Ethiek

In de pers

Signalen

Genderdiversiteit of man en vrouw?
Lezing mevr. I. Slump-Schoonhoven


DV woensdag 4 maart 2020
GKv kerkgebouw 'De Burcht', Van Schothorststraat 24, Barneveld
Aanvang 20.00 uur, inloop van 19.30 uur

Meer info: samengereformeerd.nl/4-maart-2020/

  Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Signalen 98

 

R. Sollie-Sleijster

22-02-20

 

De vragen van een ouderling uit Huizen

Nd 10-2-2020

 

‘Heeft hij het echte nieuws gemist op de CGK-synode?’, zo vraagt Gerard ter Horst, kerknieuwsredacteur van het ND, zich af.  Ouderling Leen Mak stelde namelijk vragen, die de betekenis van zijn eigen kerkverband overstegen.

Wat was het geval? Officieel was de keuzevraag: onverkort vasthouden aan de landelijke afspraken òf...

Klik hier om naar de volledige item te gaanFusie GKv–NGK, voorbarig?

 

D.J. Bolt

22-02-20

 

[Dit artikel verscheen eerder in De Bazuin]

 

Na de gemeenschappelijk synode van Gkv en NGK te Kampen, 11-11-19, is de toenadering van deze beide kerkengroepen in een stroomversnelling gekomen. Op veel plaatsen worden gemeenschappelijke kerkdiensten gehouden en gemeenten in elkaar geschoven.

De euforie is groot. Eindelijk, na meer dan 50 jaar, een heling van een kerkelijke breuk. Iedereen weet hoe moeilijk dat is. Wie zou dan nu niet blij...

Klik hier om naar de volledige item te gaanSignalen 97

 

R. Sollie-Sleijster

08-02-20

 

Een nieuwe orde en het krabbende anker

Nader Bekeken – januari 2020

 

De nieuwe conceptkerkorde die is opgesteld voor de fusie van GKv en NGK maakt verschillende reacties los. In Signalen 95 gaven we weer wat ds. Jan Wesseling daarin verontrustte. Hij gaf aan dat veel van de gemaakte keuzes in deze kerkorde wijzen op een meegaand en pragmatisch karakter.

Het concept is te ‘volgend’...

Klik hier om naar de volledige item te gaanCGK waarheen?

 

D.J. Bolt

08-02-20

 

Het zijn spannende dagen voor de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hun generale synode, die bijeenkomst in Nunspeet, heeft met moeilijke onderwerpen te maken: openstelling van kerkelijke ambten voor vrouwen en ook toelating van samenlevende homoseksuelen tot het Heilige Avondmaal. De besprekingen worden zwaar belast doordat verschillende samenwerkingsgemeenten, maar niet alleen die, tegen kerkelijke afspraken in, besluiten namen. Het geeft heel veel beroering en moeite. In Nederland maar ook in het buitenland....

Klik hier om naar de volledige item te gaanSignalen 96

 

R. Sollie-Sleijster

25-01-20

 

“CGK die afwijkt van landelijk besluit, moet kerkverband verlaten”

RD 22-1-2020

 

Een meerderheidsrapport van de commissie die het rapport van deputaten eenheid CGK bestudeerde, adviseert de GS:

 

“wanneer een kerkenraad onwillig is besluiten van een meerdere vergadering t.a.v. de leer, de orde en de tucht, uit te voeren, zal de meerdere vergadering de band met...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief