Ethiek

Kerkverband

Signalen

Vernieuwde online cursus Schepping en Evolutie met dr. Mart-Jan Paul

Waar komen we vandaan? Schiep God de aarde in zes letterlijke dagen of moeten we de Bijbel anders lezen? Logos Instituut biedt in het najaar van 2022, van september tot december, een vernieuwde cursus over Schepping en Evolutie aan. Voor iedereen die graag wil weten wat de kern van de discussie over dit thema is.

Meld u nu aan. Er is nog een aantal plaatsen vrij.
Aanmelden kan tot en met 30 juni 2022.

https://logos.nl/agenda/cursus/


 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:No again

 

D.J. Bolt

12-03-22

 

The GKN classis Noord of February 17, 2022 was eagerly anticipated. There, the request would again be raised to convene an extraordinary GKN synod to give further shape to the matter of unification of DKG and GKN. This is because the DGK synod Lutten also meets during this time so that matters can be discussed again and, if necessary, decisions are taken aimed at further steps towards unity.

The request was again discussed because the same GKN classis Noord had already refused to cooperate...

Klik hier om naar de volledige item te gaanOpnieuw nee 2

 

D.J. Bolt

12-03-22

 

Het vorige artikel heeft wat aandacht getrokken van zowel broeders en zusters in GKN als DGK. Zo werd er door br. J.F. de Leeuw zelfs een 'open brief' aan gewijd. Wellicht is het goed om nog op enkele punten in te gaan. Persoonlijke zaken aan mijn adres laat ik rusten.

 

'Truc'

 

In mijn vorige artikel schreef ik:

 

'We zouden ook zó graag af...

Klik hier om naar de volledige item te gaanOpnieuw nee

 

D.J. Bolt

26-02-22

 

Met spanning is uitgezien naar de GKN classis Noord van 17 februari jl. Daar zou opnieuw het verzoek aan de orde komen een buitengewone GKN-synode bijeen te roepen om de zaak van eenwording verder gestalte te geven. In deze tijd immers vergadert ook de DGK-synode Lutten zodat er over een weer zaken zouden kunnen worden besproken en eventueel besluiten gericht op verdere stappen richting eenheid genomen.

Het verzoek kwam opnieuw aan de orde want dezelfde classis had 7 oktober vorig jaar al...

Klik hier om naar de volledige item te gaanEen roep om eenheid

 

Redactie een in waarheid

15-01-22

 

In het Nieuwsblad van de Hersteld Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Spakenburg stond een brief die de kerkenraad stuurde aan de generale synoden van DGK en GKN. Het schrijven toont de positie van deze gemeente t.o.v. van beide kerkverbanden en laat haar vurig verlangen horen naar kerkelijke eenheid.

 Klik hier om naar de volledige item te gaanGenerale Synode DGK Lutten – Nieuws 1

 

D.J. Bolt

15-01-22

 

Door de pandemie lag het vergaderwerk van de generale synode Lutten al enige tijd stil. Met name over de samensprekingen tussen DGK en GKN ontvangen we belangstellende vragen. Is er voortgang en hoe gaat het verder?

Onderstaande brief gericht aan de scribae van de DGK gemeenten geeft daarover belangrijke nieuws, waard om door ieder kennis van te nemen. Laat er veel gebed zijn voor dit werk van de kerkelijke vergaderingen van DGK en GKN.