Printen

Persbericht

 

Redactie een in waarheid

23-04-22

 

We ontvingen onderstaand persbericht.

 


 

De initiatiefgroep Gereformeerde Kerk 't Harde e.o. 'De Bron' heeft in maart laten weten vanaf zondag 20 maart 2022 te starten met het beleggen van samenkomsten op de zondagmiddag op 't Harde. De samenkomsten worden gehouden in de Maranathakerk, het kerkgebouw van de PKN op 't Harde, Bovendwarsweg 2c, 8084JB 't Harde. 

De samenkomsten beginnen in de regel om 14.30 uur. De initiatiefgroep vraagt predikanten uit de DGK en GKN om voor te gaan in deze samenkomsten. Komende zondag 24 april zal zo de Here wil ds. A. de Jager voorgaan.

De initiatiefgroep bestaat uit leden die voorheen lid waren van de GKv. Zij stelt zich als doel de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven dat zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis, in de regio 't Harde te behouden en voort te zetten. Met Gods zegen zullen we zo snel als mogelijk doorgroeien naar 2 samenkomsten per zondag.

Het streven is om op termijn verder te gaan als een zelfstandige gereformeerde kerk en aansluiting te zoeken bij het nieuwe kerkverband van DGK en GKN.

't Harde, 19 april 2022
gk.tharde.eo@gmail.com
https://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl