Ethiek

Kerkverband

Signalen


Meditatie
Elke woensdagavond van 19.00 tot 19.20 uur.
Ds. M.A. Sneep en ds. H.G. Gunnink

https://kerkdienstgemist.nl/stations/788-Gereformeerde-Kerk-Groningen

Schriftoverdenking
Elke woensdagavond van 20.30 tot 20.50 uur.
Ds. C. Koster

https://dgk-lansingerland.nl/nieuws/live-kijken Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Persbericht DGK Classis Zuid-West

 

DGK Classis Zuid-West

14-11-20

 

Zaterdag 7 november jl. werd door de classis Zuid-West van De Gereformeerde Kerken (hersteld) in Nederland het preparatoir examen afgenomen van P. Heres. Hij is daarbij geslaagd.

 

Met dankbaarheid deelt de classis mee dat zij met volle vrijmoedigheid kandidaat P. Heres beroepbaar verklaart en hem het recht geeft om gedurende één jaar in de kerken te proponeren.


 Klik hier om naar de volledige item te gaan


Persbericht DGK Assen-Emmen

 

Redactie een in waarheid

03-10-20

 

We ontvingen het volgende persbericht van DGK Assen-Emmen.

 

 


 

 

P e r s b e r i c h t

 

Door een sterke groei in de laatste jaren van DGK Assen en een lichte krimp bij DGK Emmen rezen er zowel binnen als buiten beide gemeenten vragen m.b.t. de onderlinge...

Klik hier om naar de volledige item te gaanPersbericht BBK september 2020

 

Redactie een in waarheid

03-10-20

 

De redactie ontving onderstaand persbericht van de deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerk van De Gereformeerde Kerken (hersteld).

 


 

Persbericht BBK september 2020

 

Vanwege het coronavirus heeft het vergaderwerk van deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) helaas enige tijd stilgelegen. Maar in september zijn we als deputaten...

Klik hier om naar de volledige item te gaanPersverslag

 

Redactie een in waarheid

19-09- 20

 

We ontvingen het volgende persverslag van samensprekingen van de DGK- en GKN-kerkverbanden.

 


 

persverslag

 

Vanwege de restricties met betrekking tot corona hebben deputaten ACOBB (DGK) en EGB (GKN) sinds maart dit jaar niet kunnen vergaderen. Gelukkig zijn de gesprekken tussen beide kerkverbanden op weg naar kerkelijke eenheid op 2 september weer hervat. Tijdens deze...

Klik hier om naar de volledige item te gaanDe verloren zus

 

Onderstaand rapport over de Nederlandse GKv en hun relatie met de Free Reformed Churches of Australia verscheen in Una Sancta – kerkblad FRCA Australië - 4-4-2020.

We publiceren het omdat het ook ons raakt en we graag willen meeleven met de broeders en zusters daar.

 


 

Rapport over de Nederlandse kerken

 

B. Veenendaal

Ds. R.D. Anderson

 

Een zuster in...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief