Ethiek

Synodeverslagen

Signalen

DE EERSTE VROUW MAG PREKEN IN DE GKV!
GERRY BOS (60) UIT DRONTEN-ZUID heeft van classis Hattem preekconsent gekregen. Slecht ÉÉN kerk hield zich afzijdig. (ND 09-06-18)

Informatiebijeenkomst Den Bos
MAN/VROUW EN AMBT, NADER BEZIEN

Dr. P. Boonstra, predikant van de GKv Bussum-Huizen
Woensdag 20 juni 2018, 20.00 uur.
De Wederkomstkerk
Rijnstraat 20, 's-Hertogenbosch


 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:GS Meppel – Impressie 05 / Homo Quaestio 4

 

D.J. Bolt

26-05-18

 

Vorige keer gaven we enig commentaar op de Pastorale Handreiking (PHR) voor het omgaan met broeders en zusters met een homofiele oriëntatie. Een commissie onder leiding van ds. M. van Loon had deze na noeste arbeid samengesteld. Het stuk zou de kerken moeten helpen om op verantwoorde manier met homo's en lesbiennes om te gaan. Maar onze klemmende vraag was t.a.v. deze PHR

 

wie worden in de PHR pastoraal 'de hand gereikt'? Degenen die, misschien al hun leven lang,...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGS Meppel – Impressie 05 / Homo Quaestio 3

 

 

D.J. Bolt

12-05-18

 

We noemden het een briljante idee van ds. Stolper: een pastorale handreiking als antwoord op de urgente vraag van classis Hardenberg. Want broeders en zusters met homofiele gevoelens hebben het zwaar in onze verworden wereld. Dat deze verdorven is zal voor christenen buiten kijf zijn. Twee voor zichzelf sprekende voorbeelden.

 

Enige tijd terug demonstreerde het programma Spuiten en slikken van de zender BNNVARA voor een...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGS Meppel – Impressie 05 / Homo Quaestio 2

 

D.J. Bolt

17-03-18

 

Een van de (drie) grote zaken die aan de orde kwam op de generale synode van Meppel 2017 was de vraag van de classis Hardenberg over de plaats van homo's in de kerk. De behandeling ervan, alsook de uitkomst van de besprekingen op de synode is opmerkelijk. We willen daar de komende tijd aandacht aan geven. Eerder publiceerden we al een indruk in de eerste aflevering in de serie met bovengenoemde titel. Maar er is meer dat nadere beschouwing waard is want ook op dit punt laat de GKv zien welke koers zij is...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGS Bunbury 2018 - Vooruitblik

 

Redactie een in waarheid

03-03-18

 

De Free Reformed Churches of Australia (FRCA) houden dit jaar weer een generale synode. De kerken hebben een zusterkerkrelatie met de GKv.
We zijn zeer belangstellend naar het wel en wee van de FRCA waar we ons mee verbonden voelen. We hopen regelmatig informatie door te geven om zo mee te kunnen leven. We houden ons daarom aanbevolen voor berichten uit het Australische continent! Dat mag in het Engels.

 

Vandaag nemen we een voortuitblik over van dr. W....

Klik hier om naar de volledige item te gaanGS Meppel – Impressie 08 / GKv/NGK fusie Kampen 6

 

D.J. Bolt

17-02-18

 

We willen nog naar een laatste interessante toespraak luisteren: die van dr. A.J. Plaisier, voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze outsider had bepaald zijn mening over de voorgenomen vereniging van GKv en NGK. En meer dan dat…

 

Als gebruikelijk bieden we eerst weer een samenvatting van de toespraak en geven vervolgens enkele (bij)gedachten die bij ons opkwamen weer.
De volledig toespraak is opgenomen in Verslag 22, click
Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief