijstje van ergst getroffen landen staat op dit moment ons land onmiddellijk achter deze twee! En er is nog láng geen sprake van een eindetunnellicht in zicht. De grafieken blijven een stijl omhoog lopend exponentieel verloop tonen[2]:

 

Er worden enorme inspanningen geleverd om het virus in verspreiding en door bestrijding te temmen. De productie van medisch materiaal is tot maximaal mogelijke hoogte opgevoerd. Kunnen we de krommen neerbuigen?

De paniek sloeg toe toen bleek dat de heel voorzichtige verwachtingen van voldoende IC-ziekenhuisbedden er mogelijk toch faliekant naast zitten. Wanhopig zaagde bijvoorbeeld de NOS-presentator een Intensive Care-professional erover door en smeekte haast om een lichtpuntje. 

Maar dag in dag uit blijken de besmetting- en dodengrafieken hun autonome gang naar de ondergang van nog vele boomers en ook anderen voort te zetten. Zouden wij ze in dit tijdsgewricht niet beter doomers kunnen noemen, tot ondergang gedoemden?

 

Wat ik moet kiezen …?

 

We leren als 'gewone mensen' een nieuw woord in deze tijd: triage: dat is een medische beoordeling van slachtoffers zoals bij grote(re) ongevallen, rampen, pandemieën en de spoedeisende-hulpafdeling in ziekenhuizen gebeurt. Zo verschenen de afgelopen tijd voor de ingangen van ziekenhuizen tenten waarin corona-besmette personen opgevangen en beoordeeld worden of zij er behandeld kunnen en moeten worden.

Maar als er straks niet meer voldoende medische capaciteit is in personeel en in materieel – dus periode 'code zwart' wordt ingeluid -, wat dan? Als er meer patiënten aangevoerd worden dan er plaats voor is? Prangende vragen dienen zich aan bij 'selectie aan de poort'. Want wat zijn criteria waarop hulp aan de zieken wel of niet moet plaatsvinden?:


- leeftijd,
- medische staat,

- onmisbaarheid (medici, zielzorgers, ouders gezinnen)

- kans op overleven

- verwachting levenskwaliteit na herstel

- …

?

 

Stel eens de situatie waarin gekozen moet worden tussen een boomer en een vader van een jong gezin - tussen een bejaarde die graag voor zijn echtgenoot blijft zorgen en een man die nodig is in de opvoeding van zijn vier kinderen? Wat moet hier toch de goede beslissing zijn? En wie kiest, wie heeft het laatste doorslaggevende woord in deze zaak van leven of dood? Is het niet veel te zwaar voor ons, gaat die niet ons menselijk vermogen te boven daarover een beslissing te nemen? Maar toch moet gekozen worden, er is geen ontwijken aan immers!

 

Overwegingen
 

Wij kunnen geen antwoord geven op deze ingrijpende vragen. De komende tijd zullen rond dit onderwerp de discussies zich ongetwijfeld nog meer toespitsen als inderdaad door gebrek aan middelen het selectieproces verder moet worden ingezet.

Als christenen zouden we elkaar kunnen helpen met overwegingen in zo'n zware zaak die voor een aantal onder ons waarschijnlijk actueel zal worden, zowel voor medici als patiënten.
We willen enkele opmerkingen maken die misschien het denken er over wat verder kunnen helpen.

 

In de Schrift doet zich een situatie voor waarin iemand ook deze keuze overweegt wat hij moet doen: kiezen voor leven of sterven. Hij, Paulus, vraagt zich dat af in de brief aan Filippenzen. Zijn dilemma is

 

… het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.

Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan

en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Fil. 1:21-24

 

Ten diepste is dit het dilemma dat de christen ervaart! Het Schriftgedeelte geeft niet een simpel ja-nee antwoord op de leven-of-dood-vraag in de triagetent, temeer omdat Paulus kennelijk wist dat hij nog zou blijven leven (vs 25). Maar het laat wel licht schijnen in de slagschaduw die over ons leven valt. Het geeft aan dat leven mét en vóór Jezus Christus het kader van de overwegingen bepaalt.  

 

Onze Heiland is Degene die ook voor zo'n ultiem dilemma heeft gestaan: de opoffering van heerlijk hemels leven voor ons, die zelfs nog vijanden van Hem waren. Hij had het onvoorstelbaar zwaar met de consequenties ervan. Toch gaf Hij het bloedzwetend over: Vader laat uw wil geschieden! (Luk. 22:44)

Laten we om die genade bidden als 'ons uur' komt. Dat we het zó kunnen overgeven!

 

Grafieken krommen zich steeds beangstigender de hoogte in. Maar zouden we er ook niet vingers in kunnen zien die omhoog wijzen, naar de hemel? En omhoog kijken in het verlengde ervan naar Christus die zit in Vaders troon vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden? Die grafieken markeren immers de voortgang in zijn plannen, zijn zichtbare en hoorbare stappen op weg naar zijn komst, ook oproepen tot geloof en bekering!

Er valt een slagschaduw over het leven van mensen en volken nu. Maar juist in die donkerheid vernachten wij in de schaduw van de Almachtige (Ps 91). Dan verliest onze gezondheid het mogelijk van het virus, maar zijn we wel meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad (Rom. 8:37). Laten we ons daarop concentreren, daarop 'inzoomen' in de vragen die ons kunnen bestormen.

Zoomers dus, in plaats van doomers.

 

NOTEN


[1] Spreek uit 'b  oe  mur'.

[2] De grafieken zijn door mijzelf bijgehouden tot en met vrijdag 3 april 2020 op basis van de dagelijkse RIVM data.
Overigens, het ND van 4 april 2020 meldde dat het aantal doden door corona hoogstwaarschijnlijk nog aanzienlijk hoger is, mogelijk 2x zo hoog. Dat komt omdat degenen die in verpleeghuizen of thuis sterven niet allemaal meer getest worden of zij het coronavirus hebben.