Ethiek

Kerkverband

Signalen

Genderdiversiteit of man en vrouw?
Lezing mevr. I. Slump-Schoonhoven


DV woensdag 4 maart 2020
GKv kerkgebouw 'De Burcht', Van Schothorststraat 24, Barneveld
Aanvang 20.00 uur, inloop van 19.30 uur

Meer info: samengereformeerd.nl/4-maart-2020/

  Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Persbericht DGK en GKN

 

Woensdag 29 januari 2020 hebben deputaten van GKN en van DGK elkaar ontmoet. Deze ontmoeting vond plaats op grond van de uitspraken van beide synodes waarin ze elkaar herkennen als kerken van Jezus Christus.

In overeenstemming met de wederzijdse instructies is met dankbaarheid gesproken over de weg naar het samengaan in één kerkverband. De deputaten zullen zo de HERE wil in maart 2020 verder met elkaar spreken.

Als er in de nabije toekomst en vanuit voortgaande besprekingen meer concreet te vertellen is, doen we daarvan...

Klik hier om naar de volledige item te gaanDGK en GKN

Persbericht

 

Woensdag 29 januari 2020 hebben deputaten van GKN en van DGK elkaar ontmoet. Deze ontmoeting vond plaats op grond van de uitspraken van beide synodes waarin ze elkaar herkennen als kerken van Jezus Christus. In overeenstemming met de wederzijdse instructies is met dankbaarheid gesproken over de weg naar het samengaan in één kerkverband. De deputaten zullen zo de HERE wil in maart 2020 verder met elkaar spreken. Als er in de nabije toekomst en...

Klik hier om naar de volledige item te gaanZo?! 7

 

D.J. Bolt

13-01-20

 

Waar ging het in deze serie ook al weer om? Even een opfrisbeurt uit Zo?! 5:

 

In een gesprek tussen de broeders mr. E. Bos (GKv) en J.F. de Leeuw (GKN) ging het over het recht van afscheiding. Bos memoreerde dat wijlen prof. J. Kamphuis bezwaren had tegen de afscheiding van de 'nieuwe vrijgemaakten'. Volgens hem was de 

 

'kern van het bezwaar...

Klik hier om naar de volledige item te gaanZó?! 6

 

D.J. Bolt

14-12-19

 

De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) nam een aantal belangwekkende besluiten in reactie op het resultaat van de samensprekingen met de DGK-deputaten voor kerkelijke eenheid (ACOBB) alsmede voorstellen van hun deputaten Eenheid gereformeerde belijders (Egb). 

Om helder voor ogen te hebben waar de samensprekende kerken staan, geven we eerst het aangevulde geschiedenisoverzicht van de contacten tussen DGK en GKN weer, gevolgd door de besluiten van hun laatstgehouden...

Klik hier om naar de volledige item te gaanZo?! 5

 

D.J. Bolt

30-11-19

 

In een gesprek tussen de broeders mr. E. Bos (GKv) en J.F. de Leeuw (GKN) ging het over het recht van afscheiding. Bos memoreerde dat wijlen prof. J. Kamphuis bezwaren had tegen de afscheiding van de 'nieuwe vrijgemaakten'. Volgens hem was de 

 

'kern van het bezwaar van professor Kamphuis dat er geen kerkelijke veroordelingen waren gevallen die de afgescheiden ambtsdragers had­den getroffen. Men kan het met be­paalde kerkelijke uitspraken oneens zijn, maar wanneer er...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief