Nieuwe artikelen
Signalen

  Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Generale Synode DGK Lutten - Notulen 070522

 

Ds C. Koster, synodescriba 1

21-05-22

 

HOOFDSTUK 2 – Kerkregering

 

ARTIKEL DEPUTATEN ZSM

 

Verslag van de zitting op zaterdag 7 mei 2022.

 

Deputaten geven aan dat er misschien wel gebruik gemaakt kan worden van de klachtencommissie van het Landelijk Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische kerken (LMSMRK), maar daar is nog niet met zekerheid iets over te zeggen op dit moment. De commissie (zonder br. Bruinius) geeft aan dat een belangrijk aspect in de discussie op de synode was het verschil van inzicht of er wel of niet een eigen klachtencommissie moet komen. De commissie doet een voorstel om geen klachtencommissie uit ons eigen kerkverband te benoemen gezien de omvang van ons k...

Lees verder....