Printen

Uitnodiging Studie- en ontmoetingsdag ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2023

Kerngroep bezinning GKv

 

Op DV zaterdag 23 september 2023 organiseert de Kerngroep bezinning GKv een nieuwe studie- en ontmoetingsdag. Na eerdere bijeenkomsten in Bunschoten, op Urk en in Hoevelaken, hopen we deze keer samen te komen in Ermelo. Hopelijk centraal genoeg om vanuit het hele land goed te kunnen bereiken.

 

Hoofdspreker op deze dag is prof. dr. Herman Selderhuis, hoogleraar Kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de TU Apeldoorn. Wij hebben hem gevraagd zich vooral te richten op twee aanverwante onderwerpen die in de huidige actualiteit van wezenlijk belang zijn voor het gereformeerd kerkelijk leven.

 

Allereerst de vraag naar de normatieve betekenis van een gereformeerde kerkorde. Ligt er een verband met de Schrift en de belijdenis? Welke is dat? Of gaat het vooral om het vastleggen van gegroeide praktijken en spelregels voor de kerkelijke organisatie. Uiteraard denken we hierbij aan de verschuivingen in de nieuwe KO 2023 van de gefuseerde Nederlandse Gereformeerde Kerken.

 

In de tweede plaats speelt de vraag naar de aard van het kerkverband en de binding van de plaatselijke kerken aan de vastgestelde kerkorde? Kunnen, mogen en/of moeten we elkaar daaraan houden? Zo ja, hoe gaat dat dan in de praktijk? We zien dat zowel in de nieuwe NGK maar ook in de CGK nadrukkelijk de verhouding tussen de plaatselijke kerken en het kerkverband onder spanning staat.

 

Kerkrecht en kerkverband: het lijkt er veel op dat het Bijbels grondpatroon uit het zicht raakt en vervangen wordt door de menselijke maat van wat goed lijkt in eigen ogen. Draagt het kerkverband er daadwerkelijk aan bij om de kerk als geheel en de plaatselijke kerken afzonderlijk, bij de gehoorzaamheid aan Christus en Zijn Woord te bewaren? Of is dat oude taal die we niet meer verstaan en die ons in 2023 niet meer aanspreekt?

 

Prof. Selderhuis heeft aan zijn referaat de titel meegegeven: ‘Meegaan of weerstaan? De Schrift, de tijd en het kerkverband.’

 

Na de lezing willen mr. dr. Pieter Pel en mr. Dick Slump korte reflecties geven en daarin ook lijnen trekken vanuit de principes naar de praktijk. Uiteraard is er ruim de tijd voor gedachtewisseling en bespreking.

 

Naast bezinning is er ook bewust ruimte voor ontmoeting tijdens de lunch en na afloop.