Printen

Generale Synode DGK Lutten – Nieuws 2

 

D.J. Bolt

15-01-22

 

 

Assen, 22 januari 2022

 

Geachte broeders scribae,

 

Ongeveer een maand geleden ontving u van het moderamen een email in verband met het uitstellen van de synodezitting vanwege de coronasituatie en het wachten op de uitkomst van de classis Noord van de GKN medio februari a.s.

 

In het licht van de voortdurende coronasituatie heeft het moderamen deze week overleg gevoerd met de afgevaardigden over de geplande vergadering op 29 januari. We constateren dat er enorm veel besmettingen zijn. Heel veel mensen – ook in ons kerkverband – zitten in quarantaine. Hoewel de omikronvariant minder ziekmakend lijkt, is de verwachting dat de druk op de zorg verder toe zal nemen in de komende weken. Mochten er vanwege de mildere omikronvariant meer versoepelingen van de maatregelen komen, dan zal dat waarschijnlijk zeer kort voor 29 januari zijn. Dan is het lastig om daarop nog te anticiperen. In deze omstandigheden de synodevergadering door te laten gaan met in achtneming van de maatregelen en de beperkingen, achten we– hoe graag we zouden willen – helaas niet wenselijk en verstandig.

 

We hebben dan ook besloten om de 4e zitting van 29 januari te annuleren en deze op de eerder geplande datum van 5 maart te laten plaatsvinden als eerstvolgende vergadering. Daarbij vinden we steun in de gedachte dat we op 29 januari nog niet weten wat de classis Noord van de GKN heeft besloten t.a.v. een buitengewone synode. Dat achten we voor de voorlaatste zitting van onze synode en de verdere planning van de synode van belang.

 

We hebben besloten om de volgende synodevergaderingen op deze data D.V. te houden:

Eventueel kunt u deze brief gebruiken om uw gemeente te informeren.

 

Hartelijke groeten,

Namens het moderamen,

 

M. Dijkstra, scriba 2 GS Lutten 2021/22