Printen

Landelijke Dag

 

Redactie een in waarheid
08-09-12

 

We ontvingen het volgende persbericht.

 


 

Persbericht

 

Op zaterdag 29 september 2012 zal er D.V. een vergadering worden gehouden in de Immanuëlkerk te Bunschoten met als thema:

 

Samen graag Gereformeerd

 

Deze vergadering is georganiseerd door de predikanten die verbonden zijn aan de website www.gereformeerdekerkblijven.nl .

Tijdens het morgengedeelte zal gesproken worden door prof. dr. J. Douma en dr. J.W. Veltkamp. De dagvoorzitter is ds. J.R. Visser. Ook zal een verklaring gepresenteerd worden waarin een kort overzicht wordt geboden van ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die het gereformeerde karakter van het kerkelijke leven onder druk zetten. Hierover zal in het middaggedeelte doorgesproken kunnen worden.

Deze vergadering is bedoeld om te bemoedigen, voorlichting te geven en een bezinning te starten over de vraag hoe we verder moeten in de huidige verwarrende situatie waarin kerken en kerkleden steeds verder uit elkaar groeien. De dag is dan ook getypeerd als: Dag van bemoediging voor wie vandaag gereformeerd wil blijven.

De vergadering begint om 10.00 uur en zal rond 15.30 uur afgesloten worden.

 

Meer informatie zal op de bovengenoemde website verschijnen.

 


Graag geven we dit bericht door. Het lijkt ons van groot belang dat broeders en zusters die hoe langer hoe meer in de moeite komen door ontwikkelingen in onze kerken elkaar ontmoeten. En ook perspectief wordt geboden hoe zij verder moeten. Velen smachten naar een weer gezond gereformeerd kerkelijk leven dat ze al zolang moeten missen. Anderen hebben al afscheid genomen van de GKv.

Waar gaat het heen? Beter, wat is het antwoord op de vraag: welke richting wijst Christus ons? We hopen en bidden dat de Landelijke Dag zal helpen bij beantwoording van die centrale vraag.

In elk geval, laat ieder komen die zich betrokken weet bij de kerk in haar moeitenvolle situatie en worstelt om de goede weg te vinden achter Christus aan.

  

Bijgevoegd zijn twee affiches die we van de organisatie ontvingen. Laat ieder deze in zijn of haar kerkgebouw ophangen zodat er zo veel mogelijk bekendheid aan deze dag wordt gegeven:

Poster in kleur


Poster zwart/wit