Printen

RUSTeloos belijden

 

D.J. Bolt

23-09-23

 

Enige weken geleden werd ik blij verrast want op de liturgie stond Gezang 3, de op muziek gezette Apostolische Geloofsbelijdenis. Het was al jaren geleden dat we dit gezang samen gezongen hadden. En ook, zo bleek mij toen ik het begeleidde, kende de gemeente het lied nog heel goed. Er werd uit volle borst gezongen!

 

Het lied is melodisch niet het meest eenvoudige gezang. M.n. de overgangen van het einde van een liedregel naar de volgende zijn soms wat ongewoon. Want bij het overgrote deel van de Psalmen zijn we gewend om een 'rust' tussen de regels te zingen, een 'halve noot' heet dat in muzikaal jargon. En dat doen gemeenten perfect, zo is mijn ervaring. Maar met gezang 3 ligt het iets anders. Meestal wordt in dit lied zonder zo'n rust weer aan de volgende regel begonnen, dus gewoon doorgezongen. Bovendien, en hiermee maakt de bedenker van de melodie, P. C. van Westering het ons nog weer moeilijker, soms is er tussen de regels wél een korte rust, een 'kwartnoot', zo heet dat, zie de 'kronkeltjes' aan het begin van de regels 10,11,16 en 22 van ons kerkboek. Dat moeten we dus even oefenen want zingen en begeleiden doen we natuurlijk zoals het in ons kerkboek staat. Anders wordt het een bende.

 

Nu is de eredienst niet bedoeld als een zangkoorrepetitie. Daarom is het goed thuis even wat oefenen om eigenaardigheden van de melodie eigen te maken, in 'ons systeem' te krijgen zoals dat heet. Daarvoor kan, zonder dat muzikale kennis nodig is, dit plaatje helpen.

 

In het plaatje zijn als voorbeelden enkele regels uit het gezang weergegeven. De dikke zwarte lijn erboven geeft ter ondersteuning hoe de melodie loopt. Bij de aangegeven pijlen 1,2 en 3 in deze voorbeelden wordt dóórgezongen, terwijl bij pijl 4 een kwartrust, dus 1 tik, in acht moet worden genomen.

Hoe oefen je dit? Nou, gewoon de maat tikken met een vinger zoals het eronder staat aangegeven. Of je laat voor je tikken met een tikkende klok (metronoom) op internet, www.metronoomonline.nl. Stel die in op 70 of 80. 't Is langzaam maar om te oefenen plezierig.

Eigenlijk kan het nog eenvoudiger, gebruik je eigen hartslag. Gewoon de duim van je linkerhand op de slagader van je rechterpols. Bij elke slag/tik zing je zoals aangegeven.
Paar keer doen, en je wilt en kunt niet meer anders!

Succes! 

 

Kwartnoot rust:

 

Halvenoot rust: